Onze Actuele Editie: Gratis Abonneren en Nooit Saai!


Actueel: 1 november 2021

Welkom. Deze gratis spirituele online krant biedt sinds september 2006 ongeremd esoterisch nieuws in combinatie met vunzige moppen, plus ideeën over therapie, opvoeding, gezondheid, seks, politiek en nog zo wat. Allemaal onder de klimaatneutrale redactie van Peter den Haring als uitgave van de Stichting Open Ontmoeting Olivijn. TM wordt BCC tweewekelijks gemaild naar 11.000 lezers. Ook naar 13.500 volgers op LinkedIn en Facebook-vrienden.  Abonneren kan hier rechtstreeks  net als ruim 1.500 anderen deden. Doorsturen en overnemen mag, graag met bronvermelding.

 Tijdgeest Megazien
van 1 november 2021
over kerkgenot, herinneringen, snijden, bloeddruk, dwangvax & verzorgingsstaat.

Bob Radstake tijdens het Living Village Festival in 2018

DE NIEUWE KERKEN: ONZE REDDING!

Kan het anders nu 1 op de 5 werknemers in de afgelopen tien jaar een burn out heeft gehad of nu heeft? In Amsterdam is sinds 2016 de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster actief. De leden van dit formeel erkende kerkgenootschap komen samen in lokale kerken en tijdens evenementen. De diensten staan vooral in het teken van gezelligheid. Dat is dan eten en drinken, terwijl men discussieert over het geloof en de maatschappij. Op deze manier wordt het idee van optimale religieuze vrijheid belichaamd. Dat is in toenemende mate nodig in een tijd waar de overheid een hoger doel ziet in het afknijpen van culturele en spirituele kwaliteiten.
Ineens drong het idee van georganiseerd, gestructureerd alternatief leven via een kerk verder door. Bijvoorbeeld in Gelderland.

Nadat in Dalfsen vanwege de coronaellende het experimentele Living Village Festival de nek werd omgedraaid, was er geen plek meer in Nederland voor zo’n uitzonderlijk ecologisch samenkomen. Initiator Bob Radstake woonde daar in een zelfgebouwd huis aan de Zuidelijke Vechtdijk. Opgetrokken uit natuurhout, deels levende bomen, zelfvoorzienend, geen aansluiting op gas, elektra en water. Met zonnepanelen werden de accu’s opgeladen. Bob gaf de moed niet op. In 2018 was hij al begonnen met het verspreiden van zijn vernieuwende ecogeloof via zijn nieuwe Kerkgenotschap Geen IDee, dat in 2020 kon worden ingeschreven bij de plaatselijke Kamer van Koophandel. Het streven is om de maatschappij steeds dieper te verbinden met de natuur, de mens en het zijn. Zo’n kerkgemeenschap mag soms simpel afwijken van bouwvoorschriften en is vrijer om evenementen te organiseren voor aangesloten gelovigen. Ondertussen hebben veel vergelijkbare projecten zich aangesloten bij dit onorthodoxe kerkje. Aanmelden via [email protected].

Het lijkt er op of ook In Den Haag ruimte is voor zo’n initiatief. De lokale wappie Kerk voor Universeel Bewustzijnsgeloof heeft een minder ludieke dan wel spirituele visie op samenkomsten. We gaan er vast nog veel van horen. Stuur ondertussen TM door naar je eigen netwerk!

HERINNERINGEN?

Veel onderzoekers beweren dat onze jeugdherinneringen niet verder teruggaan dan tot na het tweede jaar. Inderdaad, als het kind nog geen woorden kent, wordt het moeilijker om de bijbehorende gevoelens terug te vinden. Er is dan niet meteen een IK-bewustzijn dat iets vanuit zichzelf kan beschrijven, kindlief zit dan nog flink vast aan de navelstreng naar moeder. Het autobiografische geheugen slaat vooral dingen op die nuttig zijn voor later, dat snappen we ook wel. En het zich ontwikkelende ego plakt daar wel eens wat fictieve verfraaiingen aan om de eigen rol wat op te pimpen (Thomas van vier: “Zullen we dan spelen dat ik gewonnen had?”).
De wetenschappers willen vanzelfsprekend betrouwbare cijfers, controleerbaar bij de vroegste betrokkenen, je ouders. Helaas hebben die later ook last van geheugenverlies en van de aanpassing van hun mindset, hun eigen manipulatieve kijkwijze.
Veel onderzoekers hangen het idee aan dat een (jeugd)herinnering later wordt gereconstrueerd, opgebouwd uit latere details (foto met Kerst, briefje van Jan, raar kledingstuk, zelfde parfum, enzovoorts) en dan onbewust toegevoegd aan het geheugenspoor.

