Loading...
You are here:  Home  >  New Age journalistiek  >  Paranormaliteit en orakelen  >  Current Article

Bezetenheid, overschaduwing en schizofrenie

By   /   september 6, 2015  /   Reacties uitgeschakeld voor Bezetenheid, overschaduwing en schizofrenie

Dove Peter

Onveilig gehechte, slecht geaarde en hypergevoelige kinderen, onze HSP-ertjes, kunnen door dissociëren (uit hun lichaam treden) soms een  astrale lifter oppikken, leidend tot bezetenheid, overschaduwing of zelfs schizofrenie.

Naar schatting één derde van de Nederlandse kinderen tussen één en twaalf jaar is niet geheel veilig aan zijn ouder(s) gehecht. Dat geeft een scala aan problemen, maar ook bang zijn in het donker, slaapwandelen maar vooral dissociëren. Daarmee bedoel ik uit je lichaam treden, zodat het lichaam op een soort automatische piloot de onveilige situatie kan overleven. In zulke perioden wordt het tijdelijk ‘onbezielde’ kind soms overgenomen door een al dan niet prettig gestemde overledene. In de positieve gevallen is dat een geleidegids, een beschermengel, vaak een vernoemd familielid, dat zorgzaam het kind door de narigheid heen helpt. In negatieve gevallen (een soort astrale joyriding) wordt een verloren kind ineens overschaduwd door een plaaggeest, een ‘geestelijk’ gestoorde overledene of onaangename entiteit. Soms laten die zich ook als buitenaards kennen. Dit overkomt vooral slecht geaarde en hypergevoelige kinderen, de HSP-ertjes. Als de ziel weer terugkeert, verstopt de plaaggeest zich meestal ergens in het lichaam, vaak in het zenuwstelsel. De hypnotherapie spreekt dan over een lifter of een obsessor. Het kind kan stemmen gaan horen of het idee hebben dat het bepaalde opdrachten moet uitvoeren.

Doodshoofd copy

SCHIZOFRENIE & EXORCISME

In kwetsbare momenten kan onverwacht de lifter de besturing van lichaam en geest van het kind overnemen. Het kind praat anders, doet anders, is niet zichzelf. Ouders en reguliere medici etiketteren dat proces doorgaans als een vorm van schizofrenie. Het kind kan in zulke gevallen praten over iemand die hem de ‘baas’ is. Zo’n lifter kan bovendien allerlei fysieke pijnen opwekken tot aan de ervaring van gemarteld worden. Het akelige is dat zo’n overschaduwing ook later in het leven tot paranoia en ondraaglijk lijden kan leiden.
Ik ken situaties uit mijn praktijk dat iemand door benauwde of seksuele kwellingen nachtenlang wordt wakker gehouden.

Er kunnen soms karmische verklaringen gevonden worden, waardoor een vaardig hypnotherapeut al onderhandelend een deal kan sluiten met de lifter, zodat die de bezetene verlaat. We hopen dan dat de lifter beseft dat hij/zij opnieuw kan reïncarneren om zelf de verlangde levenservaring op te doen in plaats van die indirect afdwingend mee te maken via de overschaduwde persoon. De katholieke kerk heeft veel ervaring met zulk exorcisme, voor veel Afrikaanse medicijnmannen is dat dagelijkse koek. Voor bepaalde christenen is ook het dopen een vorm van zondeloos  wedergeboren worden. Dat kan tevens die lifters ‘opschonen.’

Johannes de doper copy
Johannes de Doper spoelt zonden weg

BESCHADIGDE VOLWASSENE

Ondertussen is er al veel schade gedaan. Het kind is vaak geestelijk totaal ondermijnd, omdat, wat het ook doet, er niets lijkt te helpen. Het verliest het vertrouwen in de niet goed luisterende ouders, in hulpverleners die met medicijnen de grote gevoeligheid pogen te verdoven en, het pijnlijkste, het kind verliest het onschuldige vertrouwen in God. Als volwassene zou het dan bijvoorbeeld elke vorm van gebed kunnen afwijzen, omdat er slechts ervaren is dat de parasitaire lifter die positieve energie opzoog.

