Oehoe

Piekeren, oordelen, zeuren omzetten in positief denken? Wijzer worden, meer vertrouwen? Simpel geloven dat de macrokosmos een zelfcorrigerend goddelijk systeem is, dat op liefde, verfijning, evolutie en expansie is georiënteerd? En dan maar accepteren wat er is? En zo gemoedsrust oefenen? Niet meer NIET zeggen?

Piekeren, zich herhalende gedachten, denkneurosen, mindbibbers, angstvisioenen, oordelen, zeiken, zeuren. U kent het wel. En hoe zet je dat nu allemaal om in positief denken? Gewoon je lelijke, stomme, achterlijke gedachten disciplineren? Nee. Dan heb je nog steeds een oordeel over die woorden en zinnen. Dus over jezelf in je eigen schaduw. Het werkt ook niet om simpel te ontsnappen, te doen alsof je niet zo bent. Jolig doen naar de buitenwereld terwijl je je helemaal niet zo voelt.

Maar wat dan wel? Allereerst helpt wel om meer vertrouwen aan te kweken in Het Grote Geheel. Ten tweede is is het heel doelmatig als je bewust je tering naar je nering zet: dus je uitgaven goed afstemt op je inkomen. Dan zit je tenminste niet alsmaar over geld te miepen. Ten derde is het wijs om zodanig veel aan je gezondheid te doen, dat je je ook daar niet meer onmatig ongerust over hoeft te maken. Als vierde punt van aandacht mag genoemd worden het zo veel mogelijk stoppen met negatief oordelen over anderen. Neveneffect daarvan is dat je je direct minder druk gaat maken over je eigen imperfectie. Punt vijf gaat over accepteren wat er is, lichamelijk, geestelijk en emotioneel.

Positief denken is de zaken zonnig inzien, optimisme oefenen, maar ook vooral leren om gedachten positief te formuleren. Niet zeggen tegen jezelf dat je NIET zo zwart moet kijken, maar dat je de zaken in het licht moet proberen te zetten. Het woord NIET moet eigenlijk uit je woordenboek.

In de verschillende culturen op aarde hebben ze uiteraard geheel eigen opvattingen over hoe je je minder druk kan maken. Een leuk voorbeeld: in Indonesië liggen herhaaldelijk zieke mensen dwars op de spoorrails. Hoofd links, enkels rechts. Ze zeggen te genezen door het spanningsverschil (zie http://www.dailymotion.com/video/xkawan_gevaarlijk-of-gezond-mensen-liggen-op-spoor_news#from=embediframe). Spanning of niet, wat ze geloven, geneest! ’t Is kennelijk een goed werkend trucje om positief te zijn over de onbegrensde mogelijkheden van verbetering en voor het vergroten van je gemoedsrust.

Met een beetje fantasie is de macrokosmos namelijk te bezien als een zelfcorrigerend goddelijk systeem, dat op liefde, verfijning, evolutie en expansie is georiënteerd. Het ruimt op een geheel unieke wijze (ziekten, oorlog en rampen) onbewuste en schadelijke afwijkingen op tot er weer balans is. Het individu kan dan wel mopperen op zijn of haar favoriete kwade genius, de machtshongerige Illuminati-bankiers, op voedselmanipulator Monsanto, op een Italiaanse oplichter of op de Chinese denkpolitie, maar, lettend op de ontwikkeling van de laatste 100 jaar, is er toch een mondiale verbetering te zien. Er is minder honger, meer economische activiteit, minder oorlog en meer bewustzijn. Het WorldWideWeb verbindt Jan & Alleman en vergroot kennis en tegelijk de achterdocht naar de vroeger onaantastbare Gevestigde Orde. Dat is een mooie ontwikkeling op het fysieke, aardse plan, maar nevenresultaat daarvan is wel dat de wereldbevolking extreem snel groeit. Allerlei zielen willen natuurlijk van die groeikansen meeprofiteren. Ook op astraal niveau is er daardoor boeiende beweging.

