Loading...
You are here:  Home  >  New Age journalistiek  >  Paranormaliteit en orakelen  >  Current Article

Basisduiding Numerologie

By   /   oktober 28, 2014  /   Reacties uitgeschakeld voor Basisduiding Numerologie

Numerologie tabel copy

Numerologie is een simpel systeem van zelfonderzoek, gelet op je naam en je geboortedatum. ’t Is goedkoop en een boek koop je pas achteraf als deze eerste insteek je bevalt. Letters zijn cijfers. Getallen zijn op te tellen en te vereenvoudigen. Het tabelletje hierboven laat zien hoe het moet. Hieronder staat de basisduiding van 1 tot en met 44.

Al dat zelfonderzoek, saai is het niet, prijzig soms wel. Goedkoop is om je eigen naam even numerologisch te berekenen en dan efkens hieronder je karmische expressie en karakter te checken, Zie de tabel. Optellen tot je één getal overhoudt. De 11, 22, 33 en 44 worden niet verder vereenvoudigd.. Je naamuitkomst gaat over je innerlijke kwaliteiten. Als boeiende combinatie kun je daarna de levensles analyseren, die uit de optelling van de cijfers van je geboorte­datum naar voren komt. Dat gaat meer over je levensopdracht, je lot, over iets dat je nog moet leren. Dit getal kan sterk van belang zijn bij de keuze van een beroep en je soms troosten op je weg.

Er zijn veel nuttige websites over dit onderwerp. Op http://www.anahata-assen.nl/orakel-systeem/tarot-numerologie-getallenleer.php bijvoorbeeld staat nog veel meer informatie. Pas op met websites waar je een gratis uitleg krijgt, helaas met standaard negatieve ladingen. Men wil je dan graag tegen een hoog tarief helpen met een nieuwe naam regelen of andere aanpassingen. Of je wordt voortaan bestormd met commerciële mailings.

Als je in je geboortenaam een bepaald getal mist, kan ook dat spannende informatie opleveren. Een voorbeeld: P (7) E (5) T (2 E (5) R (9) D (4) E (5) N (5) H (8) A ()1 R () I (9) N (5) G (7), opgeteld is 32=5 maar er mist de 3 en de 6. Een missend nummer informeert je over de lessen die je per se moet leren in dit leven. Zie de teksten hieronder.

1. Dit stimuleert om te pionieren, om je wilskracht en origina­liteit te durven uiten. Je houdt vast niet van beperkingen en erg huiselijk zul je ook niet zijn. Je bent een efficiënte uitvoerder, goed in alleen werken en geneigd jezelf om de voorgrond te plaatsen. Prima, zo kun je een duidelijk beeld van jezelf krijgen. Het duurt wel even voordat jij je diepste gevoelens durft te uiten. Mist de 1 dan kun je grote moeite hebben om je te verplaatsen in het standpunt van anderen. Je communiceert wel scherp maar eigenwijsheid en egocentrisme zijn dan je leerpunten.

2. Een dergelijk leven vraagt meestal veel aanpassing van de betrokkene en werk achter de schermen. Geef steun aan anderen die duidelijker leiding kunnen geven dan jij. Je bent beter op je plaats in groepen en deelgenoot­schappen. Heb consideratie met anderen en werk samen, dan volgt er vast succes. Mist de 2 dan is er een neiging tot ongeduldigheid en flink wat moeite om de eigen fouten te erkennen en die te accepteren.

3. Dit wijst op een grote expressiebehoefte op het gebied van schoonheid, weelde en plezier. Wees rustig eerzuchtig en trots op je kwaliteiten. Je kunt veel gezag krijgen, vooral als jij je speciali­seert. Routinewerk is niks voor je en veel vrijheid is essentieel voor je optimale ontplooiing. Mist de 3 dan zal de resonantie met je omgeving vrij minimaal zijn. Dan kan tot grote arrogantie en achterlijke dwaasheden leiden, maar bij het overstijgen ervan ook tot een zeker meesterschap.

4. Dat vereist een goed geordend, zuinig en huiselijk georiënteerd leefsysteem met duidelijke normen voor gedrag en moraliteit. Jij zorgt graag en ijverig (en vaak technisch ‘handig’) voor anderen. Je vraagt ook om respect daarvoor. Streef geduldig en volhardend naar een eerlijk succes op lange termijn. De 4 kan altijd terug vallen op het gezonde verstand. Mist de 4 dan heb je meestal moeite met de dagelijkse realiteiten van hard werk en de gewone routine. Dat kan nogal wat chaos in je leven geven, tot je jouw lichaam beter gedisciplineerd hebt.

