TIJDGEEST MAGAZINE april 2013  

Over de Russische taiga krater, dierenleed, bejaardencommunes, Vrede van Utrecht, pauselijk denken, nepbeschaving,  je kat opeten en zuurkool.

 Irkoetsk copy

ONTPLOFT RUIMTEVAARTUIG?

Op http://pindz.blogspot.be/2011/05/sensation-alien-spaceship-found-in.html staat een geheel Russisch gesproken filmpje (vooral met veel foto’s) van de weer opnieuw onderzochte, onnatuurlijke krater in de Siberische Taiga-bossen in de provincie Irkutsk bij de stad Bodaybo. In die buurt is in 1908 ook de zogeheten Tunguska-meteoriet ingeslagen, maar kenners denken nu op basis van boomringonderzoek in de buurt dat deze krater ontstaan is in 1840, hoewel anderen weer uitkomen op 1520.

Vroegere expedities troffen in 1949 een geheel ontboste krater aan met een bol in het midden. Nergens op de grijze kraterheuvel groeien planten, omdat, naar men aanneemt, verhoogde radioactieve straling op de heuvel dat verhindert. Ooit zou die straling zeer hoog geweest zijn. Russische wetenschappers, o.a. de geoloog Dr. Viktor Antipin, bewezen dat dit fenomeen niet het karakter van een meteoor- of asteroïde inslag heeft, noch een vulkanische oorsprong. Onderzoekers hebben nu met seismografische metingen vastgesteld dat op een diepte van 100 meter onder deze Patomskiy krater een enorm cilinderachtig, ellipsvormig object ligt, naar schatting 600 meter lang. Gesuggereerd wordt dat een crashend buitenaards vaartuig met ontploffende nucleaire aandrijving voor de specifieke situatie heeft gezorgd: een diepe inslag in de kalksteen, daarna omhoog stuivend puin dat weer teruggevallen is in het midden van de krater. Zie http://siberiantimes.com/science/casestudy/features/a-volcano-or-a-ufo-what-created-this-mysterious-siberian-crater.

 Boze Haring copy

RAADPLEEG HET DOMINO ORAKEL OP http://www.peterdenharing.nl/domino_orakel.htm: In welk proces kom jij als je voortaan gaat doen wat je echt leuk vindt?

Spy copy

INTERNETSPIONNAGE

Alle internetproviders spioneren in min of mindere mate. Voor politieke doeleinden of voor commerciële. In Indonesië, de V.S. en China is dat laatste gemeengoed. De V.S. proberen dat zelfs legaal te maken met de zogeheten CISPA-wet (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act), die geheime diensten toegang geeft tot alle mogelijke data. Via een mail naar Access@accessnow.org word je op de hoogte gehouden van acties tegen deze ongekende privacy-aantasting.

Mr Aso copy Mr. Aso, what’s in a name?

OPSCHIETEN MET DOODGAAN, OUDJES!

“Laat die bejaarden opschieten met doodgaan!” zei de superrijke Japanse minister van Financiën Taro Aso, zelf 72, in januari. Van de 128 miljoen Japanners is bijna een kwart ouder dan 60 jaar. Van die 31 miljoen hebben er ruim 2 miljoen een bijstandsuitkering. Veel daarvan vragen tegelijkertijd om steeds uitgebreidere zorg. Om de oplopende kosten van de gezondheidszorg te financieren hebben de Japanners besloten om het Btw-tarief in drie jaar te verdubbelen. Dat is nog eens iets anders dan van 19 naar 21% stijgen! Echter een Btw-verhoging grijpt bij de armere huishoudens veel meer in dan bij de rijke. Men bestudeert bovendien voorstellen om zorgbehoevende arme ouderen nog efficiënter, en dus goedkoper, samen te proppen in grotere verpleegtehuizen. Wat een toekomst!

Oma cartoon copy

COMMUNAAL LEVEN?