Hoezo? Hoezo? Grote groepen overledenen die tot voor kort niet wisten van de mogelijkheid tot reïncarnatie als vrije, ongebonden zielen, komen nu toch tot dat verbeeldingskrachtige bewustzijn. Ze helpen elkaar met het creëren van een eigen, individueel energieveld, los van stammenkarma en culturele schijnheiligheden. Op lage niveaus geldt nog steeds het recht van de meerderheid en de sterkste, maar op hogere niveaus gelden de wetten van speelsheid en creativiteit. Daar is het positief denken de sleutel voor een totale ommekeer en heling van mondiale processen van ondermijning, zelfdestructie en slavernij. Kortom, het gaat goed met de wereld! Precies: OMDAT IK HET DENK. EN OMDAT JIJ ERIN GELOOFT! We staan voor de deur van het paradijs en die is open. Maar je moet voelend, tastend vooruit gaan, om te weten dat het zo is. DE DEUR ZELF IS OPEN.

THE SECRET

In die zin is het leuk om terug te blikken op fenomenen, die deze kijkwijze krachtig in de wereld gezet hebben. In 2007 werd bijvoorbeeld de film The Secret een hit. Hij gaat over magie en hoe je, gericht op de Wet van Aantrekking (je krijgt terug wat je aan verlangens of frustraties uitzendt), juist geld, succes en goede relaties kunt manifesteren. Gemakheidshalve ging men voorbij aan onprettige karmische opdrachten, maar zinnig was zeker dat een aantal bekende therapeuten en New Age goeroes het belang benadrukten van het voelen en doen op één lijn brengen. Uitgangspunten waren: 1) Er bestaat geen toeval, slachtofferschap is een keuze, 2) Energie gaat daar naar toe waar jij visualiserend aandacht aan geeft. Begin dus met dankbaarheid naar iedereen, die zich in wat voor vorm dan ook ooit met je bemoeid heeft en voor alle ervaringen die je hebben gemaakt tot wat je NU bent. Je grootste kunst ligt in de acceptatie van beeld van een dualistisch universum, waarin alles minstens twee kanten heeft en wij geacht worden uit te vinden wat je allemaal voor leuks met die interactie kan doen. Stel een Doel en werk daar aan met alles wat je hebt. Bid voor wat je nodig hebt. Leef alsof je het al hebt. Dat waren de voornaamste boodschappen uit The Secret. En? Ben JIJ rijk geworden? Of niet? Of gewoon gelukkig?

JE KRIJGT WAT JE NODIG HEBT

De voornaamste kritiek op The Secret was dat de betrokken makers (zelf allemaal succesvol) deden alsof succes altijd en voor iedereen maakbaar was. Met andere woorden: als je nu nòg een loser bent, dan heb je de techniek gewoon niet onder de knie. Die optiek gaat echter geheel voorbij aan de genetische component in ons leven (80% van alle actie wordt er wel gezegd). Sombere/ niet-ambitieuze/zwakbegaafde ouders leveren doorgaans sombere/ niet-ambitieuze/zwakbegaafde kinderen af, enzovoorts. Ik noemde ook al karma. Als je hier op aarde komt met lastige opdrachten met betrekking tot overvloed en manipulatie, dan moet je hier misschien praktisch leren van armoede en tekort is. Jezelf suf visualiseren gaat dan niet werken helaas. Binnen mijn kijkwijze gaat bovendien evolutie alleen maar om bewustzijnsonderzoek, niet om de mate waarin je materialistische verworvenheden neerzet. Over de Law of Attraction zou ik liever willen zeggen dat wat jou aantrekt in en via een ander, vooral een spiegel is van je eigen talenten EN van je handicaps. Als je dus je partner(s) met compassie en hooguit vriendelijk bedoelde verbeterzucht tegemoet treedt, dan help je ook jezelf. Zelfliefde is dan de logische volgende stap. En nog even een eerbewijs aan mijn vroegere leermeester Rajneesh: “Het gaat om drie dingen, in het Hier-En-Nu leven, niet meer bang zijn en authentiek jezelf zijn.”

Eh, tenminste, dat woordje NIET, dat mag natuurlijk Niet meer. Ik bedoel dus niet, eh… Daar gaat-ie:

 “Het gaat om drie dingen, in het Hier-En-Nu leven, vertrouwen op het goede in de wereld en authentiek jezelf zijn.” 

PdH