Loading...
You are here:  Home  >  Archief Tijdgeest  >  Current Article

Het WEF als sekte?

By   /   juli 26, 2022  /   Reacties uitgeschakeld voor Het WEF als sekte?


Is het World Economic Forum: gewoon een sekte?
Podcast voor Café Weltschmerz, juli 2022

Een sekte is een afgescheiden, gesloten, meestal religieuze groepering met strenge groepsregels. Ze kenmerkt zich door een charismatische leider, die een Boodschap heeft en het idee dat hij van hogerhand een opdracht kreeg om de wereld te zuiveren. Tegelijkertijd wil de sekte de eigen leden een portaal te bieden naar een hoger bewustzijn. Klaus Schwab met zijn transhumaniteit bepleitende discipel Yuval Harari en de vele geld donerende politieke leiders in de Davos-constructie solliciteren moeiteloos naar het sekte-etiket. Niet dat Schwab ons dichter bij God wil brengen, nee, hij en zijn mede-Meesters zijn al Goden, die behoefte hebben aan een miljoenenschare van gehersenspoelde, zielloze slaven, aangestuurd door een gezondmakend softwareprogramma.

 Zo. Punt. De geschiedenis laat echter zien dat de meeste sekten zichzelf opblazen door overmoed, hooghartigheid, grootheidswaanzin en /of zelfverrijking. In deze aflevering bieden wij kritische kijkers ter vergelijking een inzicht in het rijke sekteleven. In aflevering 2 tonen we aan dat we ontspannen kunnen wachten op de ineenstorting van het WEF, al lijkt dat nog anders.

Een deel van de Europese en Amerikaanse elite is immers al om en via wapenverkopen en vaccinwinsten heeft de sekte enorme bezittingen en is er zelfs een eigen politiemacht op poten gezet. De meeste Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse leiders geloven echter niet meer in het sprookje, nadat de Covid-pandemie een truc uit de doos van de massahypnose bleek te zijn, gekoppeld aan een experimenteel biowapen. Dat Rusland, India, China en Iran niet mee zouden doen, is logisch maar ook Canada en Zuid-Afrika hebben pas op de plaats gemaakt door de afwijzing van de pandemieheerschappij door middel van de International Health Regulations, Dus over naar de sekten, cults en geheime genootschappen!

AUTORITAIRE KONINGSHUIZEN

Vroeger werden onze koningshuizen op vergelijkbaar autoritaire manieren gerund, tegenwoordig lijken ook sommige grote bedrijven of Algemeen Nut Beogende instanties te worden bestuurd door zelfbenoemde Messiasen met heelalomspannende ambities. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, George Soros, Bill Gates, Mark Rutte, de lijst is zorgelijk lang.
Uit de geschiedenis leren we echter dat de meeste van deze sektarische bewegingen een droevig einde krijgen met onderling verraad, loslippige clubverlaters en nare bewijzen van offers, misbruik en wapengeweld. Moeten we dus gewoon geduld oefenen, hopen dat de wal het schip keert? Of kijken we tegen een overmachtige geldberg aan met zieke miljardairs er bovenop? Wie het weet, mag het zeggen.

Kleine Christelijke kerkafscheidingsbewegingen zijn er legio geweest. Een potentiële volgeling wordt hartelijk verwelkomd, men heeft het idee ergens bij  te horen, veilig te zijn, er is huiselijkheid, en een hecht familiegevoel. Daarna wordt je levensstijl kritisch getoetst en dien je te transformeren naar een ideaal model. De buitenwereld is gevaarlijk, binnenin ken je iedereen. En de voorganger, de Grote Roerganger is de hoeksteen van jouw kleine samenlevinkje. De nieuwe paus, de heilige priester, de bevlogen dominee, het zijn variaties van het archetypische Vaderbeeld, hij die alles beter weet, zelfs de nieuwe Bijbel schrijft. Sommige van die religieuze bewegingen zijn gebleven, veel Protestantse en een enkele Katholieke. Ook Azië kent zijn afwijkelingen.


MOON SEKTE

Sommige hebben ook daar de verguizing overleefd. Denk aan de Hara Krishna-beweging. Ook de Koreaanse Moon-sekte, de Unification Church, de Verenigingskerk, die van de gedwongen huwelijken en de aftroggeling van fondsen bij gefortuneerde sponsors, bestaat nog steeds hoewel flink kleiner geworden. De nagenoeg ondergrondslevende boerenfamilie in Ruinerwold leefde vanuit de Moon-principes.

