Loading...
You are here:  Home  >  New Age journalistiek  >  Alternatieve gezondheid  >  Current Article

Ongezonde nieuwsgierigheid met gezonde effecten

By   /   februari 11, 2013  /   No Comments

Dying here

De kruidengeneeskunde is haast onder geniepige wetgeving bezweken, terwijl alcoholisten en rokers  ons miljarden kosten. Maar wie eerder ongezond sterft, laat meer pensioen over voor de achterblijvers! Prikkel eens wat ongezonde nieuwsgierigheid!

In deze tijd gaat gezondheid over bewustzijn, over kennis van vibratie, over afstemmen. Ons energieveld, ons vermogen tot creëren, ons verlangen naar ervaringen, al deze zaken sturen ons biochemische proces aan. Bewustzijn en inzicht, voelen, doorvoelen, invoelen, dat zijn de moderne wegen naar heling en zelfgenezing. De ziel stuurt de karmische boodschap aan, de geest structureert de boodschap binnen de bestaande mogelijkheden en het lichaam is voertuig voor dit proces. Als het lichaam protesteert, is er een miscommunicatie tussen de ziel en de biocomputer (de geest). Gezondheid is dus een graadmeter. Wie kan leren luisteren naar het hart (daar waar je ziel woont), die houdt het lichaam gezond. Nou, is dit waarheid of niet?!

Medicijngebruik is ondertussen in toenemende mate een soort Russische roulette geworden. Gaat die nieuwe pil je helpen of raak je van de regen in de drup? Een paar jaar geleden werd het grote Amerikaanse farmaceutische Pfizer-concern in de VS beboet voor zo’n 2 miljard euro wegens het onterecht claimen van de werkzaamheid van een paar van hun nieuwe medicijnen. Pfizer had toen vier middelen in de markt gezet: Bextra, een ontstekingsremmer, Geodon, een antipsychose middel, Zyvox, een antibioticum en Lyrica, een epilepsiemiddel, waarbij het bedrijf o.m. smeergeld betaalde aan medici om die dubieuze spullen toch voor te schrijven. Die 2 miljard boete hebben ze al weer ruim terugverdiend. Er zijn inmiddels veel van die anekdotes in omloop en maar weinig halen de kranten. Soms ook omdat bepaalde journalisten van naam tegelijk bijverdienen bij de industrie waar ze over schrijven. Fijn dat er ook nog lui zijn zoals waar je op www.heelnatuurlijk.nl van leest.

In de gezondheidsbusiness gaat groot geld om. In de kankerindustrie ruim 50 miljard per jaar! Vaak worden nieuwe medicijnen getest op bewoners van psychiatrische ziekenhuizen in arme landen. In 2010 kwam er zo’n schandaal aan het licht in Guatemala. Die patiënten leefden, leven inderdaad in de Hel op Aarde!

Er wordt tevens door Big Pharma een harde strijd gevoerd om de concurrentie van bijvoorbeeld traditionele geneeskrachtige kruiden, bepaalde vitamines en/of mineralen van de markt te krijgen. Met intense medewerkinng van hun lobbyisten zijn in 2010 Europese richtlijnen opgesteld voor de verhandeling van kruidenpreparaten. Die moesten voortaan ineens, net als gewoon voedsel, bestraald en aangepast worden volgens beperkende maar wel zeer dure regeltjes. Daardoor wordt de praktische verkoop en toepassing onmogelijk. Dat opzetje is inmiddels gelukt.

De belanghebbende bedrijfjes klagen nu steen en been, maar hebben ze zich indertijd verenigd, zelf gelobbied en geprotesteerd? Nauwelijks. Maar wie maakt zich er nog druk om? Sowieso zijn bange en minder begaafde mensen slachtoffer en misschien is dit allemaal slechts een bizar element in een weloverwogen proces om de groei van de wereldbevolking in te dammen en alleen de genetisch sterkste personen uit te selecteren. Hitler is terug! Lach om hem op http://www.youtube.com/watch?v=ed4MOePupI8!

YIN VERSUS YANG

Bovenstaand verhaal is een voorbeeld van het feit dat er aan veel nieuws vaak twee kanten zit. Er is een gewoon concurrentiespel gespeeld en de geniepigste, sterkste partij heeft weer gewonnen. Het spreekwoord luidt: De een zijn brood is de ander zijn brood. De onderliggende laag is die van de consequenties voor de benadeelden. Die mogen allerlei alternatieve gezondheidsbevorderende en leuk preventief werkende dingetjes niet meer verkopen noch gebruiken. Er worden dus meer mensen ziek en dat verhoogt de kosten van de gezondheidszorg weer. ’t Is wat!

Een ander voorbeeld op ditzelfde terrein. Eerst het slechte nieuws. Alcoholisten en rokers kosten de Nederlandse samenleving 5 miljard euro per jaar, vanwege een lagere productiviteit en hogere ziektekosten. Het goede bericht is dat deze lieden allemaal eerder doodgaan en onze pensioenen niet meer belasten. Ander voorbeeld. Wat jij gelooft over jouw genezing, bepaalt voor 75% de werking van het medicijn dat je slikt. Onderzoek laat opnieuw en opnieuw zien hoe het placebo-effect invloed heeft op elke uitkomst. Hoe gezonder jij jezelf denkt, hoe sneller je het bent. Andersom: hoe liever je slachtoffer wilt zijn, hoe beter je op je wenken bediend wordt. Nog weer anders gezegd: je krijgt wat je verdient.

Gun dus iedereen zijn eigen lijden en eigen tempo. Ieder mens heeft zijn authentieke, originele weg naar een hoger bewustzijn. Deze keer mislukt? Je niet generen maar gewoon opnieuw incarneren! Misschien wordt het ideale alternatief voortaan echter een hergeboorte als dolfijn! Kijk daarom vooral even op www.youtube.com/watch?v=YeZnz7ZUMlk&feature=player_embedded.  Ik wijs voorlopig het aardse leven maar aan als een lakmoesproef voor ons bewustzijn. Het is een kwestie van intuïtie, van voelen en van begrijpen. Er wordt ons een ultieme samenwerking van de linker- en de rechterhersenhelft afgedwongen. Wie suf blijft consumeren en verdoven, die gaat het niet redden. Wie ‘Holy, Holy’ alsmaar dissocieert uit het lichaam om het spirituele heil aan Gene Zijde te zoeken, die mist overigens ook de boot. Kortom: FLY HIGH BUT KEEP YOUR FEET NAILED TO THE GROUND!

PdH

    Print       Email

Laat een boodschap achter

You might also like...

ONGEPASTE GRAPPEN? Negen voorbeelden!

Read More →