Loading...
You are here:  Home  >  Disclaimer

Disclaimer

Op deze website worden onder redactie van Peter den Haring door mensen die achter de doelstelling staan van onze sponsor, de Haagse Stichting Open Ontmoeting Olivijn,  artikelen, interviews, ingezonden stukken, links e.d. geplaatst. Elke ondertekenaar is bekend bij de redactie, maar noch de redactie noch de Stichting Olivijn neemt verantwoordelijkheid voor de juistheid en mogelijke achterhaaldheid van de informatie die door anderen wordt aangeleverd. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor inhoudelijke aanbiedingen of eigen activiteiten van andere schrijvers, adverteerders of linkaanbieders.
Anders dan iemands naam en mailadres houden wij geen data bij en onder geen enkele omstandigheid stellen wij die gegevens beschikbaar aan anderen.

Namens de Stichting Open Ontmoeting Olivijn en de Tijdgeest-redactie,
Peter den Haring