Overal ter wereld denken aankomende bejaarden daarom over alternatieve oplossingen voor deze stop-weg-en-vergeet-systemen. Constructief samenwonen in communale projecten is geopperd, samenleven op verschillende woonlevels door grootouders en kinderen is aardig uitgewerkt. Ik heb zelf ooit als voorzitter van de toenmalige Vereniging voor Hulp aan Alternatieve Woonvormen geprobeerd om een avontuurlijke bouwtekening voor zo’n project te slijten aan woningcorporaties. Er kwam 0% response. ALS er al gebouwd wordt, dan wordt dat nog steeds zo risicoloos mogelijk gedaan voor doorsnee gezinnen en voor welgestelde mensen.

De meeste bewust levende ouderen willen in hun eigen huis blijven zolang als ze kunnen. Ze zijn ook bereid om fysiek te investeren in passende arbeid in hun omgeving. Daar hoort bij boodschappen doen, taxidiensten, tuinieren maar ook vormen van zorg voor anderen. Verplegen, collectief koken. Sommigen zijn in staat om veel onderhoudsklussen zelf te verrichten. Dat moet adan llemaal in een intelligent management aangestuurd worden. Men denke dus aan een overkoepelende stichting. Er verschijnt dan op je geestesoog een beeld van actieve bejaarden die grotendeels hun eigen centrum runnen. Overduidelijk is hier het extra voordeel dat zo’n arbeidsinzet ideaal is voor het bevorderen van sociale interacties. Er zal zeker een selectie aan de poort moeten zijn. De eerste zoektocht is dan naar ouderen die gevoelig zijn voor communale ideeën, eventueel gekoppeld aan bepaalde spirituele idealen. En uiteindelijk is er dan thuis sterven in plaats van in een ziekenhuis, ver van je familie en geliefden. Wie niet over die toekomst wil nadenken met de gedachte dat God wel iets moois zal regelen t.z.t., die stuurt op een genadeloze fuik af. Wie nu al even om zijn naderende ouderdom wil lachen, kijkt op http://www.sticksite.com/old_folks.

Paus achterhoofd copy

PAUSELIJK DENKEN VERSUS VROUWELIJK VOELEN

Over bejaarde ideeën gesproken. Dat kerkelijke dogma’s en spiritueel denken ver uit elkaar gedreven zijn, dateert eigenlijk al van zo’n 1800 jaar geleden. Toen in 1945 in Egypte de twaalf mystieke zogeheten Nag Hammadi-geschriften werden gevonden, manifesteerde zich daaruit een vroegchristelijk wereld- en gods­beeld waarin absoluut geen normering met een schuld en boetepakket werd opgelegd. God laat zich daarin juist kennen als een liefdevolle, universele entiteit, die in de kern van elk mens (in het klein geschapen naar Gods evenbeeld) aanwezig is. Die spirituele traditie lijkt zijn wortels eerder te hebben in boeddhistische opvattingen zoals die 500 v. Chr. werden uitgedragen in Azië. Nog steeds proberen helaas de pausen en de ayatollahs de eigen spirituele verantwoordelijk­heid van de mens te centraliseren ten bate van hun eigen hiërarchische structuur. Zulke kerkvaders leggen maar al te graag de rol van hun straffende, autoritaire God uit en wijzen dan de onderdanige, bang gemaakte want zondige mens zijn plaats. Paus Benedictus heeft daar een sport van gemaakt. Nou mag dat natuurlijk. Angstige, twijfelende en domme mensen hebben inderdaad een bemiddelaar nodig om Gods wil uitgelegd te krijgen.

