Loading...
You are here:  Home  >  New Age journalistiek  >  Alternatieve gezondheid  >  Current Article

Verward op straat, misschien een losgeraakt spiritueel mens?

By   /   december 24, 2017  /   Reacties uitgeschakeld voor Verward op straat, misschien een losgeraakt spiritueel mens?

Politie bellen! Gek wijf loopt te gillen (hallucineert), man praat tegen een boom (heeft een waan). Niks thuis blijven wonen. Opsluiten! Psychische verstoringen zijn van alle tijden maar de maatschappij heeft nauwelijks enig idee waar men naar kijkt. Met pillen houd je ze suf en kalm, maar er zijn alternatieven.

Al de cliënten die ik behandeld heb voor hun psychische verstoringen, hadden in hun horoscoop Neptunusproblemen, meestal in combinatie met planeten in het teken Vissen en het 4e, 8e of 12e Huis. Zulke astrologische figuren wijzen dan op een aangeboren overgevoelige narigheid, die echter later in het leven best met inzicht en geestelijke oefeningen herkaderd kan worden. Bijvoorbeeld met behulp van een regressies naar gebeurtenissen (in dit of in een vorig leven), die een oorzakelijk verband hadden/hebben met de actuele psychische problematiek. Serieus praten met de stemmen in iemands hoofd, namens hem of haar uitleg vragen, onderhandelen, hulp aan doden aanbieden, steun accepteren van gidsen, al dat soort behulpzame communicaties kunnen rust brengen in dat malende hoofd van de ‘patiënt’ en mogelijk kunnen we daarna de pillen afbouwen. Dat lukt niet altijd.

PSYCHOFARMA VERSUS AURASCHOONMAAK?

Vaak leidt een verstoorde geest tot verstoringen in het lichaam. Andersom kan ook. Lezers van de boeken van Louise Hay of Christiane Beerland zouden iemand de indruk kunnen geven dat ziekte automatisch gekoppeld is aan een slechte leefstijl, een karakterprobleem of reacties op jeugdtrauma’s die dan ook weer karmisch zouden zijn. Als jij altijd de schuld/oorzaak bij jezelf en in jezelf moet zoeken, kan een kwetsbare persoonlijkheid vanzelfsprekend ook weer meteen last van al dat schuldgevoel krijgen: “O God, ik heb al deze ziekte aan mijzelf te wijten!” Men rent nog niet de straat op, maar ik ken er die nachten slapeloos door het huis dwalen.

Het siert de lijdende mens om te willen proberen om geestelijke spanning zelf te willen oplossen. Het kan echter ook een opgefokte spirituele bewijsdrang zijn, die maakt dat iemand stopt met regulier voorgeschreven psychofarma. Sommige alternatieve therapeuten creëren zelf gevaarlijke situaties, als ze mensen met psychische ziektes aanraden te stoppen met medicatie. De vraag blijft immers of er inderdaad niet toch puur biochemische processen bestaan (wellicht verbonden met allergenen of toxines in voeding of omgeving), die allerlei angsten of wanen kunnen prikkelen? Misschien. Kijk beslist regelmatig op de pionierende site van topresearcher Ron Fonteine. Laten we niettemin zoeken naar remedies die (zelf)helende processen kunnen versnellen.

Ik pleit al jarenlang bij hooggevoeligen, onze HSP-ers, voor het aanleren van een simpele visualisatietechniek, bekend als de auraschoonmaak. Dit is een combinatie van hypnotherapie en sjamanisme, waarbij een geestelijk te ver openstaand iemand zich een begrenzing voorstelt, zijn eigen energieveld afbakent naar de rest van dat overprikkelende universum. Wanneer iemand het eigen territorium claimt, en daarmee ook het symbolische recht om te zijn zoals je bent, is het daarna makkelijker en minder bedreigend om weer contact met andere (hogere) spirituele dimensies te zoeken.

VERTRAGEN OF VERSNELLEN?