Al deze opties gaan voorbij aan het feit dat kleine kinderen zeer actieve herinneringen kunnen ophoesten uit hun vorige levens. Tevens kunnen mensen onder hypnose behoorlijk accuraat informatie opdiepen. Of die laatste beelden en gevoelens helemaal sporen met de ‘werkelijkheid’ valt te betwisten. Misschien voegen zich hier ook weer naadloos zaken uit vorige levens in.
Dat kindertijdleed zich naderhand uit in pijn en trauma is ontegenzeggelijk waar. Toch moeten we veel relativeren: JIJ ervaarde dat gedoe toen ZO. Of andere betrokkenen dat bepaalde gedrag wel zo bedoelden of begrepen, blijft de vraag. Sowieso vergeven en loslaten, terug naar het Hier En Nu, dat blijft de slimste optie.

JE ZELF SNIJDEN?

Voor velen blijkt intelligentie toch geen uitweg te bieden. Zelfs al heel jonge kinderen verminken zichzelf in een wanhopige poging om aandacht te vragen voor de ondraaglijke spanning waarin ze opgroeien. Deze pandemiehysterie is voor vele kinderen en jongeren de ultieme klap. Onderzoek laat meerdere risicofactoren voor zelfbeschadiging zien. Er is meestal een geschiedenis van misbruik, trauma, fysieke en psychische aandoeningen en pesten. Terwijl vroege interventie de sleutel is, blijkt dat preventie en passende ondersteuning door ambtelijke incompetentie, versnippering en gebrek aan professionele mankracht nog steeds lastig is.
En dan hebben we nog podefiel misbruik! Vanwege de censuurautomaat moet ik dat woord anders spellen natuurlijk. Lees Ella Ster over Bdgravn. En volg de 2e Kamer actie van Gideon van Meijeren.

Een Engelse enquête bevroeg 14-jarigen over depressieve gevoelens en gedrag, over mentale en fysieke gezondheid, zelfrespect, slaap, thuisomgeving, de kwaliteit van hun vriendschappen en eventuele nadelige ervaringen, waaronder pesten. Zelfbeschadiging voorspellen vanuit kleuteromstandigheden blijkt onder veel voorbehoud iets op te leveren, maar helaas nog te weinig voor beleid.
De meest risicovolle jongeren zijn wel impulsiever dan anderen. Als ze problemen ondervinden met hun leeftijdsgenoten, zijn ze ook meer bereid om aan riskant gedrag deel te nemen. Naar buiten wordt dat dus anderen schaden en naar binnen: zichzelf iets aandoen. Jonge tieners kunnen zo ernstige ellende over zichzelf afroepen. Het verbeteren van toegang tot zelfhulp en probleemoplossende of conflictregelprogramma’s zou dan effectief kunnen zijn. Pijnlijk feit: lange depressieve perioden beïnvloeden negatief iemands DNA en dat werkt door in eventueel nageslacht.

Kinderen die voortdurend blootstaan aan leugens, hebben later grote problemen, zo stelt onderzoek vast. Ook volwassenen worden gek van het gelieg, vooral dat in de kranten. Zie hieronder.

MEER HOGE BLOEDDRUK

Er is sinds de eeuwwisseling her en der iets van bewustzijnsverruiming op gang gekomen. Elders ook weer niet. Hoe zo?
Wereldwijd verdubbelde bijvoorbeeld het aantal mensen met hoge bloeddruk de afgelopen 30 jaar. Onderzoek naar de grootschalige verspreiding van industrieel (ultra)fijnstof, o.m. door zwavel in vliegtuigbrandstof en het stoken in biomassacentrales, wijst op een verband met hoge bloeddruk en ademhalingsproblemen. Het grootste deel van de stijging deed zich voor in lage- en middeninkomenslanden. En in die betreffende groepen in ‘beschaafde’ landen. Helaas, de meeste patiënten uit het onderzoek waren zich niet van die stijging bewust.

