Loading...
You are here:  Home  >  Astrologie  >  Current Article

De planetoïde Cheiron in Huizen en Tekens

By   /   maart 25, 2020  /   Reacties uitgeschakeld voor De planetoïde Cheiron in Huizen en Tekens

Voor de bewerking van het handboek van de Amerikaanse astroloog Zane Stein, Keerpunt Cheiron (Uitg. Hajefa Zoetermeer) heb ik vanuit mijn eigen praktijk en zijn kennis de hemelposities van deze planetoïde samengevat. Zoek de betreffende positie zelf op, bijvoorbeeld via de gratis website www.1horoscoop,nl.

CHEIRON IN DE DE ZODIAKTEKENS 

Cheiron in Ram: Zelfstandig en scherp. Wil pionieren en een nieuwe basis leggen. Men is open voor baanbrekend werk en kan hierbij vurig en fel  naar buiten treden, hoewel nooit agressief. Vechtsporten en energiewerk zullen aantrekkelijk zijn. Met negatieve aspecten kan geborene ongevoeligheid en prikkelbaar gedrag vertonen, met positieve veel vrijheidsdrang, integriteit en avontuur.

Cheiron in Stier: Behoudend, rustig maar zeker. Men staat open voor overleg en praktische oplossingen. Er is veel waardering voor schoonheid en genoegens. Met biedt vaste lijnen en heeft die zelf ook nodig. In het negatieve stuk wordt genieten genotzucht, het aardse bezitterig en hebzuchtig en de structuurzin luiheid.

Cheiron in Tweelingen: Contactgericht, verbaal en beweeglijk. Veelzijdig en handig worden allerlei uitdrukkingsvaardigheden getoetst op hun bruikbaarheid. Snel van begrip wordt op feedback gereageerd, dit is de rusteloze netwerker. In het negatieve vlak ligt een hinderlijke luchtigheid, oppervlakkigheid, versplintering, stress en gepieker op de loer, in het positieve wacht de rationele probleemoplosser.

Cheiron in Kreeft: Zorgzaam en warm kan men veel gezelligheid en thuisgevoelens creëren. Er is altijd belangstelling voor het oorzaak-gevolg stuk en de betreffende kinderpijnen rond elk conflict. Romantische betrokkenheid en beschermende neigingen kunnen in het negatieve tot verstikkende relaties leiden. Teruggetrokken in het Kreeftpantser zie je dan een manipulerende, gekwetste zeur zitten.

Cheiron in Leeuw: Enthousiast, energiek en trots. Op zijn best is hier het creatieve kind zichtbaar dat zich egoloos verdiept in het Grote Spel. De Zelfverzekerde Vors/politicus heeft met een hartelijke ’Schwung’ alles over voor zijn onderdanen. Zodra hij zich, in zijn verborgen angsten, te veel opblaast, wordt dat dominant en arrogant. Machtsmisbruik ligt dan niet ver meer.

Cheiron in Maagd: Hier staat de astroloog, verpleger, masseur en kruidendokter, een nauwkeurige, zorgvuldige trainer. Hij is wat keurig, soms verlegen, op zijn gemak in een ondersteunende rol. Onvolkomen en ’gewond’ mogen zijn is weer moeilijker. Negatief geaspecteerd kan de heldere, kritische geest verkrampen tot een dodelijk gemierenneuk. De afgeremde kracht kan verworden tot werkverslaving maar soms helpt het (tijdelijk) heil zoeken bij een leraar of goeroe.

Cheiron in Weegschaal: Een holistische genezer die met kleur (kunst), klank (zang en muziek) of energie werkt. Objectief, beschouwen en, beredenerend zoekt de bemiddelaar hier zijn weg. Het scheidsrechterschap is gericht op harmonie en kennisoverdracht. Betrokkene kan zich zowel op kleinschalig als op grootschalig niveau inzetten voor samenwerkingsverbanden. Negatief is er onvermogen in het verbinden van binnen en buitenwereld: inconsequent en humeurig rommelt men tussen sociaal gewenste antwoorden en passieve pijnvermijding.