De gecorrumpeerde Indiase Hindoeïstische Divine Light Mission bestaat eveneens nog, in Nederland onder de naam Elan Vital. In Oost-Nederland was lang de Gemeente Gods actief, een sekte onder leiding van de gevreesde sekteleider Sipke V., berucht om zijn manier van werven van nieuwe bruiden voor God, voor hem in dit geval. Berucht werd eveneens het Efraïm Genootschap, waarvan leider Heinrich het Einde der Tijden predikte. Leden werden opgeroepen hun baan op te zeggen, huis en haard te verlaten om vervolgens de Apocalyps af te wachten.

Dramatisch beëindigd zijn ooit de Frans-Canadese Orde van de Zonnetempel en de People’s Temple van Jim Jones in Guyana met collectieve zelfmoorden van de leden. Filmscenemoordenaar Charles Manson kreeg levenslang in Amerika. De Japanse Aum Shinrikyoo-sekte is na hun aanslagen met zenuwgas door politie-ingrijpen gestopt,


Blinde cultleider Chizuo Matsumoto

BEWAPENDE SEKTEN

Bijbelkenner David Koresh van de Branch Davidians, een goed bewapende sekte (voorbereid op de Eindtijd) werd in 1993 verrast door een politie-inval bij hun boerderij in Waco. Het werd een bloederige belegering die eindigde in een eindeloze schotenwisseling en een desastreuze brand. Alle mensen in de boerderij kwamen om door zelfmoord of geweerschoten.
De Family of Love, The Children of God, werd berucht door een wel heel vrije seksuele moraal, waarbij de volgelingen nieuwe ‘klanten’ binnen moesten halen door vergaand flirten en prostitutie. Binnen de eigen kring was mishandeling gewoon en werden kinderen al vroeg misbruikt. Ze was ooit populair in Nederland en suddert nog ergens in de Achterhoek.
De Nederlandse Orde der Transformanten klonk ooit  fraai vrijzinnig maar in 2020 werd een profeet van de Orde veroordeeld wegens verkrachting en vrijheidsberoving.

Sommige bewegingen wilden terug naar de natuur, naar Thuis, naar God, anderen naar hun planetaire bron. De kracht van hun groepsdenken is ondertussen fenomenaal en gemakkelijk te manipuleren jegens critici of ‘vijanden’ of andersdenkenden in het algemeen. Een excentrieke, charismatische leider, soms zo’n zelfbenoemde Messias kon wonderlijke verenigingen op gang krijgen met een transcedent geloofssysteem, hypnose-achtige bekerings- en beïnvloedingssessies (brainwashing). Het was bijna altijd een diep emotioneel proces gekoppeld aan heftige zieltjeswinnerij en genadeloze omgang met uittreders.

Wij kennen dat van Jehova Getuigen en de Haagse Johan Maasbach sekte. David Koresh, the sinful Messiah’ was daarnaast berucht om zijn kindermisbruik.
De quasi-Katholieke Orde van de Priorij van Sion is al van alles en nog wat beschuldigd en ondergronds gegaan met hun ideeën over de Europese eenheid onder Franse leiding.

AVATAR ILLUSIES

Er zijn ook talloze voorbeelden van ondermijnend gedoe te halen uit de Avatarbeweging, een afsplitsing van Scientology in 1986 door inspirator Harry Palmer. Toetreding kost een fortuin maar daarna kun je anderen overhalen om bij jouzelf die prijzige training te volgen. Kassa.
De Nederlandse Lou de Palingboer liet zien hoe zelfs na zijn overlijden zijn discipelen in de mythe van zijn onsterfelijkheid bleven geloven en wekenlang op en rond zijn ontbindende lichaam lagen of zaten.
De Bhagwanbeweging presenteerde een bindend geloof in de onfeilbaarheid van de Meester. Alles wat hij adviseerde, elke foute mening, alles was een ‘device’, een opzettelijke test met een diepere betekenis. De Meester was niettemin en zonder twijfel een zeer erudiete kenner van alle mogelijke spirituele geschriften, die hij op briljante wijze in elkaar kon vlechten. De documentaire Wild, wild Country liet zijn ontluisterende eindspel ziel.

De radicaal-fanatieke islamitische Boko Haram beweging pleegde in Nigeria genadeloze aanslagen op kerken en christenen. De schandalen rond Scientology rond beroemde filmsterren waren onverkwikkelijk maar de club bestaat nog steeds. Met name in die beweging draaide alles om wetenschappelijke psychologische ontwikkeling, verbetering en verlichting.