Tegelijkertijd vonden de positivo’s ook goed nieuws. Na 1990 kwam er bijvoorbeeld in nagenoeg heel Europa een verbod op het lozen van afvalwater in de rivieren. Langzaam verbeterde de waterkwaliteit van de Rijn, en daarmee ook die van de aansluitende natuurgebieden. Na 2000 was ons zoete water zo schoon dat reigers, kikkers, vis en otters zich weer volop durfden voort te planten. In de oceanen gaat het met behoorlijk veel vissoorten ook weer aardig goed.
O, leuk. Is er meer? Jawel. Behalve dat een eliteclubje de wereldbevolking achter mentale tralies wil hebben. Even lekker een zondenbok creëren en de rest automatiseren.

WAT GAAT ER NOG WEL GOED?

In 1990 rookte nog 39% van onze volwassen bevolking, in 2020 was dat al bijna de helft minder: 23%. De verslaving aan de even schadelijke e-sigaret is niet meegerekend. Rokers leven gemiddeld 10 jaar korter dan niet-rokers. Dat is weer goed nieuws voor de pensioenverzekeraars.
Tien jaar geleden dumpte iedereen, burger en industrie, genadeloos overal plastic. Nu zijn onderzoekers (The Ocean Blue Project) goed bezig met een plastic etende schimmel. Nog even volhouden dus.

In 2010 was 34 procent van onze bevolking voor concurrentie in de zorg, maar dat viel al snel tegen. Nu bevalt die concurrentie nog maar aan 12 procent. In 2010 wilde maar 41 procent meedoen aan vredesmissies, nu 59 procent. Toen wilde 60 procent boos bezuinigen op ontwikkelingshulp, nu nog maar 34 procent. In 2010 wilde 65 procent een lagere EU-afdracht, nu nog maar 42 procent.
Toen wilde 78 procent strenger straffen, nu 63 procent. In 2010 wilde 64 procent arbeidsmigratie uit Oost-Europa inperken, nu maar 49 procent.
Enne, IS dat eigenlijk allemaal goed?! Men leze Grenzeloze Verzorgingsstaat over onze bijkomende problemen.


Krant uit 2011: fijn dat iemand het bewaarde en dat vrij internet (nog) bestaat!

GEPLANDE VACCINATIE

In 1990 was er maar een minieme minderheid (11%) strak tegen vaccinaties. En inmiddels? Slechts 32 procent van de respondenten uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen zei in 2020 zich zeker te laten vaccineren tegen cojona. De rest, 68%, twijfelde! Kloppen die RIVM enquêtecijfers misschien niet helemaal? O ja, 90% van de volwassen Nederland zou goed op vaccinkoers zijn?? Er wordt bijvoorbeeld ook gemeld dat 11% van onze bevolking NIET is gevaccineerd ( 2 van de 17 miljoen).
O ja? En daarvan gaan er rustig 100.000 straat op om te demonstreren tegen de C-maatregelen. Nee hoor. De politie en de Gemeente telden maar 20.000 man. Dat is dus hoe de overheid met cijfers omgaat. Kan het erger?

Oostenrijk overweegt een straatverbod voor niet-gevaccineerden. En in Australië worden de wappies al als beesten opgejaagd en zelfs beschoten. Sommigen bijten terug. Kijk hier! In Amerika meldt President Biden dat 37% van de bevolking de vaccins weigeren! Dat zijn pas indrukwekkende aantallen!


Voor de Volkskrant was een apart spandoek nodig.