Cheiron in Schorpioen: Intens doorleven van ervaringen kenmerkt de hartstochtelijke, op transformatie gerichte genezer, bezig met reïncarnatie, dood en wedergeboorte. Bezielend vragend naar elk waarom. Lange tijd is er onbalans tussen wantrouwen en vertrouwen. Fout gaat ook meteen heftig fout met radicale oplossingen. Eerlijk zoeken wordt dan sarcasme.

Cheiron in Boogschutter: Deze genezer is tegelijk een knap onderwijzer en een positief denker. Beweeglijk en eerlijk, idealistisch en filosofisch biedt en vraagt geborene ruimte en vrijheid. Altijd inspireert de natuur en het dierenleven. Hier tekent zich de charismatische soms iets vermoeiende Verkondiger van het Nieuwe Woord. De pijlen kunnen echter giftig worden en die heerlijke humor wordt eerst ironisch en dan tactloos.

Cheiron in Steenbok: Hier staat de praktische realist, de Einzelgänger, die zijn terrein duidelijk afbakent. Daarmee is hij trager, strenger en gauw overtuigd van het eigen gelijk. Er ligt altijd een nadruk op beheersing en dat remt betrokkene zelf ook af. Trouw en ernst is veel belangrijker dan passie of genieten. Succes lukt meestal wel maar graag binnen de gangbare normen. Een gevoelsarme structuurmanie is het uiterste in de negatieve uitwerking.

Cheiron in Waterman: Sociaal bewustzijn, contacten leggen, netwerken en toch graag onafhankelijk blijven denken. Deze genezer zoekt graag geestverwanten op en werkt prima in een team. Het nieuwe is altijd uitdagender dan het oude, maar zelfs dan is geborene nog niet aan zijn eigen nieuwigheid gebonden. De experimenteerlust is spreekwoordelijk maar kan in negatieve aspecten leiden tot een maffe chaos waar geen land mee te bezeilen is.

Cheiron in Vissen: Beweeglijk, fantasierijk en fijngevoelig stelt deze altijd hulpvaardige genezer zijn diagnose. Hij kan een offer brengen voor de underdog, voor gehandicapten of geesteszieken. Zijn magie kan in gebed en geloof liggen. Zijn kunstzinnigheid en kwetsbaarheid maken hem aantrekkelijk, maar in de vertekening wordt hij melancholiek en zwartgallig, verdrinkend in het zelfmedelijden en het slachtofferschap.

CHEIRON IN DE HUIZEN

 *Cheiron in het 1e Huis toont een onmiskenbaar charisma, zolang het niet geblokkeerd wordt. In dat laatste geval kijkt men steeds tegen een op doorbreken staande dam aan. Gewoon zijn en bescheiden zijn kan haast niet. Uitgeven van energie gaat met spreekwoordelijke power, maar ontvangen ligt hier veel moeiza­mer. Bij problemen kan acupunctuur hier heel effectief zijn. Zo iemand heeft meer dan anderen een stabiel en voedend thuisfront nodig en moet beslist goed leren gronden.

*Cheiron in het 2e huis is veel bezig met waardesystemen en met rechtvaardige verdeling. Een zuivere balans vinden tussen oordelen, subjectief en objectief gelijk is meestal een van zijn opdrachten. Er kan een fundamentalist om de hoek kijken, maar ook een begenadigde stervens­begeleider en zeker iemand die anderen een vergroot gevoel van eigenwaarde kan geven. Soms begrijpt men onvoldoende de eigen waarde voor die anderen vanuit een te grote compassie.

*Cheiron in het 3e huis geeft een communicatiecrisis aan. Er is een flink onderscheidingspro­bleem. Men leeft niet naar wat men zegt en weet. Hier wordt geleerd door fouten te maken. Dat duurt vrij lang maar daarna is er doorgaans plotselinge verbetering. Meestal is er een ingewik­keld of isolerend contact met broers en zusters, waar toch altijd intens naar verlangd wordt. Meestal wat seksuele verwar­ring. Mogelijk werk in of middels de media.

*Cheiron in het 4e huis legt een sterke nadruk op de verbinding met je wortels en de heling van kwetsuren uit je vroege jeugd. Mogelijk werd je slecht of verkeerd begrepen. Van pijn weet je meer af dan anderen maar de daardoor ontstane nerveuze spanning hindert je omgeving flink. Jij moet jezelf er bovenop helpen. Daarna zul je een bron van positieve compassie met andere gekwetste medemensen kunnen zijn.

