Loading...
You are here:  Home  >  New Age journalistiek  >  Humor  >  Current Article

Levensdoel en beproeving volgens de Veda’s

By   /   januari 16, 2013  /   No Comments

Dharma, Artha, Kama en Moksha en dan verlichting!

In de Vedische, Indiase traditie worden vier levensdoelen onderscheiden. Allereerst is daar Dharma, al het onvermijdelijke, vastliggende werk, jouw door de wet van oorzaak en gevolg opgelegde taken en verplichting nakomen. Als je dat naar behoren doet, wacht je Artha: dankbaarheid van anderen en materiële beloningen. Voortvloeiend uit een juiste opvatting van Dharma en Arta kan men dan toekomen aan Kama: het genieten van alle aardse geneugten, inclusief het stichten van een gezin en seksueel genot. Wie zich daarbij ethisch en liefdevol inzet, mag daarna hopen op Moksha: volledige kennis, universele wijsheid, verlichting en bevrijding.

De meeste Vedische leraren wijzen dan op de noodzaak van yoga en meditatie in combinatie met studeren op de natuurwetten en daaraan gekoppeld intellectuele, kritische beschouwing van het eigen denken en dat van anderen. Sommige leraren vinden echter dat die traditie van mediteren, onthechten en discussie nogal het belang onderschat van direct ervaren. Veel wordt immers door schade en schade geleerd, door het werken met emoties, verlangens en illusies. Inzicht in familiekarma en vorige levenstrauma’s, zeker als die in relatie staan tot iemands kinderpijnen en gedragsproblemen, is vaak nodig om troost te kunnen vinden tijdens diepe beproevingen.

Ik pleit ook voor jezelf oefenen in de kunst van humor. Leedvermaak is daarbij fase 1, in fase 2 lach je ook om je eigen egotripjes. Alles wat helpt om minder serieus en minder Holy te doen over ons tijdelijke verblijf op aarde, brengt Moksha dichterbij. Volgens mij. Dus hier nog maar weer een doordenkmopje.

Smiley groot copy ZONDEMOP

Vier nonnen staan voor de hemelpoort als Sint Petrus hen vraagt of ze ooit gezondigd hebben. Nadat de eerste bekent dat ze wel eens naar een mannenpenis gekeken heeft, laat Petrus haar met water uit een bassin met Heilig Water haar ogen wassen en dan mag ze de hemel in. De tweede non bekent dat ze wel eens een penis heeft vastgehouden. Ze mag haar hand in het bassin dompelen en doorlopen. Dan dringt plots de vierde non voorbij de derde. Petrus vraagt haar naar de bedoeling. Dan piept de non ongerust: “Ik wil gorgelen, voordat zij daar in dat water moet gaan zitten.”

PdH

    Print       Email

Laat een boodschap achter

You might also like...

HUMOR BIJ DE AANPAK VAN DE OVERBEVOLKING

Read More →