BERICHTEN VAN ONZE SPONSORS

Alleen donateurs kunnen oproepjes plaatsen in TM. Donateur word je door eenmalige storting (tot 2023, per kalenderjaar dus) van € 40 op de rekening van de Haagse Stichting Open Ontmoeting Olivijn: NL73 INGB0005008174 onder vermelding van je mailadres. De regeladvertenties kosten € 15 per keer. Een oproep is altijd drie regels, maximaal 25 woorden, waarvan 3-4 vet. Voor langere berichten geldt daarboven een tarief van € 0,50 per woord. Je annonce wordt doorgeplaatst op www.tijdgeest-magazine.nl, goed voor 8.000 views per maand. Hoofdartikelen staan voortaan ook op LinkedIn (13.000 volgers) en Facebook (1200 volgers).

* Van Haga doet een aangifte tegen de Staat vanwege  discriminatie van ongevaccineerden. Fijn als meer mensen de petitie medeondertekenen! Hier.

* Fysieke of geestelijke klachten? Felicious! Magnesium en Moringaproducten, supplementen, kruidenthee, essentiële oliën, neemproducten, bronzout, gratis proefverpakkingen + aantrekkelijke korting voor doorverkopers. Ook boeken over gezondheid en spiritualiteit.

* Het beroemde Haagse Namasté Café gaat sluiten. Nog één workshop Trancereizen met Peter den Haring op zondagmiddag 7 november. Nooit saai. Reserveer via 070-3698766.

* Wow, een vrij en alternatief sociaal netwerk bestaat dus ècht? Ja hoor. Opdoeken dat Facebook. Mèt privacy, zònder censuur. Gelijkgestemde vrienden vinden. Check Spiritoo.com.

* Woonbioloog Theo Hooijer in Voorthuizen is specialist in de aanpak van aardstralen, electrosmog, telecomspanning en entiteiten. Ook voor Resonantie Techniek en een EcoIntention- traject.

* www.nickysplace.nl: Medium en lerares Nicole van Olderen in Haarlem, consult mediumschap, huiskameravonden bij jou thuis. Nieuw: inspiratie avonden en lezingen. Jaartraining: Ontwikkel Je Intuïtie.

* Pure energie wekt een staat van sereniteit op. Resonantietherapie versterkt uw gezondheid en welbevinden. Laat je inspireren vanuit het Belgische Opgrimbie door Dirk en Betsy.

* Bijzonder interview met Karen Hamaker-Zondag, astrologiekanon, I Tjing-ster en briljant psychologieresearcher bij Jorn Luka in The Trueman Show! Over technocratie, het WEF en diepe historische analyses.

* Bitcoins overwegen? Dit is de link die ik vertrouw. Zorg dat je een lange adem hebt met je spaargeld vanwege de pump and dump trip. Laat je waarschuwen voor de economische hyperinflatoire geldbubbel door Willem Middelkoop.


De Covid-teststraten worden omgebouwd tot SOA-teststations.

DWANGVAXX

Ook op verafgelegen plaatsen in de wereld wordt er Corona opgemerkt. Preventief werkt gelukkig daar vaak de traditioneel geneeskrachtige combinatie van citroenen, gember en knoflook. In mijn netwerk regent het ondertussen hersenbloedingen en hartproblemen na de 2e prik. Maar de rest kan weer naar de film!

Om het klootjesvolk rustig te houden heeft de Raad van Europa een voor alle EU-landen toevallig wel een bindend verbod tegen dwangvaccinatie èn tegen vaccinpaspoortdiscriminatie uitgevaardigd. Maar nee: in alle media en door allerlei regeringsleiders wordt echter rustig die antivaxclub egoïstisch genoemd of wapperende lui waar een steek aan los zit. Ja, ja. Misleiding of niet? In Nieuw Zeeland en in Australië is er een heksenjacht gaande op antivaxxers. Je kunt beter in een Derde Wereld land wonen. Niet in China trouwens! Zie hieronder! Het superambitieuze Chinese damproject, de Drie Klovendam, is op 20 augustus jl. dramatisch gecrasht toen vanwege overstromingen hoger, rivieropwaarts, de dam ineens geopend moest worden. Desastreus. Duizenden doden, waanzinnige schade. Niks in de media.