Nu wordt echter meer dan ooit duidelijk dat het kerkse denken haaks is gaan staan op de intuïtieve spirituele beleving. Je zou kunnen zeggen de mannelijke en agressieve wil versus het vrouwelijke en passieve verlangen. Jij en ik mogen tegenwoordig voor onszelf denken en ons intuïtief verbinden met hoogstaande wezens uit andere dimensies. De nieuwe Paus, de maffia en Berlusconi mogen Italië en de katholieken blijven regeren. Het Vaticaan blijkt ondertussen volgens Italiaanse kranten betrokken bij omvangrijke afpersingsschandalen in het homocircuit van Rome. En Paus Franciscus was als Argentijnse prelaat nauw betrokken bij de liquidatie van twee linkse priesters tijdens het bewind van Generaal Videla. Ach, ik gun iedereen zijn eigen lijden en zijn eigen tempo en weg om tot verlichting te komen.

Hond vs kat copy

DOOIE VOGEL, DOOIE SPIN, DOOIE SLANG

Zeventig jaar geleden kende het Amerikaanse, Micronesische eiland Guam (beroemd van zijn marinebasis in de Tweede Wereldoorlog) een aardige tropische ecologie met vooral veel vogelsoorten. Via intensief boot- en vliegverkeer immigreerden er toen een aantal bruine boomslangen van het vasteland. Inmiddels leven er duizenden op het eilandje en is men benauwd voor een verdere migratie naar het in de buurt gelegen eiland Hawaii. Deze slang kan 10 meter lang worden, is bijterig maar niet dodelijk, wel goed voor een heftige doodschrik en ziekenhuisbezoek na een beet. Regelmatig valt de elektriciteit uit als zo’n slang voor kortsluiting in hangende leidingen zorgt. Hun voornaamste voedsel vormen vogels, terwijl die weer vooral van insecten leven. De decimering van de vogelpopulatie in de afgelopen jaren leidde dus logisch tot een explosie onder de spinnen. Webben en nog eens webben, slecht voor het toerisme. Geprikkelde en bange eilandbewoners hebben het National Wildlife Research Center gevraagd om oplossingen. Een klein vliegtuigje dumpt nu aan parachuutjes vergiftigde muizen in de boomrijke delen waar men slangen vermoedt. Grote successen zijn er nog niet bereikt.

Wandelende tak copy Wandelende tak

LASTIGE DIERLIJKE IMMIGRANTEN

Dit fenomeen doet zich over de hele wereld voor, in allerlei soorten en maten. Ineens hebben wij bijvoorbeeld gevaarlijk last van de Aziatische tijgermug. Het zijn echter vooral konijnen en eekhoorns die zich buiten hun vroegere territoria begeven en daar soms een plaag worden. Niet zelden heeft de mens zulke plagen zelf veroorzaakt door kortzichtig het ene dier te importeren omdat het weer een ander hinderlijk beestje zou kunnen bestrijden. Nog een paar voorbeelden.

De Reuzenpadden of Cane Toads leefden oorspronkelijk alleen in Midden-Amerika, maar toen ze naar Australië werden gebracht om een bepaald kevertje op te vreten, hadden ze daar geen natuurlijke vijanden meer. Deze engerds wegen tot wel 1,3 kg en worden wel 15 centimeter lang. Hun huidgif doodt eventueel geïnteresseerde roofdieren in een paar minuten. Met hun vraatzuchtige eetlust zijn deze padden ernstige bedreigingen voor vergelijkbare ecosystemen. Zo leven er in Australië inmiddels honderden miljoenen, maar ook in Florida en delen van Texas. Toen de Afrikaanse Killer Bees in 1957 werden gekruist met Braziliaanse bijen ontstond er onbedoeld een agressieve soort die weinig honing produceert maar die wel alle nuttiger bijensoorten uitroeide. Inmiddels is het insect een plaag in Noord- en Zuid-Amerika. Europese spreeuwen zijn met hun extreem grote zwermen een plaag in Amerika geworden. Driehoekige Zebra-mosselen zijn op schepen van de Kaspische Zee naar Amerika geëmigreerd en kosten daar miljoenen omdat ze pijpleidingen van allerlei bedrijven verstoppen. De lijst van die ongewenste vreemdelingen wordt langer en langer. En dan hebben we het nog alleen over dierlijk leven. Ach, straks maken wij ons waarschijnlijk meer druk over de invasie van buitenaardsen!

