Loading...
You are here:  Home  >  Archief Tijdgeest  >  Current Article

Tijdgeest Megazien editie 15 september 2018

By   /   september 15, 2018  /   Reacties uitgeschakeld voor Tijdgeest Megazien editie 15 september 2018

De Tijdgeest Megazien editie van 15 september 2018 gaat over placebo’s, beschaving, God, Wu Wei, rampspoed & 9/11 reopening. Of eh?


De ultieme zekerheid: de dood

PLACEBO’S

In 2009 circuleerde een filmpje van een Australische researcher, Damen Finse, over het placebo-effect. De daadwerkelijke genezende factor bleek overduidelijk de mate van overtuiging, verwachting en verlangen van de cliënt van de betrokken therapeut. Finse stelt dat er een zodanige interactie plaats kan vinden tussen lichaam en geest, dat het zelfgenezend vermogen in werking treedt. De patiënt moet niet weten (zelfs niet vermoeden) dat er sprake is van een fakemedicijn. De therapeut/arts moet de patiënt laten zeggen: “1. Ik geloof dat dit medicijn mij beter maakt. 2. Ik verwacht er binnen de termijn van 14 dagen effect van en 3. Ik verlang sterk naar het opheffen van mijn huidige lijden.”
Een beroemd geworden kankeronderzoeker, Dr. Simonton, stelde onomwonden dat zijn behandeling de witte bloedlichaampjes in het lichaam van zijn kankerpatiënten zouden activeren. Alleen al zijn suggesties lieten de levensverwachting van zijn patiënten direct omhoog schieten.

Neppillen kun je rustig vergelijken met zg. ingestraald water, zoals waarmee medium Jomanda Onderwater ooit furore maakte. Omgekeerd zie je dat een sterke negatieve overtuiging van de patiënt kan maken dat een goed onderzocht werkend medicijn toch geen enkel effect heeft op de betrokkene, zelfs niet nadat de dosis extreem verhoogd wordt. Dus? Wat je gelooft (zelfs als dat in Fakebook is), dat wordt? Vast wel, alles draait in dit creatieve Universum om wat men denkt, om overtuigingen, om het creëren van onzichtbare velden evengoed als fysieke materie? Geloof is net zo goed als wetenschap? Je zou het kunnen gaan denken!

RATELSLANGKICKS

Ooit bestond er een Quakers sekte, die zich de Snakers noemde, waarin de voorgangers zich na een heftig gebed lieten bijten door zeer giftige (ratel)slangen in de zekerheid dat God hen bescherming zou bieden. In 2014 stierf een dominee van de Pinkstergemeente nog aan zo’n experiment. Allemaal variaties op de vuurloop natuurlijk. Wie het niet gelooft, bekijkt straks zijn blaren!
Een vergelijkbaar fenomeen uit de geschiedenis is het werken met autosuggestie van de Franse apotheker Emile Coué (1826-1926). Een ware pionier in het therapeutische werk waarin verbeelding de helft van het genezingsproces uitmaakt. Zeur dus niet meer! Geloven in je zelf gecombineerd met een sterk creatief bewustzijn en wilskracht repareert geestelijk en fysiek lijden. De jongens van de Vereniging tegen de Kwakzalverij staan op hun achterste ongelovige benen maar voor jou citeer ik even de zeer behulpzame mantra (5x per dag): “IK HOUD ZIELSVEEL VAN MIJZELF EN IK MAG ZIJN ZOALS IK BEN.”

Jij weet dat dit waar MOET zijn en dat het een bruikbaar anker is bij het weerbaar maken tegen alle nep en leugens die de zogenaamd beschaafde politiek over ons uitstrooit. Inclusief hun bizarre taalfouten.

BESCHAVING?

Amerika onder de eerste echte ‘zwarte’ (Afrikaans-corrupte) president Trump verzint steeds meer oergevaarlijke vijanden. Eerst Syrië, toen Iran, nu is Turkije aan de buurt. Moeten we ons niet liever verenigen met Rusland onder de quasi-verlichte dictator Poetin dan met die egocentrische, dikke geldgekken aan de overkant van die enorme oceaan? Hoe erg zitten we vastgeklonken aan het MacDonalds idee van beschaving? Of maakt het niet uit of je door de kat of de hond gebeten wordt?