Shot uit een film van rivierkustbewoners

HEIMWEE VAN ALIENS OP SARDINIE

Kurkeiken, olijfbomen, schapen, prehistorische monumenten, natuurlijk eten: bezoek het wonderlijke Italiaanse eiland Sardinië. Er liggen 800 ‘reuzengraven’, hunebedachtige constructies van meters lang. Werden de reuzen uit Genesis daar begraven? Overal vind je aanwijzingen voor bemoeienis van buitenaardsen in een ver verleden. Nergens anders ter wereld zijn vergelijkbar bizarre steentorens gevonden, de Nuraghe’s. Forten zijn het niet, bewoond werden ze zeker niet. Tempels of zendstations dan?

Maar waarom staan er dan op een oppervlakte zoals die van Nederland al 7500? En misschien nog veel meer, inmiddels bedolven onder aarde of bosschages. Of waarvan de grote stenen later voor andere gebouwen gebruikt zijn. Ooit lag de zeespiegel 120 meter lager en duidelijk is geworden dat rond alle Sardijnse kusten ooit grote zeehavens gelegen hebben., nu met sonar onder water zichtbaar. Voor de aan- en afvoer van producten in de richting van Italië, richting Frankrijk en in de richting van Spanje. En mogelijk in de richting van het verder weg gelegen Atlantis. Een prehistorisch internationaal handelscentrum dus.

PLATO OVER ATLANTIS

Waarom echter nu daar al die enorme torens, tot wel 24 meter hoog, drie tot vier verdiepingen? Lettend op de structuur van deze bouwsels lijkt het of er een magische, getrapte verzending van energie werd ontwikkeld, mogelijk zoals veel later de piramiden van Egypte zendstation zijn gebleken. Er werd waarschijnlijk met goud en kristal gewerkt, hetgeen gemakkelijk dicht aan de oppervlakte kon worden gewonnen. Maar waarom zo’n enorm aantal, waarvan de Griekse geschiedschrijver en filosoof Plato al over Atlantis gezegd schijnt te hebben: het eiland met de 20.000 torens? Mijn hypothese: omdat Sardinië 12.000 jaar geleden een reünieplek was voor duizenden buitenaardsen met hun aardse, halfmenselijke nageslacht. En dat hun meest begaafde helerzienden via de Nuraghe torens telepathisch contact zochten met achtergeblevenen van het thuisfront. Heimwee naar de Pleiaden of zo? Graag hoor ik een betere theorie.


Minstens 5000 jaar geleden ingekraste symbolen in een grot op Sardinië.

INBRAAKMOP

Pim was heus vroeg genoeg opgestaan. Hij moest eerst zijn hond uitlaten. Maar toen vond die hond een inbreker in de gang. En zulke zaken vertragen je dan enorm.
“Tja, de laatkomers zijn meestal gelukkiger dan de mensen die op hen zitten te wachten,” bedacht Pim. Maar niemand lachte toen hij het zei. Want Hugo de Jonge was weer op tv.

ACHTERLIJKHEID IS ERFELIJK: JE KRIJGT HET DOOR JE KINDEREN.

Domino Orakel, Tijdgeest Magazine

Daarover piekeren is echter de verkeerde kant op fantaseren. Raadpleeg liever het domino orakel voor ontsnappingswegen. Of doe een powernap.

 

Redactie Tijdgeest Magazine: Peter den Haring
Ook voor tekst, coaching, beroepskeuzeadvies,
karmische astrologie, auralezen & familie opstellingen
Kornoeljestraat 118 2564 LT Den Haag 070-3646639 www.peterdenharing.nl
Hier interviews met hem door Lisanne Hoogerwerf, Lilian Ferru, Chris den Daas & Patrick Kicken plus een lezing op Sterrenstof.

PRIVACYVERKLARING

Horen, zien en zwijgen is het soms. Wij geven nooit jouw mailadres door aan derden. We slaan ook in ons bulkmailadresboek niet meer op dan je naam en mailadres, eventueel je bedrijfsnaam of functie. De hele wereld drijft op dit moment op Horen, Zien en Zwijgen maar wij proberen kritisch te blijven communiceren. We worden niet betaald door politieke of commerciële influencers. Donaties gaan naar onze sponsor, de Stichting Olivijn. TM blijft gratis. Dank voor je aandacht.