5. Zo’n 5 heeft in alles `de vrije hand’ nodig en moet al lezend, pratend en experi­menterend de waarde van al het nieuwe onderzoeken. Laat je jezelf binden, en je verliest je geestigheid, je enthousiasme en je daadkracht. Reizen, contacten leggen en kennis verzamelen en schrijven, daarin kun je wonderen ver­richten. Mist de 5 dan ontbreekt het vaak aan emotionele balans. Je kunt moeite hebben met jezelf of anderen echt te motiveren en het kan je mededogen en je zorg voor je omgeving nogal verstoren.

6. Dat vraagt om verantwoordelijkheidsgevoel voor de naaste omgeving (familie) en een liefdevol reageren op de sociale noden van anderen. Vertrouw op je zich steeds beter ontwikke­lende gevoel voor evenwicht en rechtvaardigheid. Dien en troost de mensheid en geef vreugde met je grote kunstzinnig­heid. Mist de 6 dan mag je veel stress op relatiegebied verwachten, enige bindingsangst en moeite met het ouderschap. Soms worden ze het zwarte schaap in de familie.

7. Jouw 7 zal geest en intuïtie willen leren gebruiken om diep te doordringen in de mysteries van het leven en de dood. Het denken is jouw kracht. Onderzoek en wetenschap, analyse en oplossingen zoeken, dat zijn jouw terreinen. Muziek en andere kunsten zullen je altijd helpen, evenals bos en zee. Je zult wel bepaalde (soms grote) offers moeten brengen. Mist de 7 dan moet je misschien eerst pijnlijk leren door verliezen (liefde, bezit of gezondheid) voor je de waarde van spiritualiteit (en soms natuurbewustzijn) ontdekken kan.

8. Dat wijst op macht, ambitie en leiding geven. Leer met geld om te gaan, met zaken en sport. Je hebt een enorme kracht en uithoudingsvermogen. Stil zitten is er voor jou niet bij. Werk en spoor anderen met jouw eigen inspirerende daden­drang aan om te werken. Je familie en vooral je nageslacht zijn belangrijk voor je. Mist de 8 dan kan je trots, je materialisme en je gebrek aan moraliteit een obstakel gaan vormen. Als je een geüniformeerd beroep hebt gekozen, moet je zeker oppassen voor machtsmisbruik.

9. Dat vraagt je om met veel geduld, vriendelijkheid en begrip anderen de weg te wijzen. Je moet dienen met hartstocht en wijsheid, met mededogen en gul­heid. Ondanks eventuele moei­lijkheden krijg je toch altijd succes vanwege de waarde­ring voor je ruim­denkend­heid. Communicatie en leidinggeven, zakelijk of sociaal, dat zul je uiteindelijk allemaal goed onder de knie krijgen. Alle 9s hebben een sterk verlangen naar verbetering en dat treft collectief iedereen die in de 20e eeuw geboren is. Mist de 9 dan kan een zekere zelfzuchtigheid ontstaan, zelfs agressief en destructief gedrag en daarop volgend martelaarsgedoe.

De 11 zal steeds beproefd worden om een universeel gevoel van broederschap en altruïsme te ontwikkelen. Je bent oorspronke­lijk en creatief, bezielend en intuïtief. Je moed is groot en je talenten (vooral je wetenschappelijke) eveneens. Echt meesterschap ligt in dienen; zo stijgt het succes je niet naar het hoofd.

De 22 heeft een enorme drang naar opbouwen en iets bereiken op grote schaal. Je wilt en kunt met grote groepen mensen/publiek werken evenals met grote kapita­len. Je vermogen om succes te hebben is spreekwoordelijk. Onderzoek je diepste motieven en zet dan je bezielende ideeën om in een praktische vorm.

De 33 zal standvastig, betrouwbaar en beschermend voor ande­ren moeten zijn, iemand die in nauw contact met de natuur blijft. De schone kunsten, gezondheids­zorg en de rechtspraak zijn je favoriete terreinen, alsook de geestelijke gezond­heidszorg. Soms zul je offers moeten brengen voor je dierba­ren.

De 44 kan een volledige mentale beheersing van het leven op aarde waarmaken. Daar is tegelijkertijd grote discipline bij nodig, zowel op geestelijk als lichamelijk gebied. Je dapper­heid, moed en vindingrijkheid kunnen je tot een voorbeeld voor anderen maken. Wees altijd bereid om te helpen.

PdH

    Print       Email

You might also like...

Orakelen met kaarten, heeft dat zin?

Read More →