Natte kat copy

OPEETBARE KAT

Op vakantie in Tenerife bleek een restaurant ons conejo te kunnen serveren, konijn. In een overdadige saus met rozemarijn en tijm tovert de kok dan grote stukken wild vlees uit de oven. Saillant detail: behalve de ingewanden wordt ook het koppetje mee gebraden. Waarom? “Sommige toeristen uit andere landen zijn bang dat ze kat voorgeschoteld krijgen,” legde de ober uit. “Kat ziet er hetzelfde uit en smaakt nagenoeg eender, maar kat heeft andere tandjes.”

O ja, dat is wat mijn oma vroeger ‘dakhaas’ noemde, een herinnering aan een delicatesse in de hongerwinter van de laatste oorlog. Een Belgische mevrouw bij de dierenarts wilde overigens haar daar ingeslapen kat mee naar huis om hem met alle eer op te eten. Kan dat? “Nergens in de wet staat dat je je kat, hond, konijn, vis of wat dan ook niet mag opeten”, zei het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). “Je moet ze alleen op een diervriendelijke manier doden.” Overal in Azië worden honden en katten gegeten, maar in ons land wordt alleen geregeld hoe er geslacht mag worden. In Nederland is sinds 1992 de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) van kracht. Ook die wet laat het opeten van je eigen kat toe. Fijn om te weten!

Tijgerkooi copy

LEVEND VILLEN

In Azië kent men het begrip dierenwelzijn nauwelijks. Ook daar is, net als in Amerika, de geldzucht dominant. De bonthandel is booming business in China. Op www.youtube.com/watch?v=qdccLunWBCo hoor je wat een schandalige behandeling die dieren krijgen. Vossen, minks, wasberen en zelfs honden worden in kooien grootgebracht en bar behandeld, onverdoofd geslacht of zelfs levend gevild. En nu is China nog een voorbeeld van wat we noemen een oude beschaving…

Schwarzenegger copy

JONGE BESCHAVING

Amerika is trots op zijn competitiedrang, op winnen, op sneller schieten dan je opponent. Dus circuleren er op een bevolking van 300 miljoen evenveel vuurwapens en bepaald niet alleen de simpele pistolen en revolvers die je voor je zelfverdediging tegen inbrekers of winkelovervallers in dat land gewoon mag gebruiken. Men heeft stapels Uzi’s, Kalasjnikovs, granaatwerpers en mortieren in huis. Superrolmodel hiervoor is de Amerikaans-Oostenrijkse Arnold Schwarzenegger, ex-bodybuilder, Gouverneur van Californië, The Terminator, een doorsneegek uit de filmindustrie. Hij speelt nu weer in een absolute Butt-movie, The Last Stand, de ultieme sheriff, met één * gelukkig afgeserveerd door de critici. De boodschap blijft niettemin duidelijk: wie aan de Amerikaanse droom van gelegitimeerde roofzucht komt, die mag afgeknald worden. Dat verhaal zie je ook terug in de film Lincoln. Deze president gebruikte zijn macht om koste wat kost de slavernij af te schaffen in 1965, aan het eind van de Burgeroorlog. De Zuidelijke plantagestaten werden in één keer van hun goedkope arbeidskrachten beroofd en hun macht nam daarmee snel af ten bate van de overwinnaars: de Noordelijke staten. Het lijkt mooi in de film, maar een voorbeeld van democratie was het niet. Opnieuw bepaalde het recht van de sterkste alles. Onze Amerikaan wil namelijk alsmaar groter groeien: winst pakken! Dat heet in sociologisch jargon: een jonge beschaving. Het is gelukkig weer ZOMERTIJD!