Er was ooit eens een wereld zonder Smartphones en Photoshop. Zonder hypotheken en derivaten. Waarin helaas de beschaving relatief niet veel verder was of juist achterlijk. De menselijke cultuur is immers een broze aangelegenheid. Als je mensen onder permanente druk houdt met bombardementen, honger, marteling, straffen, hitte of kou, dan worden het beesten, net als degenen die hen dat allemaal aandoen. De Duitse concentratiekampen, de Russische Goelag-werkkampen, Pol Pot in Cambodja, China ten opzichte van Tibetanen en de Falung Gong-beweging, het Amerikaanse gevangeniswezen, Guantánamo Bay, de holocaust in Gaza, de Taliban in Afghanistan, kampen in Noord-Korea, Irak of Syrië, ’t is één pot nat van overleven op instinct, puur zelfbehoud. De andere kant is totaal gefocust op het geloof in Eigen Waarheid en Superioriteit. Lastig om nog enig karmische perspectief te zien, als je in Niks gelooft. ’t Is strategisch slimmer om je voor te bereiden op uiteindelijk contact met je Maker.

KARMA, LIEFDE EN ZIEKTE

Allerlei helderzienden en hooggevoelige personen hebben vanuit spontane regressies naar vorige levens waarnemingen gedaan omtrent de afrekening van oude schulden. De antroposofische visionair Rudolf Steiner zei bijvoorbeeld dat liefdevolle daden dat oude noodlot kunnen compenseren. Sterk ego-georiënteerde lieden voelen echter ook instinctief, dat zij van liefdevol handelen in de toekomst niets kunnen verwachten voor hun ik. Ze geloven meestal niet in het bestaan van een ziel, dus wat zouden ze ook? Andersom is er een samenhang tussen de huidige ontwikkeling van het menselijk lichaam en iemands vroegere levenswandel. Een leven uit liefde houdt de betrokkene bijvoorbeeld in het volgende leven lang jong. Zeuren, zeiken, roddelen en jaloersheid garandeert meestal vroegtijdig oud worden in het volgende leven. Ernstige hebzucht zou in je volgende leven aanleg voor infectieziekten teweeg kunnen brengen. Steiner meldde ook ooit (1907): “Smarten en pijn, en met name ziekten die men doormaakt, bewerkstelligen in het volgende leven lichamelijke schoonheid Een dergelijk inzicht laat ons menige ziekte lichter verdragen.”
Natuurlijk moet je ondertussen niet jezelf ondermijnen met die aluminium in je deodorant en met je smartphone permanent aan een touwtje om je nek en ’s nachts naast je bed… En je moet ophouden met statines te slikken want slecht cholesterol bestaat niet.

Overigens zegt deze Steiner ook dat zijn beweringen met betrekking tot reïncarnatie en karma soms doorkruist worden door andere factoren. Zo kunnen geliefden soms kwaadaardig karma van een ander op zich nemen. Dat fenomeen zie ik vaak terug in Familie Opstellingen, waarbij (klein)kinderen lijden dragen dat feitelijk afkomstig is van een overledene, die zelf uit angst niet weer op aarde durft te komen maar (van bovenaf) kijkt naar hoe het nageslacht het bolwerkt met zo’n karmische klus.


