Loading...
You are here:  Home  >  New Age journalistiek  >  Humor  >  Current Article

Grappen voor onvolwassenen

By   /   februari 26, 2017  /   Reacties uitgeschakeld voor Grappen voor onvolwassenen

Gevoel voor humor is een relatief fenomeen. Andre van Duin’s humor is veel korter (“Ik moest twee keer in mijn broek schijten om het een beetje warm te krijgen”) en dubbelzinniger (“Het is van vlees en het ruikt naar vis? De visboer!”), maar hier staan gekkere moppen. Kijk zelf. 

 BUSMOP

Bob stapt de bus in en ziet achterin de mooiste non die hij ooit ontmoet heeft. Ze kijkt hem even intens aan en wendt dan haar ogen weer af. Ontdaan en trillerig rijdt Bob mee tot aan het eindpunt en vraagt dan aan de buschauffeur of die misschien die non eerder gezien heeft. “O jawel,” antwoordt de man. “Elke week op zondagavond. Ze gaat bidden op een graf op de begraafplaats.” Huilerig zegt Bob: “Ik maak geen kans bij zo iemand,” maar daar is de buschauffeur het niet mee eens: “Misschien moet u zich eens knap verkleden als Onze Lieve Heer en haar na haar bezoek aan dat graf vragen om contact.” Bob kan het eerst niet geloven, piekert de hele week, maar regelt dan toch een fraai kostuum. Op de begraafplaats ligt tot zijn verbazing de non voorover op een graf. Met zijn diepste stem bast Bob: “Ik ben de heer van het Universum. Ik ga je mee nemen!” De non kijkt even achterom en begint ontroerd te snikken. “O, neem mij, Heer,” hoort hij haar snikken. “Ik behoor u toe. U moogt alles met mij doen.” Hij kan zich niet beheersen, ontkleedt zichzelf, gooit haar habijt omhoog en stoot naar voren. Even is er weerstand maar dan barst het feest der zinnen los. Als het wederzijdse gekreun gestopt is, gaat de non heel voorzichtig zitten. Bob schaamt zich en doet aangedaan zijn kostuum uit. “Ik ben God niet, ik ben de man van de bus. Het spijt me zo.” Dan gooit plotseling de non haar kap af en antwoordt: “Geen punt. Ik ben de buschauffeur.”

 BEROEPSMOP

“Hans, ik vergat je gisterenavond voordat ik je in mijn bed uitnodigde te vragen wat voor werk je doet?”
“O Joke, betekent dit dat je mij na ons eerste nachtje al serieus als levenspartner wil overwegen?”
“Niet precies, Hans. Ik dacht namelijk later dat je wel een heel goede tandarts zou zijn, want ik voelde helemaal niks.”

 

 TOILETMOP

Jan wint een prijs bij de bejaarden-Bingo. De spelleider moet het uitleggen want Jan herkent het gebruiksvoorwerp niet. “Het is een toiletborstel, meneer!” Een week later wint Jan bij de Bingo een koffiezetter. “U hoeft me niet uit te leggen wat het is, hoor,” zegt hij licht geïrriteerd. “En wat die borstel van vorige week betreft, die heb ik weg gedonderd. Ik gebruik weer gewoon toiletpapier!”

 KOEIENMOP

De lievelingskoe van  de bejaarde boer kijkt zo scheel, dat de boer de dierenarts er bij haalt. Die haalt een stuk elektrapijp uit zijn auto, steekt het diep in de koeienaars en blaast net zo lang tot de ogen van de koe weer recht staan. Hij rekent € 100 voor zijn bezoek. Drie weken later staan de koeienogen weer scheef. De zuinige boer zoekt zelf een stuk pijp en vraagt zijn jonge knecht te kijken naar het resultaat. De boer blaast zich suf, maar de ogen van de koe staan nog steeds niet goed recht. “Laat ons van plaats wisselen,” zegt de boer. “Ik heb misschien een onvoldoende krachtige adem.” De knecht haalt de pijp uit de aars en draait hem om, voordat hij hem er weer insteekt. “Ho, ho,” roept de boer. “Wat doe je?” “Nou meneer,” zegt de knecht. “Ik ga mijn mond niet aan dat stuk zetten, waar u net met uw mond aan gezeten hebt.”

  GARAGEMOP

De monteur heeft net het hele cilinderblok uit een Mercedes vervangen en gerepareerd als hij een bekende hartchirurg in de garage ziet staan. De monteur veegt zijn handen af en vraagt of hij de dokter een vraag mag stellen. Dat mag. De monteur kijkt nogal zuinig als hij het probeert: “Kijk, ik haal het hart uit deze auto, ik repareer de boel en zet het netjes terug. U doet in het ziekenhuis hetzelfde en u verdient tien keer zoveel als ik. Hoe zit dat?” De chirurg glimlacht en antwoordt dan: “Probeert u het eens terwijl de motor loopt!”