Eendjes copy

Smiley groot copy ZAKENMOP

Op de Amerikaanse basisschool test de nieuwe onderwijzer de kennis van zijn onbekende leerlingen: “Wie is de belangrijkste persoon in onze hele geschiedenis?” Johnny antwoordt meteen: “Abraham Lincoln, meneer. Die heeft een einde gemaakt aan de burgeroorlog en de slaven bevrijd.” De meester knikt: “Een goed antwoord, jongen, maar niet wat ik zoek.” Michael steekt zijn hand op: “George Washington, meneer? Omdat die de basis voor de Amerikaanse wetgeving heeft gelegd.” De meester knikt weer: “Goed antwoord, jongen, maar niet wat ik zoek.” Dan steekt David zijn hand op: “Jezus Christus, meneer!” De meester kijkt blij verrast: “Precies. Zonder hem waren wij nergens in dit land.” In de pauze vragen Johnny en Michael wat er in Godsnaam met David aan de hand is. Die glimlacht: “Jongens, ik wéét dat het Lincoln is, maar zaken zijn zaken!”

Atlantis bij Bermuda

OEROUDE BESCHAVING

In 1995 publiceerde Uitgeverij De Ring mijn eerste Fantasyroman, De Belofte. Een verhaal over de laatste koning van Atlantis in een intrige waarbij buitenaardsen een grote rol spelen. Inmiddels zijn veel wetenschappers overtuigd van het werkelijke bestaan van die verdwenen Atlantische beschaving. Twee zeebiologen hebben met een video-onderzeeër onderzoek gedaan naar de zeebodem in de Bermuda driehoek in de buurt van Cuba. Zie http://www.riseearth.com/2012/10/atlantis-found-giant-sphinxes-pyramids.html. Ze vonden op 600-750 meter diepte piramiden, sfinxen en gigantische stadstructuren. Die zouden daar, mogelijk na de inslag van een grote meteoriet, aan het begin van de laatste IJstijd -12.000 jaar geleden- verzonken zijn.

Je kunt vanaf vandaag op deze site (zie GRATIS E-BOOKS) mijn geactualiseerde manuscript als De Laatste Koning van Atlantis nalezen op de details van die ondergang van die oeroude beschaving in een enorme vloedgolf.

BESCHAVING OP EEN SPELDEKNOP

Wat we zien, is maar een piepklein deel van het geheel, maar toch niet saai. Op kleine schaal is het daarom fascinerend om te zien hoe groot, snel en efficiënt een termietenkolonie een nieuw ondergronds imperium opbouwt, nadat hun oude burcht in naam van de wetenschap is volgestort met beton. Verbaas je op http://www.dump.com/biggestant/. En overigens, vragen over de meetbare en onmeetbare dingen in ons Universum worden super uitgelegd op http://www.dump.com/biguniverse.

En dan nòg even een positief bericht: de nieuwe hiphopster Sonny Green laat op http://www.youtube.com/watch?v=cXAf8JLKpIg helder horen wat een jong iemand (18) uit een oude beschaving (die van Engeland) al aan inzicht heeft verworven. Er is hoop!

Sonny Green copy

VREDE VAN UTRECHT

Driehonderd jaar geleden, op 11 april 1713 werd na ruim tweehonderd jaar van verwoestende oorlogen, de Vrede van Utrecht gesloten (zo belangrijk waren De Nederlanden toen!). Engeland, Spanje, Portugal, Frankrijk en de Oostenrijkse Habsburgse monarchie sloten een wreed en krankzinnig slagveld af dat gekenmerkt werd door religieuze vervolging en het ongegeneerd streven naar politieke macht. Elk land knokte voor zijn overzeese gebieden in die koloniale tijd. India, Zuid- en Noord-Amerika, West-Afrika, de Balkan, overal waren er bloedige intriges geweest. Al vanaf eind januari 1712 waren diplomaten uit alle betrokken staten aan de onderhandelingen bezig. De uiteindelijke overeenkomst betekende een andere, veiliger verdeling van macht en bezittingen in de hele regio. Achteraf is dit een vrij duurzame vrede geweest. Louis XIV, de Zonnekoning erkende dat hij niet kon winnen, de Katholieken en Protestanten kregen ieder een duidelijker plek in Duitsland, de bizarre aanspraken van de Oostenrijkers op Spanje gingen voorgoed de ijskast in. De traditionele as Spanje en Frankrijk werd uit elkaar gespeeld. De slavenhandel werd geregeld, Oostenrijk kreeg de Zuidelijke Nederlanden, Engeland Gibraltar en Menorca. Het nieuwe machtsevenwicht bracht een basis in Europa, waar we ons tegenwoordig weer ongerust over moeten maken…