Het is  makkelijk aan te tonen dat zulke hiërarchische structuren, de elitepiramide met inner and outer circles, ook in het bedrijfsleven voorkomen. Toets bijvoorbeeld zo Elon Musk: de aanbeden pionier, die totale vrijheid van meningsuiting bepleit op Twitter, maar al zijn werknemers geheimhoudingsverklaringen laat tekenen. Zo spannend dat eindelijk ex-werknemers van Tesla in een documentaire van de New York Times voor het eerst uit de bedrijfsschool klapten!

ICARUS VLOOG NAAR DE ZON

Vergelijk rustig al dit soort verbijsterende sekten. We hebben ze ook in Nederland! De leider vertoont extreme trots, hubris en godsdienstwaanzinnige hoogmoed. De realiteit laat praktisch de mythe van Icarus zien, de jonge god, die naar de zon vliegt maar dichtbij zijn vleugels verbrandt.

Veel ook Nederlandse publicisten hebben hun licht laten schijnen op deze fenomenen. Men denke aan Dr. Paul Schnabel en zijn boek. Tussen Stigma en Charisma. Nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid. Ook Dr Reender Kranenborg heeft diverse kritische titels op zijn naam, zoals Oosterse geloofsbewegingen in het Westen. Recenter kwam Uitgeverij Aspekt met een bundeling essays over Sekten onder redactie van historicus Vincent Dumas.

Laat we nog maar eens vergelijken met Scientology. Die beweging is gericht op optimaal functioneren, niet door een software-implantaat maar door een maximaal inzicht in de eigen drijfveren, Dynamics genoemd. Men streeft naar zelfbevrijding van de egoverwarring en alle bijbehorende trauma’s. Dat zou te bereiken zijn, zegt haar inspirator Rob Hubbard, met het juiste onderwijs. O. Ook dat verwijst naar de juiste programmering, het WEF-stokpaardje.

Hubbards Scientology-visie draait op de kracht van positief denken. Dat is vergelijkbaar met het aaneenschakelen van menselijke, scheppende breinen die niet meer worden gehinderd door emoties maar ‘bevrijd’ zijn. Ron Hubbard kwam met het angstaanjagende idee dat alle mensen worden overschaduwd door wat hij Thetans noemde, buitenaardse meeliftende , parasitaire geesten. Dit zou zo maar het lot kunnen zijn van de meesters achter het WEF, die meer menselijke ‘voertuigen’ zoeken door heropvoeding. Precies, heropvoeding (of zullen we zeggen hersenspoeling, brainwashing) dat wat ook Scientology promoot naar zijn discipelen. Evenals bij Scientology worden afvalligen uiterst gewelddadig en wreed geframed, gestalkt en vervolgd, zelfs vermoord.

SKULL AND BONES BUSINESS

Een tweede schokkende voorbeeld dat het sekteachtige karakter van het WEF duidelijk maakt, is de ontwikkeling van het Skull & Bones genootschap. Dat werd eind 19e eeuw opgericht door elitestudenten op de prestigieuze Amerikaanse Yale-universiteit. Afkomst en vermogen speelden een beslissende rol bij de toelating van een nieuwe Bones-man. Bizar ego, sterk materialistische en mensverachtende opvattingen over het bestaan tekenden deze geheime orde. Manipulatie, rituelen, eden van trouw en anderszins fatale verstrengelingen smeedden de leden aaneen tot een politieke en industriële exclusieve gemeenschap. Bankiers, wapenhandelaren, maffioso en CEO’s, ze worden onbeschaamd geïnspireerd door de piratenvlag, die met de schedel en de gekruiste beenderen er onder. Skull and Bones is een uiterst succesvol commercieel bondgenootschap van ingewijden in deze gesepareerde club van hebberigheden.

Diverse Amerikaanse politici waren en zijn zowel Vrijmetselaars als Bonesmen. G.W Bush, zijn vader en zijn grootvader ook trouwens. Bush was en is Republikein maar zijn toenmalige Democratische rivaal bij de verkiezingen van 2004 was senator John Kerry, OOK een Bonesmen. Het maakt niet meer uit of je door de kat of de hond gebeten wordt, zou je kunnen zeggen. Alle Bonesmen sluizen baantjes, subsidies en deals aan elkaar door. Verwonderlijk is het niet dat Kerry nu klimaatminister in de V.S. is!
Algemeen wordt aangenomen dat dit genootschap een tak is van wat de Illuminati wordt genoemd. Dat wordt overigens weer als een van oorsprong Duits geheim genootschap gelabeld. Vergelijken met het WEF is niet moeilijk: ook hier circuleerden al vroeg vergaande ideeën om de overbevolking tegen te gaan en de exclusiviteit van het blanke (Protestantse) ras te waarborgen. Pijnlijk detail: Skull and Bones is alive and kicking. Uitstappen daar is goed voor een gearrangeerde zelfmoord. Maar vooruit, miljoenen speelden geheel naïef  op hun PlayStation de spannende Game Skull and Bones!