Alles over karma. Gesigneerd te verkrijgen bij de auteur en als gratis e-book

WU WEI

Wij hakten een open plek in het bos vrij van onkruid, losse groeisels en te ver overhangende takken. Plots trad de oude Meester tussen de eiken tevoorschijn. “Mooi,” riep hij. Het klonk iets slissend en duidelijk van beneden de rivieren. “Ge zijt helder handelend bezig waarbij u oude troep los laat. Da’st eerste princiep.” Ik mompelde bescheiden dat mij vooral het idee van meer licht en ruimte voor onze picknick voor ogen had gestaan. De Meester juichte haast: “Awel, ge schept al zo ook ruimte in uzelven, speelruimte in de situatie waarin gij u bevindt. Het tweede principe. Wonderschoon.”
Plots veranderde hij zijn toonhoogte terwijl hij het magisch Wu Wei uitsprak. Op onze voorzichtige vragen (ook vanwege zijn Vlaamse accent) legde hij uit dat ‘wu wei’ afhankelijk van de klank ook zoiets kan betekenen als iets nastreven ter wille van een bepaald doel. Wij spreidden toen ons damasten tafellaken uit en plaatsten er de drank en de etenswaren op. Ik wilde de Meester ook uitnodigen aan onze dis maar mijn zeurkennis Aernoud ging me toch rare bezwaren maken! Er was niet genoeg, er zou ook nooit genoeg kunnen zijn als men maar iedereens mening over alles vroeg. De oude Meester schudde zijn grijswitte hoofd. Tussen zijn lange snorharen door kon men zien dat hij geen erg goed gebit meer had. “Ik wil geen aanleiding zijn voor enig twistgesprek,” sprak hij. “Het aantonen van eigen gelijk bewerkstelligt doorgaans dat de ander zich afsluit. Een werkelijke ontmoeting wordt echter mogelijk wanneer men voeling houdt met het open centrum in uzelf.”
Dat was fraai gezegd! Daoïst Gerard van C. schroefde de wijnfles open en klokte alvast wat weg in zijn Lager Zelf. Mijn vriend Niels B. moest zo lachen dat Aernoud zich begon te schamen. De Meester lachte ook mee, zo hard dat hij op de grond viel. Op het tafelkleed. Toen kon hij niet meer geweigerd worden. Voor iemand met een slecht gebit, at hij inderdaad erg veel. En aangeschoten werd hij ook, toen hij dat wegklokken eenmaal doorhad. Zijn giechelig Wu Wei klonk uit zijn mond meer als Foei Mij maar dat moet toeval geweest zijn.


Mensen wordt steeds dommer. Nu nog iets voor mensen die zelfs niet kunnen lezen.

KOUDE EN WARME RAMPSPOED

Voor wie Zen, Wu Wei en Mindfulness geen opties bieden, is er helaas akelig nieuws: al 13% van de werkenden heeft last van burn out klachten! Dat zijn de workoholics die hun partners in bed in de kou laten liggen. O jee.
Er is ook extra akelig nieuws over zaken die juist te warm worden: de Amerikanen testen openlijk een nieuw type vliegtuig met een laserkanon. Dat kan van een enorme afstand doelen in brand schieten. Zo verklaren kritische waarnemers de ongewoon hete branden in Californië. Wat te denken van deze foto?

BERICHTEN VAN ONZE SPONSORS

Alleen donateurs kunnen oproepjes plaatsen in TM. Donateur word je door eenmalige storting (tot 2019, per kalenderjaar dus) van € 25 op de rekening van de Haagse Stichting Open Ontmoeting Olivijn: NL73 INGB0005008174 onder vermelding van je mailadres. Een oproep is altijd drie regels, maximaal 25 woorden, waarvan 3-4 vet, waarvoor je een extra donatie van € 10 moet doen. Voor langere berichten geldt een tarief van € 0,50 per woord. Je annonce wordt doorgeplaatst op www.tijdgeest-magazine.nl, goed voor 6.000 views per maand. Hoofdartikelen staan voortaan ook op LinkedIn en Facebook.

* Verdiepingsweek, 12-14 oktober. Landgoed Algoed, Enschede, Bonding, meditaties, Familie Opstellingen & Trancereizen. Supergoedkoop € 225 all in. Aanmelden via Facebook.

* Beeldend Coach, jaaropleiding in Rotterdam. Leer in de cursussen Astrosofie en beeldende kunst & Helend Tekenen met een astrologische blik beeldende kunst te ontraadselen.

* Gratis ebook: ‘Slapend fit’ met kleuren, klanken en kruidenolie en 16 tips voor een goede nachtrust’ van Praveeta Timmerman. Lekker slapen kun je leren!

