Loading...
You are here:  Home  >  New Age journalistiek  >  Therapie  >  Current Article

Wat is conflict, hoe werkt het en wat heb je eraan?

By   /   januari 9, 2013  /   No Comments

Conflict heeft verschillende dimensies. Conflicthantering en conflictbeheersing zijn psychologische vaardigheden, Conflict kun je zien als karma, als leermoment, als prikkeling tot verandering en/of als spiegel. Ik ken geen mensen die een conflictloos leven leiden. Gemoedsrust, dat bestaat. Als je een beetje geleerd hebt, vaak door schade en schade, om met ruzie, verschil van mening, botsende belangen en tegenstellingen om te gaan.

1. Ik zie in elk conflict allereerst de dynamiek, de prikkeling om tot verandering te komen. Dat bekijk ik vanuit het Oosterse Yin-Yang model, waarbij spanning in de tijd gezien altijd zal resulteren in ontspanning. In strijd overwint de sterkste, de zwakste wordt gedood of geeft zich over. Daarna wordt het zwakste weer opgebouwd, terwijl het sterkste veroudert en uiteindelijk ook het onderspit delft. Het is dus een on going process.

2. Daarnaast is conflict een leermoment: niet leuk maar wel waar! Je wordt beproefd en uitgedaagd en je gaat je talenten optimaliseren met de ander als ‘sparring partner’. Er kan een reële, actuele irritatie aan ten grondslag liggen, dus een logisch gezien terechte achtergrond, bijvoorbeeld een rechtvaardige impuls om iets recht te zetten of naar harmonie te werken ten tijde van onbalans.

3. Voor wie zijn conflicten als zich pijnlijk herhalend ervaart, is het soms verhelderend om er een uitvergroting van kinderpijn in te zoeken. Vaak staan conflicten met gezinsgenoten uit je jeugd model voor latere problemen in je werk of relatie. Daar kan vaak een bepaalde therapie oplossingen bieden.

4. Als je er stelselmatig niets van begrijpt, kan er ook naar een karmische oorzaak gezocht (moeten) worden. De oorzaak ligt misschien in een andere tijd of plaats. Dan is het handig om in reïncarnatie te geloven. Frustraties uit macht en onmacht, verliesangst en bezitsdrang,  behoefte aan veiligheid en materiele zekerheid zijn immers van alle tijden.  Toch zie je ze niet altijd direct terug in jouw eigen aanleiding geven of in verwijten die je eventueel krijgt. Dan krijgt je verzuchtingen van wanhopige slachtoffers te horen: “Waarom gebeurt mij dit toch?” Pas als je inzicht hebt in de oorzaak, kun je ook beter de gevolgen aan. Soms is hier de techniek van auralezen bij aan te wenden of andere vormen van paranormaal waarnemen.

5. Conflict zorgt er tevens voor dat je een spiegel krijgt voorgehouden. De ander laat uitvergroot jouw eigen schaduwkanten zijn waar jij zelf mee aan het werk bent. Soms is er een omgekeerd proces werkzaam: je jaloezie op een kwaliteit van een ander betekent dat je, onbewust of bewust, poogt om te gaan met datzelfde, latente talent. 6. Je hoeft gelukkig niet elk conflict persoonlijk te nemen omdat veel intermenselijke stress berust op een projectie. De ander projecteert een beeld of eerdere nare ervaring op jou en valt dat aan of geeft daar op af. De agressie op iemand’s akelige vader wordt bijvoorbeeld op jou overgedragen, omdat je in gedrag of uiterlijk een beetje (of veel) op die vader lijkt.

Samenvattend: elk conflict is leerzaam. Het zegt net zo veel over jezelf als over de ander. Analyse van de beweegreden van de tegenpartij is net zo wenselijk als zelfonderzoek. Wie zich naast het logische, cognitieve waarnemen verdiept in een aantal ‘alternatief’ genoemde technieken voor bewustzijnsverruiming, heeft een voorsprong bij het bereiken van de uiteindelijk gewenste harmonie en doelmatigheid van handelen. De astrologische analyse van de geboortehoroscoop van de conflictpartijen kan vaak een oplossing aanreiken, al is dat niet altijd het soort oplossing waar iedereen blij mee is. Ook het raadplegen van een orakelsysteem (I Tjing of Tarot bijvoorbeeld) kan onverwachte gevoelslagen in het bewustzijn openbaren en daarmee extra mogelijkheden tot conflictbeheersing aan dragen.

PdH

 

Smiley groot copy HONDENMOP

Een man in een verfwinkel vraagt aan de verkoper om diepgrijze verf. Mag het ook gewoon grijs zijn? vraagt de verkoper.
Nee, antwoordt de man, ik moet mijn hond verven, zodat hij niet meer opvalt op de stoep.
Omdat u anders de poep moet opruimen?
Precies, zegt de man.
Mmm, zegt de verkoper bezorgd, dat wordt oppassen. Ik bedoel, dat hij u niet bijt.
Alsjeblieft! antwoordt de klant geagiteerd. Dat deed het kreng gisteren al bij het afbranden.

    Print       Email

Laat een boodschap achter

You might also like...

DE HOOGGEVOELIGHEIDSTEST

Read More →