Alle hoop op verbetering wordt afgetapt, tot je als een bijna lege maar wanhopige huls achterblijft. Als je als volwassene daarna veel horrorfilms kijkt of enge SF-boeken leest, slaat de fantasie makkelijk op hol. Je kunt ook vurig in je eigen wanen gaan geloven. In een soort permanente psychose ontstaat er een uiterst griezelig wereldbeeld, bevolkt met buitenaardsen, Illuminati, Luciferische spoken, heksen, tovenaars en bovenmachtige kwellers. Elke vorm is daar mogelijk. Rudolf Steiner zegt daarover: “Wezens die alleen op het onstoffelijk gebied belichaamd zijn, hebben voortdurend een wisselende gestalte, een vorm die bij veel wezens op elk moment een andere wordt; want de gestalte die op het astrale plan waargenomen wordt, is een nauwkeurige afdruk van de innerlijke zielservaringen en zielsactiviteiten van deze wezens.

Het wordt lastig als je al compenserend je onzekere ego door die ongewone ervaringen gaat opblazen. De Amerikaanse schrijver Cameron Day is uiterst kritisch over energieaftappende nepchannelaars, valse lichtwezens en de hoop-ium voor het goedwillende maar domme New Age-volk, dat graag gevleid wordt met de term Lichtwerkers: http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/waarom-ik-mijzelf-geen-lichtwerker-meer-noem/ . Erger nog zijn de geraffineerde angstaanjagers, die tonnen verdienen met ontmoedigende lezingen over enge buitenaardsen, demonen en kinderslachters.

Seksueel gezien zoekt zo’n verstoord iemand niet zelden het sadomasochistische pad, maatschappelijk gezien poogt zo iemand bijvoorbeeld supercontrole te krijgen over de omgeving. In feite is dat nog steeds een dramatische poging om greep te krijgen op het arme overschaduwde kinder-Ik. Zulke hoogmoedswaanzin leidt soms naar een goeroe-rol (lees wat Daisha de Wijs daar over zegt), maar vaker tot opname in een inrichting. En daar is helaas de hypnotherapeut zelden welkom.

Meditatie hond copy

VERDACHTE CREATIVITEIT

In dit licht viel mij een recent ‘wetenschappelijk’ onderzoek op, dat laat weten dat men plots een sterk verband heeft gevonden tussen creativiteit en schizofrenie. O ja? De verbeeldingskracht is hier ineens de boosdoener?
Ik teken hier direct bij aan dat (hoog)gevoeligheid en een overprikkelde intuïtie ook alle verschijnselen van een meervoudige persoonlijkheid kan opwekken. Dat fenomeen kan trouwens de hoger beschreven overschaduwing door een overledene zijn. Evengoed kan hier een conflict tussen twee deelpersoonlijkheden worden uitvergroot of je Ego versus je Hoger Zelf. Een deel dat Beroemd wil worden en een ander deel dat Bescheiden wil blijven. Trots versus zwakheid, angst versus lust. Enzovoorts.

Mijn contacten met ‘gewone’ psychiaters waren niet bemoedigend. Uitleg wilden ze aanvankelijk wel, en ook over de ‘wanen’ en het ziektebeeld van hun patiënten praten. Helaas, zodra ik er vorige levens en naar de betrokken patiënt vernoemde dode familieleden bij haalde, ging de deur beleefd dicht. En inderdaad hielpen hun zwaar verdovende medicijnen wel om de overlast voor de maatschappij te verminderen. Goed, ik zeg niks meer. Maar laat elke schizofrene patiënt zich dan tenminste creatief mogen uitleven! Muziek, theater, kunst. Stukjes schrijven in Tijdgeest Magazine. Houd die gasten van de straat!

PdH

    Print       Email

You might also like...

Orakelen met kaarten, heeft dat zin?

Read More →