Loading...
You are here:  Home  >  New Age journalistiek

New Age journalistiek

Alternatieve geneeswijzen en bewustzijnsverruiming in één menu.

Gerangschikt naar onderwerp publiceer ik hier (naast waardevol materiaal uit andere bronnen) alle interviews, artikelen en stukjes die ik de afgelopen twintig jaar zelf heb geschreven en die ik nog steeds relevant vind. Sommige komen uit Onkruid, Bres, Jonas, Prana, Paravisie, Spiegelbeeld,  BewustZijn of Happinez, de meeste uit De Tijdgeest. Wat dit materiaal gemeen heeft, is dat ik vaak informatie presenteer die niet in de gewone media wordt opgenomen.

De moderne journalist is afgetraind en afgevlakt op no nonsense politiek, op een dogmatisch anti-spiritueel standpunt, op goedkope hypes en geldmakend drama. Van serieuze research is nauwelijks sprake meer, met name als het een onderwerp betreft dat de middenmoot van het publiek niet ziet zitten. Als haast willekeurige  voorbeelden noem ik maar buitenaardse interventies op aarde, de politieke moord op de broers Kennedy, de misdadige lobby van de voedseldistributeurs en van de farmaceutische industrie. Of het uitbuiten van kinderen, zwarten en vrouwen. Of de verborgen heroïnehandel van de geheime diensten. Of over het geritsel van fiscale ambtenaren die mogelijk maken dat 90 van de 100 grootste bedrijven ter wereld miljarden doorsluizen via slimme Nederlandse belastingconstructies. Enzovoorts. Ik schrijf toch maar blijmoedig door en probeer je op de hoogte te houden van alternatieve ontwikkelingen in het New Age wereldje. Actuele onderwerpen zal ik aansnijden via mijn blogpagina. Ik nodig andere journalisten en fanatieke thuisschrijvers uit om hun materiaal dat ze niet elders tegen honorarium gepubliceerd krijgen aan Tijdgeest Magazine aan te bieden. Vergoeding is er niet, erkenning wel.

Waarom ik al jaren die smerige moppen publiceer in De Tijdgeest? En bestaat er überhaupt hoogstaande humor, wil je weten? Jawel, maar ik probeer het eerst nog maar even met de gewone slappe grappen. Dat doe ik met opzet omdat ik gemerkt heb dat het al te serieuze en dogmatische lezers afschrikt. Lachen is een van de belangrijkste instrumenten van de mens om zijn bestaanspijn te relativeren. Wie bij zijn leven al een voorschot neemt op zelfbedachte hoge normen in ‘Het Paradijs’ na de dood, die heeft meestal weinig speelruimte voor de onorthodoxe groeimogelijkheden van het Hier En Nu. En juist op DAT terrein is ons DNA te inspireren tot mutatie!

 In het uitklapmenu vind je de indeling naar onderwerp. Onder ieder onderwerp vind je toepasselijke verhalen, korte stukjes en relevante links.

PdH


Laat een boodschap achter