Bekeuren als beleid? Minstens tien procent van de Nederlandse volwassen bevolking vraagt zich in meer of mindere mate wanhopig af in wat voor duistere realiteit de Corona-hysterie ons gestort heeft. Wat hebben de oude, totaal gezagsgetrouwe partijen ons nog te bieden? Progressief is tegenwoordig een uitgehold begrip: het Nieuwe Normaal is gebaseerd op Afstand, Angst en Virusoplossingen. Tijd voor iets nieuws? Iets minder grieperigs? De PWW misschien?

De  nieuwe dramatische Noodwet wordt vast ook door de zogenaamde progressieve partijen aangenomen. Dag voormalig intellect van GroenLinks, PvdA, SP of D66: ook Anderhalve Meter partijen geworden, een onthutsende en lachwekkende poppenkast. Al 18% van de Amerikaanse bevolking had in 2019 een angststoornis. Sinds dit voorjaar is dat naar 40% geklommen! Is dat ons vooruitzicht? Of wordt het tijd in maart volgend jaar bij de Tweede Kamer-verkiezingen voor een nieuwe politieke partij met overduidelijke, dappere slogans?

Tijd voor de Partij voor Welzijn & Waarheid dus. Geen vaccinatiedwang. De Kunst & Cultuur terug. Geen vrijheidsbeperkingen. Gratis onderwijs. Meer loon in de zorg. Verlaging van Defensiebudgetten. Leger inzetten om oceanen op te ruimen en bomen te planten. Meer stedelijke groentetuinen, meer wooncontainers voor studenten en aandacht voor communaal wonen. Meer beweging: dansen, sport en seks. Waarheid in de kranten.

We streven niet perse naar veel zetels in de Tweede Kamer maar wel naar de volle, alternatieve publiciteit voor onze kernwaarden. De nieuwe partij pleit in haar programma bijvoorbeeld voor verhogen van het minimumloon, een driedaagse werkweek, met een derde verkleinde schoolklassen en maar vierdaagse schoolweken. PWW wil het progressief verder verhogen van de belasting voor de hogere inkomens en stemt voor de mogelijkheid voor werknemers om aandelen te verwerven in het bedrijf waar ze werken. Er moet ook weer een lagere BTW op boeken, cultuur, groenten en fruit komen.
De PWW staat ook voor Wonder & Wapperen, voor het decriminaliseren van bewustzijnsverruimende middelen en het toepassen van bijvoorbeeld MDMA bij de behandeling van bepaalde psychiatrische aandoeningen. Ooit heeft de Leidse Prof. Bastiaanse schitterende resultaten bereikt met het inzetten van LSD bij oorlogskwetsuren, maar The War On Drugs heeft niet alleen zijn werk kapot gemaakt.

De PWW is voor het bindende correctieve referendum en wil een tegenwicht bieden voor de no nonsense opvattingen m.b.t. slechts leven om te werken, beloond met Brood & Spelen. Wij zien een m/v mindset voor ons waarin de vrouwen de mannen vragen, niet andersom. Dat is immers de natuurlijke, intuïtieve biologische volgorde. Onze leden wordt gevraagd om veel geel, rood en oranje te dragen, zodat geestverwanten elkaar kunnen herkennen op straat en elkaar gewoon kunnen huggen. Het nieuwe normaal voor onze club omvat ook het serieus nemen van informatie over UFO’s.

De PWW heeft een donatie gekregen om dit allemaal uit te werken voor de aanstaande 2e Kamerverkiezingen. Zij zoekt leden via de Stichting Open Ontmoeting Olivijn, de sponsor van Tijdgeest Magazine. Stort gewoon je tientje bij de Haagse Stichting Open Ontmoeting Olivijn: NL73 INGB0005008174 zonder je verder iets af te vragen en vermeld je mailadres. Tijd voor ANDERS, voor de Partij voor Welzijn & Waarheid, voor Wiet, Wonderen en Wapperen. Voor Werk & Wezenlijkheid. De nieuwe partij gaat voor meer spontane spiritualiteit en voor minder quasiwetenschap, aandacht dus ook voor de HSP-ers, de hoogsensitieven onder ons.

Ik hoop de belangstelling te wekken van bekwame lijstduwers zoals Sven-Ake Hulleman, Prof. Karel van Wolferen, Willem Engel, Peter Baars, Merel Boogaard, Prof. Bob de Wit, Dr. Dick Bijl, Rypke Zeilmaker, Paula van Rijn, Tilasmi Frigge, Guido Jonkers, Rob Vellekoop, Marc van Delft, Daisha de Wijs, Ab en Hugo Gietelink,  Marcel Messing, Ad Broere, Colinda Cordes,  Yatri Kramp, André Vierling, Nicole Everts, Charles van Gogh, Gijs van der Grinten, Rene van der Goes, Niels Brummelman en Stefan van Drunen. Enz. En mij natuurlijk.

Met groet van

Peter den Haring


Ongerust maar weerbaar!