Een gekwelde HSP-er schrijft mij in dit licht: “Maar wat zou dan karmisch gezien beter zijn: je leven in ontwrichtende angsten leven met alle consequenties van dien, ook voor je omgeving. Of zo verstandig en praktisch zijn om netjes je medicatie te gebruiken en dan een goed, krachtig leven te leiden, waarin je jezelf kan ontplooien met al je talenten?” Dat lijkt een duidelijke keus. Helaas reageren sommige mensen ook weer negatief op de betreffende medicatie, soms omdat ze toch onbewust zelf greep willen krijgen op het fenomeen dat hun verwarring veroorzaakt. Ook hierin heb ik vaak hulp gekregen van astrologische inzichten. Als iemand een krachtige Saturnus (soms met Pluto of Mars-aspecten) in de horoscoop heeft, zullen zaken als zelfdiscipline, verantwoordelijkheidsgevoel en wil een alternatief handvat voor genezing kunnen bieden. In zo’n geval kunnen medicijnen zoals seroxat en antidepressiva makkelijker worden afgebouwd. Je hebt dan misschien alleen de stemmingsstabilisatoren nog nodig. Zoals mijn HSP-cliënt schreef:” Ik kan nu in alle vrijheid, vrij van angsten, wel voelen, waar het om draait in het leven, i.p.v. constant bezig zijn om mijn angsten te bezweren en te overleven i.p.v. leven!!” Fijn, dat is weer goed gegaan.

MOEILIJKE MYSTICI

Ondertussen begonnen veel beroemde mystici hun leven met ernstige wanen en ondefinieerbare angsten. Ze zochten dan meestal heil in absolute afzondering, weg van de heftige en verstorende emoties van andere mensen, soms zelfs gecombineerd met streng vasten. Psychotici in deze tijd zullen helaas vanzelf merken hoe hun lijden hen isoleert. Tot in de inrichting…

We moeten ons realiseren, dat een groot aantal van zulke ‘waanzinnigen’ meestal tegelijk gepassioneerde maar onbewuste Godzoekers zijn die vastlopen, omdat hun taal- en begripsbeperktheid verhindert, dat ze hun mystieke ervaringen bruikbaar kunnen benoemen en daarmee kaderen. De overweldigende, onuitspreekbare vormen van innerlijk schouwen slaan dan iemand letterlijk met stomheid. Mocht de astroloog dan toevallig planeten in het 5e Huis zien, dan is creatieve, kunstzinnige therapie de ideale remedie. Zo kunnen iemands onbestendige, verwarrende beelden in vorm en kleur gevangen worden en daarna geduid en verhelderd. Voelen, waarnemen en scheppen wordt dan weer de drie-eenheid zoals die bedoeld was als het denken verbinding kan toelaten. Mindfulness kan ook hier veel goeds doen.

ANGSTAANJAGENDE LEEGTE

Een specifiek type psychose is dat van het vastlopen in het de ondermijnende, angstaanjagende en toch nog steeds subjectieve waarneming van het heelal als een onverschillig Niets, een Leegte zonder gevoel of betekenis, los van elke moraliteit. De Indiase Advaita-zoeker brengt alles terug naar neutraliteit, mooi, als daar ook een gevoel van sereniteit en rust uit voortvloeit, lastig als er ook de compassie met de medemens en jezelf uit weg valt. De schizofrenie en de baatzuchtige psychopathie lokt dan direct als er geen Goed of Kwaad meer voor jou bestaat. Voor het verstopte ego in combinatie met grootheidswaan of het gevoel van onkwetsbaarheid voor schuld of boete kan helaas lang buiten de inrichting (in politiek, bankwezen of Satanisme bijvoorbeeld) desastreus onderdak gevonden worden. Weg is weg, leeg is leeg…

CRAZY WISE

Ik geloof heilig dat talloze verslaafden, diepongelukkige patiënten in inrichtingen, verwaarloosde quasi-schizofrenen en allerlei dakloze ‘gekken’ met een mix van echte aandacht, kennis van hun paranormaliteiten en verstand van schoonmaak-rituelen geholpen kunnen worden om hun ‘wanen’ te begrijpen en er anders mee om te gaan. Entheogene stoffen zoals Ayahuasca en Ibogaïne kunnen soms hun therapie essentieel ondersteunen. Die route is goed onderzocht door een Amerikaanse therapeute Dr. Debora Mash. Er zijn ook buitengewone resultaten bereikt met XTC, toen dat nog geen partydrug was geworden. Ik beveel ter ondersteuning een uitstekend artikel aan met de visie van een Afrikaanse sjamaan op de onwenselijke hospitalisatie van zogenaamde gekken. Ook de film CrazyWise laat schitterende scenes zien met zogenaamd getikte mensen. Ik beveel eveneens graag het boek aan van Dr. Wouter Kusters Pure Waanzin.

Ondertussen heeft ‘verwarde’ S. deze week met drank en pillen toch een eind aan haar leven gemaakt. Ze hoopte dat het ‘elders’ beter zou worden. Misschien dat ze ‘daar’ wel iemand vindt die op een spiritueel niveau met haar ziel wil praten over wat de bedoeling lijkt te zijn hier op aarde…

    Print       Email

You might also like...

DE IDOOLHOF: verdwaald tussen idealen, idolen en illusies

Read More →