Loading...
You are here:  Home  >  Grenswetenschappen  >  Current Article

Is dat God, die bloedoffers vraagt? Of is leven een bewustzijnsexperiment?

By   /   februari 18, 2019  /   Reacties uitgeschakeld voor Is dat God, die bloedoffers vraagt? Of is leven een bewustzijnsexperiment?

Spiritueel georiënteerde mensen proberen door een niet aflatende nieuwsgierigheid een hoger, verfijnder bewustzijn te ontwikkelen. Is dat nodig? Want IS er eigenlijk een Hogere Macht die de aardse business bestiert? Of worden we geregeerd door reptielachtige buitenaardsen? Of toch door een pervers aardewezen, een rode elementaal? Zo eentje die geilt op bloedoffers, vroeg te beginnen met een besnijdenis?

Van de lezen van het Bijbelse Oude Testament wordt men niet blij. ’t Is vooral moord en doodslag. Wie is toch met dat idee begonnen?
Even eerst wat opgewekte esoterische gedachten over ons bestaan. De schepping, dit enorme permanent uitdijende universum, kent geen buiten en is een ‘perpetuum mobile’ (een eeuwig bewegen zonder externe energiebron). Miljarden sterrenstelsels, allen roterend om een zwart gat in hun centrum, draaien om elkaar en in elkaar. Ze vergaan, hun puin wordt door het zwaartekrachtprincipe weer samengevoegd tot nieuwe sterren en planeten. Zo boven zo beneden. De spiritueel georiënteerde mens hoopt/gelooft/weet dat de ziel van de mens rondreist, als klein nieuwsgierig onderzoekertje, scouting for God, voelend, waarnemend hoe alles met alles is verbonden, eeuwig recyclend en eeuwig uitdijend in bewustzijn. Zijn ervaringen ondersteunen allemaal een Veel Groter Bewustzijn. Een Goddelijk Iets verzamelt, creëert en vermaakt zich. Net als in het grote geheel is de inhoud aan energie plus materie in de menselijke zielsopslag constant, maar altijd in actie. Die verplaatsingen worden in onze geest creatief bijgehouden. Tijdelijk zijn lichaam en geest (ziel) Eén, zoals het wezen van de Schepper onzichtbaar opgaat in het geheel, verweven met het innerlijk. Er wordt ervaren en weer losgelaten. Innerlijk ontstaat er verfijning van bewustzijn, uiterlijk wordt de chaos schijnbaar groter. Het uitdijen van het heelal versnelt steeds omdat haar zwaartekracht sneller afneemt dan de expansiekracht van de ruimte. Op termijn ‘eten’ de zwarte gaten elkaar op en vindt er een nieuwe oerknal plaats. Zo zou het ook kunnen gaan met het menselijk verlangen naar Heel worden, naar Eenheid, naar wedergeboorte. De schepping is door zijn aard tijdloos en actief statisch. De mens maakt het gebeuren leuk en avontuurlijk door zijn nieuwsgierigheid, wellust en zijn relativerende gevoel voor humor. Welkom, op deze planeet! Er is plek zat. Tenminste? Is er echt een Hogere Macht die de aardse business bestiert?

BOZE GOD

De God uit het Oude Joodse Testament geeft niet een prettig meedogend voorbeeld aan zijn dienaren. Hij gaat uit zijn dak als iemand iets pikt of naïef handelt, zoals de arme Uzza die per ongeluk de Heilige Ark aanraakt (zie 1 Kronieken 13.10) en paf, wordt doodgeslagen. Ene Aaron en Mirjam betwisten het exclusieve gezag van Mozes om met God te communiceren, die met hen in een wolk meereist na de uittocht uit Egypte. God daalt af en straft Mirjam. ‘ Mensje wordt meteen melaats. Dat zal de critici een lesje leren! Op http://www.bijbelstudie.net/bijbelstudie/articles/17370/1/-Bijbelteksten-over-het-onderwerp-toorn-van-God/Page1.html staan zo nog tientallen pittige anekdotes. Hup, vuur, ziekte, verbanning en uitroeiing. Is hier een Hogere Universele Macht aan het woord? Eerder lijkt het een uiting van een rode elementaal (een aardewezen) die bloedoffers (besnijdenissen en de uitroeiing van alle andersdenkende volkeren in de buurt) vraagt om zijn egocentrische, astrale spel te kunnen blijven spelen. Of misschien was die God uit het Oude Testament gewoon een vroege, asociale astronaut, zoals er in de moderne UFO-literatuur zoveel voorkomen: genadeloze en moraalloze lui met een reptielenbrein die geboeid waren door genetische experimenten en alle ongehoorzamen meteen maar efficiënt ten voorbeeld stelden en uitroeiden. Zoek mijn artikel maar op over de door astronauten op dociliteit en vriendelijkheid doorgefokte Homo Sapiens.

Wie nader onderzoek op dit punt wil doen, kan eens kijken naar wat Bram Vermeulen al lang geleden uitlegde over onze evolutie in relatie tot buitenaardse expedities van zogenaamde ‘Goden.’ Het verhaal staat op http://www.youtube.com/watch?v=tsUS_Ox5GPA&feature=share.

DOOD AAN DE ONGELOVIGEN!

De Bijbeltekst 1 Samuel 15:3 blijft altijd een handige richtlijn voor de ware Jood en Christen: “En God zei tegen Saul: “Ga nu en val de Amalekieten aan en vernietig hen allen en alles wat van hen is. Spaar niemand, breng allen ter dood: mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels.” Verlichte lieden roepen dan altijd dat je die heilige boeken selectief moet lezen. Helaas, deze soort heiligheid is niet besteed aan de grote massa voor wie deze leefregels ooit opgesteld zijn. Verdeel en heers, maak jezelf speciaal en maak brandstapels voor de boeken en de schrijvers die ons onwelgevallig zijn! Laat ons internet controleren en jouw telefoon aftappen! Dood aan de zelfstandig denkenden! Sluit de rebellen op! Hack hun websites (ook al eens gebeurd met Tijdgeest-Magazine.nl). Maar waar gaat die extreme polariteit naar toe?

’t Is tegenwoordig puriteins-christelijk Amerika (ook al allemaal besneden) versus Turkije en Rusland, exclusief Joods Israël tegen Syrië, Iran en tegen alle niet-Joden, achterlijk islamitisch Pakistan tegen India en Nederland, enzovoorts. Meisjes besnijden, vrouwen vernederen en lekker stoer bombarderen en dreigen, liegen, ritselen en verdraaien van informatie, het maakt zelden zaken beter en daarop kan de tegenpartij ook ongeremd de gang gaan. Aanslagen, cyberaanvallen en handelsoorlogen, alles mag en kan ook. Zo worden generaties martelaren voor De Goede Zaak gecreëerd die ook voor hùn volk willen sterven.

BEWUSTZIJNSEXPERIMENT

Qua experiment met bewustzijnsverruiming en het innovatief stimuleren van karmische creativiteit mag Alles, ook dit eindeloze politieke en oorlogszuchtige armworstelen. Vooruit, wij weten dat dit allemaal een spel is, maar laten we niet blind meespelen. We zullen actief de liefde moeten praktiseren in onze nabije omgeving. En ondertussen moeten we ook bidden om mondiaal inzicht. En hopen dat de kat en de hond elkaar toch ooit vinden! En vrouwen en mannen in echte liefde!

    Print       Email

You might also like...

EEUWIG VERVOLGDE JODEN

Read More →