* Horoscoop-, kinder- en relatieanalyses geschreven door Liz Greene, transit-analyses en horoscoopdagboeken geschreven door Robert Hand. Zie www.ariesastro.nl voor deze en vele andere astrologische rapporten!

Paraview, de wekelijkse spirituele beurs met privéconsulten, groepslezingen en mooie spirituele producten. Nu ook als App. Meer info www.paraview.nl.

* Slapeloosheid? Lig niet langer wakker en nutteloos te fantaseren. De inslaapoefening op de CD Trancereizen van Peter den Haring werkt! Bestellen voor € 16 via [email protected] of hier voor € 14 als MP3-bestand.

* Moeite met grenzen stellen, gevoelens van uitgewoond worden, niet jezelf zijn? Hier kun je voor € 14 een MP3 bestand voor je auraschoonmaak bestellen.

* www.ruimte-rust.nl : Mooi gelegen accommodatie in Drenthe voor o.a. meditatiegroepen en yoga. Fijne plekken op het eigen land voor meditatie en buitenoefeningen in de stilte.

* Weermanipulatie (geoengineering of Albedo management) door o.a. chemtrails en frequentieveranderingen via HAARP moet op de agenda van de Tweede Kamer te komen. Informeer jezelf, bijvoorbeeld hier. Teken daarom dit Burgerinitiatief!

* Kannibalisme en spiritualiteit verenigen zich in Strandvliet, de nieuwe roman van Satyamo. De viering van het eten en gegeten worden. Sterven als feestje, je lekker op laten eten om in Het op te gaan. Geniet mee met uitbundige feesten, maaltijden en terechtstellingen! Lezen op eigen risico? Hier!


Trump, onze blaasbaasbaby

FAKENEWS OVER 9/11

De Amerikaanse media lopen nu te hoop tegen Trump, maar wat hebben die zogenaamd nette, fatsoenlijke schreeuwerds boter op hun hoofd met hun doorgestoken kaart berichtgeving (de totale media fraude) over the inside job op 11 september 2001 (9/11). Iedereen (inclusief in Nederland de Volkskrant, NRC, Telegraaf en AD) nam toen klakkeloos het regeringsverhaal over: Arabische terroristen! Trump geloofde indertijd al dat de vliegtuigen minstens zware bommen aan boord gehad moesten hebben. Tijdens zijn verkiezingscampagne zwoer Trump ook een nader onderzoek te gaan doen (“First of all, the original 9/11 investigation is a total mess and has to be reopened”)..Dat is mogelijk straks de troefkaart in zijn mouw als hij niet langer gepiepeld wil worden door te hebzuchtige Israëli’s. Of is dit ook weer een illusie?!

 POEPMOP

Voor het herentoilet op de chique luchthaven van Singapore (zie de film Crazy Rich Asians) staat een lange rij. Sam redt het niet meer en verplaatst zich naar het damestoilet waar hij alleen een schoonmaakster treft. “You watch the buttons!” waarschuwt ze hem maar Sam heeft haast. Hij duikt het toilet in en ontwaart, eindelijk zittend ontlastend, drie grote knoppen. Gebruik van de blauwe met de letters CW stuurt een krachtige maar koude straal langs zijn edele delen. ‘Cold. Dat zouden ze ook in de herentoiletten moeten hebben,’ denkt hij nog. De rode knop met WW is inderdaad goed voor heerlijk Warm Water. Nog nagenietend probeert hij dan ook de witte knop met de afkorting ATR. Hij wordt wakker in het ziekenhuis. Eindelijk kan hij aan een vrouwelijke dokter vragen wat de letters ATR betekenden. Ze lacht ontwapenend: “Automatic Tampon Remover, sir.”

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIES UIT DE TOEKOMST MAKEN DE GRAANCIRKELS?

Raadpleeg hier eerst even het domino orakel voordat je er in een weiland op gaat liggen wachten!

    Print       Email

You might also like...

Tijdgeest Megazien 1 april 2019

Read More →