Loading...
You are here:  Home  >  Grenswetenschappen  >  Current Article

Wanneer begint de nieuwe tijd?

By   /   juni 18, 2013  /   No Comments

Change kooikat
(gepubliceerd in DIEP MAGAZINE, juni 2013)

De nieuwe tijd, de New Age, werd als fenomeen bespot en verwelkomd. Was 2012 een jaar van bezinning al waren daar relatief maar weinig mensen mee bezig? Is er echt sprake van bewustzijnsontwikkeling in de laatste tien jaar?

Eind 2012 nam het doemdenken een grote vlucht. Handleidingen voor overleven in een ineenstortende samenleving werden populair. In de V.S. sloten de preppers (van prepaired: voorbereid) zich op in omheinde en verdedigbare privéforten. Bange mensen verwachtten de totale crash van het geldsysteem en kochten goud en zilver. Mystieke geschriften uit de Oudheid gaven al gedetailleerde voorspellingen over het einde der tijden, de Apocalyps. Hedendaagse voorspellers zagen de aardas kantelen met extreme rampen tot gevolg, ongeneeslijke ziekten zouden ons decimeren. Maar AIDS bleek te genezen en de polen verplaatsen zich wel maar niet zo abrupt. Akelige astrologen zagen noodlottige planeetsamenstanden op 12 augustus 1999, anderen wezen naar 5 mei 2000 omdat er toen maar liefst zeven planeten dicht op elkaar in het sterrenteken Stier gingen staan. Het viel allemaal mee. Was er astrologisch iets bijzonders te zien aan 21 december 2012? Nee, niks. De Maya-filosofie werd ondertussen omarmd door talloze channelaars, astrologen en predikers: onze einddatum zou naderen. Op een ander niveau bleef de sudderende meerderheid echter geheel onbewust van hun laatste kansen op 21 december: de gokkast, het witte broodje gebakken ei met spek, de kopstoot en de vaste tv-series hielden het heel goed uit als ankerpunt.

 Ommezwaai

De kloof tussen rijk en arm is angstig groter geworden maar de wereld als geheel kent minder honger, minder geweld, minder oorlog en meer handel. Veel tekenen wijzen op ook een positieve bewustzijnsontwikkeling. Onderzoek toont een behoorlijke ommezwaai in denken aan bij het grote publiek over allerhande New Age-onderwerpen. Wist in 1974 nog geen 7% van de Nederlanders wat ze zich moesten voorstellen bij begrippen als homeopathie, rebirthing, astrologie, telepathie, meditatie en reïncarnatie, dat cijfer vloog omhoog. Twintig jaar later, in 1994, gaf ruim 90% van de Nederlandse jongvolwassenen in een enquête niet alleen aan dat ze op de hoogte waren van dit soort items, maar velen hechtten er ook geloof aan. Liefst 48% zag veel waarde in een horoscoop, 68% geloofde dat telepathie bestond, enzovoorts. In die tijd gaf dat nog veel discussie met hun ouders, die dat allemaal als bijgeloof bestempelden. Inmiddels zijn de jongeren van toen 37-45 jaar en kijken ze behoorlijk veel verder dan de neus van de vorige generatie lang was. Een aparte rol speelt de ontkerkelijking, maar vooral in die zin dat het dogmatische geloof in Nederland een minderheid geworden is. Veel meer mensen dan ooit tevoren zijn zichzelf echter spiritueel gaan noemen.

In twee redelijk recente onderzoeken (Motivaction, 2004 en 2005) antwoordde zo’n 60% van de ondervraagden dat zij de dood slechts één moment achtten op een doorgaande levensweg. Het idee van continuerend bewustzijn wordt veel ruimer aangehangen dan de gewone media ons willen doen geloven. Op de redacties van kranten, tijdschriften en op radio en tv wordt nog veel gedacht vanuit een atheïstische, materialistische levensopvatting maar dat resoneert steeds minder met de spirituele verandering in onze bevolking.