MacDiner copy

VEGETARIERS KRIJGEN GELIJK

De veehouderij gaat stuk aan zijn eigen hebzucht. Een grote opruiming in de Westerse veestapel werd al in 2010 ingeleid door dieren, met name runderen en varkens, die werden gevoed met genetisch gemanipuleerde gewassen. De Amerikaanse Prof. Dr. Don Huber (een deskundige op het gebied van plantenziekten) onderzocht de oorzaak van spontane abortussen van kalveren en biggen en stelde een schimmel vast, lijkend op de zogeheten Verticilium-schimmel, die voorkomt in zieke GM-mais en GN-soja. Huber gaf in 2011 een aantal lezingen in Nederland over de onzalige effecten van Glyfosaat (het actieve bestanddeel in het onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp. Hij pleitte bij het Amerikaanse ministerie van landbouw voor uiterste terughoudendheid bij de toestemming van het kweken van genetisch gemanipuleerde luzerne, omdat dat nog het laatste ‘schone’ diervoedingsgewas is. Lees verder op www.netwerkvlv.nl/downloads/Don_Huber_on_Glyphosate_update.pdf.

FOUTE BOERENBUSINESS

Het kan trouwens nog erger. De onkruidverdelger Atrazine, gemaakt door de Zwitserse Firma Syngenta, is in de EU verboden maar er wordt toch 40 miljoen kilo van in Amerika gesproeid. In het oppervlaktewater aangekomen maakt het daar vrouwtjes van mannelijke kikkers en inmiddels wordt het in verband gebracht met borst- en prostaatkanker. Gaat uw gang, heren medici! Maar waar haalt u zelf uw water vandaan? Kijk op http://www.flowthefilm.com.

Ai! Het boerenbedrijf gaat niet goed ondanks/dankzij veel subsidie. Op http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=96098 staat een voortreffelijk artikel over de totale mislukking van het Europese landbouwbeleid. Over het ontstaan van de boterbergen en melkplassen, over de bodemdegradatie en verstoring van de waterhuishouding en tot verstoring van ecosystemen en afname van biodiversiteit. En dat alles met een uitgekookt subsidiesysteem dat uiteindelijk alleen de grote AGRO-bedrijven ten goede is gekomen. Die landbouwsubsidies zijn gewoon weer met 7 jaar verlengd, o schande!

Smiley groot copy INSCHATMOP

De nieuwe interim-manager loopt zeer kritisch de fabriek rond. Iedereen werkt hard behalve een jongeman, die verveeld op een stoel hangt. “Wat doe jij hier, kerel?” vraagt de manager. De jongen lacht ontspannen: “Ik zit te wachten tot ik betaald krijg.” Het hoofd van de manager loopt rood aan en hij zegt: “Wat verdien jij zoal in de maand, ventje?” De ander kijkt verbaasd en antwoordt: “€ 982, meneer.” De manager pakt een notieblok en schrijft er driftig een berichtje op. “Alsjeblieft, ga hiermee naar de Kasafdeling, haal een maand salaris op en laat ik je hier nooit meer zien!” Tevreden over zichzelf kijkt de manager om zich heen en vraagt aan het personeel in de buurt: “Hebben we hier nog meer lanterfanters?” Een oudere man kijkt bedaard op van zijn werk: “Nee meneer. U heeft alleen de pizzabezorger net de dag van zijn leven gegeven…”