CHANTABELE LEDEN

Kan een deelnemer, een discipel, een groepslid werkelijk zijn dure eden verbreken? Heeft de organisatie misschien chanterend materiaal over hem of haar achter de hand? De moderne hypnotherapie is bekend met diverse  technieken om iemand uit zo’n groepshypnose te halen. In Amerika verdient een grote groep specialisten fors bij aan wat deprogrammeren wordt genoemd. Maar de betrokkene moet zelf willen. Hij/zij zit ergens mee vast, zoekt hulp, iemand in zijn netwerk is ineens opgeknapt van contact met een bepaalde therapeut of paragnost. De weifelende discipel heeft meestal weinig klankbord in zijn omgeving maar wel de behoefte aan een biecht of in elk geval een luisterend oor. Trancewerk kan helpen, ook zijn succesrijke sessies met LSD en XTC bekend. We gaan het zien.

Laten we vooral blijven kijken naar alle dubieuze lok- en bindmiddelen van het WEF met als toets ons checklijstje voor foute goeroes. Hier komt het

CHECKLIJSTJE VOOR NEPGOEROES

FOUTE goeroes/leermeesters/channelaars maken zich schuldig aan minstens 10 van onderstaande kwalen:

1)Ze prediken De Enige , Echte Waarheid (‘Ik ben hier als enige afgezant van de Planeetraad van Zus of van de Opgestegen Meester Zo”);
2) Ze vleien je ten aanzien van jouw, toevallig door hen opgemerkte spirituele groei (“Wat heb jij al ontzèttend veel gewerkt aan je Bewustzijn”);
3) Ze maken je ongerust, gestresst en bang over je gezondheid of je karma (“Ik zie een gat in je aura”);
4) Ze prikkelen een gevoel dat je hun hulp nodig hebt (“Er zijn maar weinig mensen die jou op dit niveau kunnen begrijpen en helen”);
5) Ze werken met gedwongen winkelnering – dus dat jij hun producten moet kopen- (“Deze boeken/serie tapes/CD’s gaan je wereld veranderen”);
6) Ze doen je toekomstbeloften m.b.t. stijgen in de eigen clubhiërarchie (“Hoe zou het voor jou zijn als je mijn boekhouding mocht doen?”);
7) Ze speculeren op je hebzucht of prikkelen verlangen om zelf goeroe te worden (“Binnen tien jaar ben jij een Ster in Spiritueel Nederland”);
8) Ze willen je laten denken in spirituele rangen en standen , ze classificeren jouw groeiproces en verlenen daarop soms privileges (“Je zilt nu nog in de rode cirkel maar als je in de blauwe komt en je 9e chakra open gaat, dan kun je voortaan met mij ….”);
9) Ze jagen je angst aan over het wereldleed en internationale samenzweringen (“Dit is zó groot, zo veel omvattend, zo gevaarlijk”);
10) Ze poneren oncontroleerbaar gerommel met quasikosmische data en feiten (“Op 29 februari 2001 is er een zeventiende Hemelpoort geactiveerd in mijn tuin”);
11) Ze praten je schuldgevoel aan. (“Dat jij je verantwoordelijkheid voor het redden van deze verdoemde aarde niet neemt, terwijl iedereen nodig is bij dit proces en jij al helemaal. Je MAG nu gewoon niet uitstappen!”);
12) Ze presenteren manipulatieve provocaties van je natuurlijke weerstand (“Jij bent een demonische heks/gek /moordenaar geweest in een vorig leven in Irak/België!”) en
13) Ze werken met fysieke, gewelddadige of spirituele bedreigingen en of vervloekingen (“Binnen een week na jouw vertrek zal het noodlot je achterhalen!”).
14) Humor, zelfkritiek en zelfreflectie zijn zulke lieden volslagen onbekend. Op kritiek van anderen reageren ze excessief agressief en rancuneus..

Zo, en nu weer ontspannen en vertrouwen op de goede afloop!

 

    Print       Email

You might also like...

Tijdgeest Megazien 1 maart 2024

Read More →