Loading...
You are here:  Home  >  New Age journalistiek  >  Alternatieve gezondheid  >  Current Article

Familie Opstellingen evolueren qua techniek

By   /   oktober 8, 2016  /   Reacties uitgeschakeld voor Familie Opstellingen evolueren qua techniek

cover-eedopdodemoeder-tijdelijk

De Familie Opstelling is qua techniek al lang niet meer wat hij geweest is. Principes, structuren en methodiek evolueren waar je als representant bij staat. Mijn training KIJKEN NAAR JE BLINDE VLEK in Den Haag is er een voorbeeld van (zes dinsdagavonden m.i.v. 18 oktober).

Ooit werkte een voormalig RK-priester, de Duitse Bert Hellinger, een vorm van groepschannneling uit om gehoor te geven aan een aandrang van gene zijde om orde aan te brengen in verstoorde familieverhoudingen. Zijn inspiratie kwam uit stamrituelen in Zuid-Afrika en werd door hem systemisch werken genoemd. Hellinger analyseerde stagnaties en verstrikkingen, schuld en boete, niet zelden door overledenen opgelegd (al dan niet vrijwillig) aan levende bloedverwanten. Zulke belastingen kunnen door rechtvaardig inzicht worden opgeheven omdat daarmee het Familie Systeem in balans komt.

Ik teken hierbij aan dat deze systemen doorgaans uitgaan van een sterk en burgerlijk-repressief clanbewustzijn. Anciënniteit en moraal spelen een grote rol en besef van de mogelijkheden van reïncarnatie was er niet of nauwelijks. Angst voor uitstoting, er niet meer bij horen en bestraffing speelde in eerdere generaties volop en als er ook nog beperkende religieuze waarden en normen meetelden, was de kans op verlichting zo ongeveer nihil.

Behoudende familienormen geven meestal niet veel ruimte aan buitenbeentjes, pioniers en rebellen. Onorthodoxe oplossingen werden nauwelijks getolereerd. Zoals het altijd al was gegaan, dat was de conservatieve richtlijn. Ook Hellinger is lang uitgegaan van katholieke familiedogma’s. Zo zegde mij ooit een fanatieke Haagse Familie Opstelster mij nog hel en verdoemenis aan als ik mijn twee donorkinderen niet wettelijk zou echten. Kinderen verwekken buiten een huwelijk was in haar ogen weer een nieuwe zonde, die doorgegeven zou gaan worden als last…

In mijn huidige opstellingen verschijnen nooit meer rijen voorouders, die bezorgd achterom kijken naar de oorspronkelijke veroorzaker van het familietrauma. Dat scheelt vooral in de wachttijd van de representanten die dan vroeger uren op de been moesten blijven totdat iedereen ‘gehoord’ was. Het scheelt ook in het aantal representanten dat nodig was om het ‘probleem’ te ontrafelen. Men denke bijvoorbeeld aan katholieke ouderparen met zeventien kinderen. Ik stel meestal hardop de onzichtbare verwanten of andere acteurs in het betrokken drama voor om zelf te reïncarneren. Nieuw! Want die mogelijkheid kennen de meeste Europese overledenen vanuit hun strakke Christelijke traditie (nog) niet. Ik maak dan de ongelukkige familieleden er op attent dat ze UIT een sterfelijk lichaam zijn geraakt IN een staat van onstoffelijk bewustzijn. Dan vraag ik hen om terug te denken aan hoe men als ziel nog actief in dat lichaam leefde. Verder terug in de tijd: kind, kleuter, peuter, baby, foetus en de moederschoot? En daarvoor? Daarvoor was je ook onstoffelijk bewustzijn, opa Piet! En dus? ZELF terugkomen om je schuld te delgen! Wat een opluchting voor mijn cliënt, die worstelde met opa’s onzichtbare lading.

Er kunnen meer methodieken worden toegepast om de tijden te verkorten die representanten anders verdoen met kijken naar zijsporen. Een karmische analyse vooraf van de horoscoop van de vraagsteller geeft al snel aan welke problematiek ‘eigen’ is en welke waarschijnlijk resultaat is van een astrale overschaduwing. Dat onderzoek wijst ook vaak uit dat iemand juist een pionierende rol in de familie heeft, ingezet om andere, nooit voorstelbare oplossingen te vinden voor oeroude verknopingen. Juist de rebelse karakterstructuur kan de heilige huisjes omverwerpen. Andere verantwoordelijkheden nemen, andere relaties aangaan, anders aanpakken van vijandelijkheden.
Ik laat ook altijd mijn studenten kennismaken met het systeem van auraschoonmaken. Vrij (over)gevoelige mensen en vaak zelfs de hoogsensitieve (HSP) hebben moeite met grenzen stellen. Dat geldt voor contacten in fysieke situaties en met bekende personen maar ook voor de weerbaarheid tegen onzichtbare factoren. Openstaan is immers een voordeel (meer oppikken, meer invoelen, meer beleven, meer leren kennen) maar evengoed een vloek (ondermijnd worden door projecties en vormen van bezetenheid). Gronden, beschermen, afsluiten en lozen! Dat is ons motto.

Als de ballast er af is, wat blijft er dan over? Simpel: het kijken naar je blinde vlek! Je omgeving weet het al, ziet het al en jij bent eigenlijk nog de enige die dat zelfonderzoek nog te pijnlijk vindt. Uitstellen, afstellen is de loze hoop.
Wie ben ik werkelijk? Dat is de vraag. Wat durf ik niet te zijn? Wat mag ik van wie niet zijn? En dan duren mijn opstellingen niet langer dan driekwartier of hooguit een uur. Als er heel veel te lachen valt (of te huilen), soms langer of juist veel korter. Bel mij maar voor deelname: 070-3646639. Ik zoek vooral nog mannen.
Peter den Haring

P.S. Mijn nieuwste boek heeft als ondertitel: Waarom reïncarnatietherapie werkt en wegstoppen niet. Meteen duidelijk nietwaar?

    Print       Email

You might also like...

DE IDOOLHOF: verdwaald tussen idealen, idolen en illusies

Read More →