Leven na de dood voor 51%

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid publiceerde in 2006 in het stuk ‘Geloven in het publieke domein’ de resultaten van een eerder onderzoek, waarin zes levensbeschouwelijke categorieën werden onderkend: 1) christenen (25% van de bevolking), 2) overige gebonden religieuze mensen (3%), 3) ongebonden spirituelen (26%), 4) niet-religieuze, overtuigd humanistisch denkende mensen (12%), 5) niet-religieuze, matig humanistisch denkende mensen (16%) en 6) niet-religieuze, niet-humanistische mensen (18%). De conclusie is dat ruim de helft van onze bevolking vanuit een spiritueel of godsdienstig besef leeft. In de European Values Study uit 2008 bevestigde 51% van de volwassen Nederlanders te geloven in leven na de dood, éénvijfde geloofde tevens in reïncarnatie en enige vorm van karma en voorbestemming! Ruim 2,5 miljoen mensen (vooral jongeren, boeddhisten en Hindoestaanse Nederlanders) zegt met het spirituele concept van karmische opdrachten bezig te zijn. Meer dan een kwart van alle Nederlanders boven de 18 jaar bidt of mediteert! In politieke cijfers zien we nog niet terug dat tallozen inmiddels leven vanuit een veel meer empathische, intuïtieve visie op bewustzijnsontwikkeling, transcendentie en het vertrouwen op hogere werelden. Dat is mooi. Ongedeerd zijn we toch van de 20ste naar de 21ste eeuw gekomen.

Op de spirituele kermis hoopten niettemin velen op buitenaards ingrijpen. Uiteenlopende auteurs verwachtten buitenaardse narigheid vanuit sterrenstelsels als de Pleiaden en Orion, vanuit Alpha Centauri of Andromeda. Reddende, witte engelen, kleine en grote Grijzen maar evengoed zwarthartige reptielwezens zouden naar ons onderweg zijn. Via een scheur in de dimensies, uit de holle Binnen-Aarde of simpel via geavanceerde ruimtevaarttechnieken. Buitenaardse betrokkenheid bij de aarde wordt inmiddels, dankzij de graancirkels en onder meer het vrijgeven van veel militair materiaal over UFO-incidenten, door bijna de helft van de westerse wereldbevolking als waarschijnlijk geacht, maar de emoties zijn aardig door de rede ingehaald.

Overwinning van de rede

Juist op het vlak van logisch nadenken is de grootste winst behaald. De steeds beschaafder wordende mens is eerlijker dan ooit naar zichzelf gaan kijken. We luisteren naar goede argumenten en leren om ons beperkte eigenbelang te overstijgen. Moraliteit en ethisch handelen krijgen weer een kans in een samenleving die een tijdje erg in de ban van het Grote Winstpakken geweest is. De jongens van het snelle bankengeld zijn er nog wel, de grote industrieën manipuleren nog steeds de voedsel- en kapitaalstromen plus de media. Maar er rijden testauto’s op water en dierenleed krijgt aandacht. Mensen slikken niet zo maar meer al hun opgedrongen ongezonde voedsel en medicijnen, ze vertrouwen hun oneerlijke overheden niet meer en informeren zichzelf op het wereldwijde internet. De Nieuwe Tijd is de tijd waarin zelfreflectie niet langer Oosters navelstaren is maar een bewust wegen van het eigen handelen op basis van integriteit.

Het is waar dat alle ethiek en moraliteit voortkomt  uit een angst voor vergelding in de toekomst, maar dat is ook goed. Men kan zulk toekomstdenken benoemen als karma, als ‘wishful thinking’ (Het Goede Overwint Uiteindelijk Alle Slechte) of als de werking van de Goddelijke Wet van Liefde. Wetenschappers hebben echter recent een drang naar verbinding en samengaan waargenomen van zelfs de allerkleinste deeltjes in ons Universum. Alle mysteriescholen waren en zijn het er over eens: Zo Boven Zo Beneden. Met andere woorden: wat in het klein gebeurt, vindt ook in het grote plaats. Daarom kunnen we er rustig op vertrouwen dat bewustzijnsontwikkeling en spiritualiteit de nieuwe trend in de nieuwe tijd gaan kenmerken.

PdH

 

    Print       Email

Laat een boodschap achter

You might also like...

EEUWIG VERVOLGDE JODEN

Read More →