Zuurkool copy

GEZONDE VOEDING

Wat is er veel ongezond tegenwoordig! Wat dan wel te eten? De gemiddelde Nederlander zweert nog bij aardappels met jus, vlees, sla en een toetje, hoewel er soms toch een maaltje tuinbonen of spruitjes aan te pas komt. Dat zuurkool gezond is, wist je al natuurlijk, maar wist je dat jodiumrijke producten je goed beschermen tegen veel ellende? Daarvoor moet je wel je aardappelen IN de schil eten, veel bonen (vooral witte) eten, zeewier en zeegroenten (denk aan zeeaster, lamsoor en zeekraal). Zeezout en Himalayazout helpen je lijf evenals cranberry sap. De combinatie van groene bladgroente en oranje groente (zoete aardappelen, wortelen, pompoen) wapent je lichaam tegen de dagelijkse overdosis straling, maar zoek ook eens door naar de Mariadistel (eetbare bladeren en stengels), Siberische ginseng, en Geelwortel (kurkuma) en nog zo wat.

Ter overdenking zicht op de andere kant: de gemiddelde Nederlander gooit 10-12 kilo nog steeds goed eetbaar voedsel weg per maand.

Mucuna boon copy

GEZOND BOONTJE

Op http://www.secrets-of-longevity-in-humans.com/mucuna-pruriens.html vind je een spannend verhaal over de toepassing van de Mucuna Pruniens bonen (zie hierboven). Voor velerlei toepassingen worden de L-Dopa bevattende bast, haren van de peul en de boontjes van deze Paardenradijsboom gebruikt. Het kruid of het vermalen poeder wordt veel ingezet om rokers van hun verslaving af te krijgen en als afrodisiacum (een vruchtbaarheid en potentie verhogend spulletje). En lees dan meteen eens het verhaal HET HEILIGE BOONTJE op https://www.tijdgeest-magazine.nl/andere-verhalen/het-heilige-boontje-van-sint-maarten.

Familie sprong copy

Smiley groot copy  FAMILIEMOP

Wubbo kon zijn ogen en handen niet van haar afhouden, dus moest hij Hannie trouwen toen hij 23 was en zij 40. Op de bruiloft ontmoette Wubbo’s gescheiden vader Bert, toen 55, Hannie’s dochter van 21, Ruth en dat klikte meteen. Dat Bert toen de schoonzoon van Jan werd, was nog wel te doen. Wubbo’s stiefdochter Ruth was zijn vaders vrouw, maar ook dat wende. Toen Hannie na een half jaar haar zoontje Hans baarde, werd het toch anders. Niettemin kon Wubbo’s vader Bert redelijk omgaan met zijn zwagertje dat eigenlijk een broertje van zijn vrouw Ruth was. Het werd helemaal moeilijk onduidelijk toen Pietje geboren werd bij Bert en Ruth een jaar later. Ach, Bert werd wel van meer dingen opgefokt, zodanig dat hij na een paar jaar overleed. Maar de notaris had moeite met de erfenisregeling. Want Pietje was natuurlijk ook Bert’s achterkleinzoon omdat hij Wubbo’s kleinzoon was, want hij was het kleinkind van zijn vrouw Hannie. Wubbo’s vrouw viel als de moeder van zijn stiefmoeder ineens raar uit tegen de notaris, omdat Wubbo deed (feitelijk terecht) alsof zij ook zijn oma was. En Hans was dus trouwens ook de oom van nee, niet van Bert. Die was toen al dood. Nee, Ruth was wel de moeder van Pietje maar ook weer de tante van Hans, toch? Maar Wubbo, was dat niet die gast die altijd en overal zijn bromfietshelm op hield? Die is toch heel goed terecht gekomen? Iets met ruimtevaart of zo?

Ruimte Wubbo copy

PETER DEN HARING www.peterdenharing.nl

Kornoeljestraat 118 2564 LT Den Haag 070-3646639