*Cheiron in het 5e huis vertoont meestal ‘kinderkuren’, speels, zeer creatief maar misschien ook veeleisend en stampvoetend. Dit kind moet leren om met het eigen ego en dat van anderen om te gaan door steeds te ervaren en te onderzoe­ken. Experi­menteer alsof je weer 5 of 11 jaar bent. Dat geldt met name voor seks en erotiek. Waar­schijnlijk heb je de neiging dit stuk een beetje verborgen te houden, omdat je niet goed wijs kunt uit de seksuele zaken totdat je alles ontdekt hebt. Je lijkt daarvoor anderen te ‘gebruiken’. Je zult ergens wel het ‘genoeg is genoeg’ ontdekken en volwassen worden.

*Cheiron in het 6e huis komt zeer serieus, perfectionistisch, pessimistisch en zelfs wat hypochon­drisch over als hij onder druk staat. Naarmate hij ouder wordt, komt er toewijding en wijsheid bij het niet aflatende onder­zoek naar de relatie tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het `elektri­sche’ zenuwsysteem is onderdeel van een bioritmische klok, die gerespec­teerd wil worden. Hard werk is prima als daar maar voldoende rust tegenover staat. Workoholics vergeten hun pijnen en soms is dat een betere oplos­sing dan er te lang over piekeren. Yoga is een nuttig alterna­tief hier.

*Cheiron in 7e huis: Overidentificatie met de partner. Wie ben jezelf?! Spiegel voor het zelfbeeld van anderen. Zal altijd relatiecrisis nodig hebben voor groei. Charismatisch. Wordt beetje/veel aanbeden en heeft dat soms ook wel nodig, hoewel het evenzeer het ego kan opslurpen. Oog voor massa-processen, aanvankelijk onvoldoende zicht op eigen `power’ en effekt daarin.

*Cheiron in 8e huis: Wijst op vroege (kindertijd) trauma’s. Titanenstrijd met de aardse lusten: geld, sex, macht en onsterfelijkheid. Stiekeme fraude, wraakma­neuvres, tillerij, manipulatie. Bron van frustratie voor de omge­ving, die tot eigen schade en schande moet leren om soms de betrokke­ne te wantrou­wen. Tegelijk een fabuleus detective met grote occulte belangstel­ling. Gevaar voor onderdompeling in macht van een goeroe, weggeven van eigen macht. Moet leren om absoluut eerlijk te worden, allereerst naar zichzelf.

*Cheiron in 9e huis: crisis in het verbinding maken met het hogere zelfbewust­zijn. Niettemin intense belangstelling voor zielsleven. Perma­nen­te zoektocht naar zingeving. Reizen, kerk- en tempelbezoek. Ergens bij willen horen. Heeft beslist meditatie nodig.

*Cheiron in 10e huis: crisis m.b.t. de pragmatische manifestatie van energie in een handelbare vorm. Autoriteit. Zucht naar `onberispelijk krijgerschap.’ Problemen met familie, last van ouderprojecties vooral inzake de meest gewenste carrière. Mogelijk conflict tussen patriarcha­le traditie en matriarcha­le vernieu­wing. Moeten eigen, authentieke `power’ leren zien en accepte­ren, hetgeen doorgaans pas lukt na 29e jaar, hoewel met intense verwarring rond 35e.

*Cheiron in 11e huis: Crisis m.b.t. eigen creatieve, culturele uniekheid. Excentriek. Te (ego)doelgerichtheid verhindert het bereiken ervan. Zonder voertuig voor zelfexpressie aanvankelijk gevoel van diep isole­ment. Onderzoek naar latente of ontkende talenten is nodig terwijl tegelijkertijd de onthechting van verlangen naar succes belangrijk is.

*Cheiron in 12e huis: Hier tekent zich mogelijk een diepe onderdompe­ling in de mystiek af en een niet aflatende zoektocht in het psychi­sche labyrint. Haar cultivering van innerlij­ke wijsheid èn kennis (met name via astrologische vaardigheden) zal velen verbazen. Er kan een neiging bestaan tot het (tijde­lijk) wegge­ven van de eigen vrije wil aan een goeroefiguur.

 

    Print       Email

You might also like...

Herkaderen d.m.v. astrologisch inzicht. Werkt dat?

Read More →