Smiley groot copy BOBJE’S MOP

In de kleuterklas is het steeds duwen en trekken tussen de jongetjes. De juf irriteert zich aan al die onvolwassenen.  Ineens moet Max keihard huilen, wijzend naar Bobje: “Hij sloeg me op mijn hoofd.” De juf kijkt wantrouwend en stelt dan een strikvraag om te kijken of de beschuldiging terecht is: “Deed je dat opzettelijk of was het een ongeluk, Bobje?” Bobje roept direct: “Ongeluk, juf.” De juf vraagt het zich af: “Weet je eigenlijk wel wat ‘opzettelijk’ betekent?” vraagt ze door. “Jawel, hoor, juf,” antwoordt Bobje. “Bij opzet krijg je altijd meer straf.”

  ZEIKMOP

Drie mannen doen hun best in het urinoir. De langste is het snelste klaar en gaat zijn handen tot aan de ellebogen wassen en afdrogen met wel 8 vellen papier. De twee anderen kijken om. “Ach,” zegt de lange, “Op de Leidse Universiteit heb ik geleerd dat uiterste reinheid belangrijk is.” De tweede man wast zijn vingertoppen en veegt ze droog met een enkel vel papier. “Ik heb op de Wageningse Universiteit geleerd dat duurzame aandacht voor het milieu essentieel is,” meldt hij nadrukkelijk. De derde man gaat meteen door naar de deur. Opgewekt vertelt hij de andere kerels: “Ik heb al op de lagere school geleerd om niet over mijn handen te plassen.”

 DIERENARTSMOP

De stagiair in de dierenkliniek is niet oplettend genoeg, vindt de dierendokter. “Je moet beter kijken wat ik doe,” moppert zijn werkgever. “Ik doe mijn best,” belooft de jongen. De volgende dag komt een dame een bewusteloze hond brengen. “Let op mijn diagnosetechniek!” waarschuwt de dokter. Hij schuift zijn middelvinger in de aars van de hond, trekt hem er uit, ruikt er aan en likt dan een vinger af. “Ik weet wat ik weten wil,” beweert de dokter. “Nu jij, ventje. Wat is jouw diagnose?” De stagiair aarzelt maar herhaalt dan toch de procedure. “Ik vrees een hartaanval,” probeert hij. “Misschien,” snauwt de dokter. “Maar zag je niet dat ik mijn wijsvinger aflikte?”

Smiley groot copy REKENMOP

Pietje gooit er met de pet naar op de basisschool. Met name rekenen wil er niet in. Dan besluiten zijn ouders hem naar een gespecialiseerde katholieke school te doen. Al na de eerste dag begint Pietje zijn huiswerk serieus te nemen. In de maanden daarna blokt hij elke dag en op zijn rapport staat ineens Uitstekend bij rekenen. Zijn moeder wil het naadje van de kous weten: “Wat heeft nu alles veranderd? De nonnen, de discipline, de uniformen of de manier van leren?” Pietje kijkt ernstig: “O nee, mam. Op die school kun je geen grappen uithalen. Ik wist meteen dat ik aan het werk moest gaan toen ik die kerel aan het plus-teken gespijkerd zag hangen.”

Hond vs kat copy

  GRAFMOP

Nadat hij bloemen gelegd heeft op het graf van zijn overleden moeder, hoort Kees dat een rij verder een oudere man alsmaar zit te huilen en uitroept: “Waarom moest jij sterven? Waarom moest jij sterven?” Uit medelijden loopt hij er heen en legt troostend een hand op de schouder van de snikkende man. “Hier ligt uw echtgenote?” vraagt Kees belangstellend. De ander kijkt ongelukkig op: “Nee, kerel! Haar eerste echtgenoot!”

Smiley groot copy INSCHATMOP

De nieuwe interim-manager loopt zeer kritisch de fabriek rond. Iedereen werkt hard behalve een jongeman, die verveeld op een stoel hangt. “Wat doe jij hier, kerel?” vraagt de manager. De jongen lacht ontspannen: “Ik zit te wachten tot ik betaald krijg.” Het hoofd van de manager loopt rood aan en hij zegt: “Wat verdien jij zoal in de maand, ventje?” De ander kijkt verbaasd en antwoordt: “€ 982, meneer.” De manager pakt een notieblok en schrijft er driftig een berichtje op. “Alsjeblieft, ga hiermee naar de Kasafdeling, haal een maand salaris op en laat ik je hier nooit meer zien!” Tevreden over zichzelf kijkt de manager om zich heen en vraagt aan het personeel in de buurt: “Hebben we hier nog meer lanterfanters?” Een oudere man kijkt bedaard op van zijn werk: “Nee meneer. U heeft alleen de pizzabezorger net de dag van zijn leven gegeven…”

Zuurkool copy

  EVAMOP

Adam is eenzaam en klaagt bij God. Die begrijpt het meteen: “Jij wilt een luisterend oor, een maatje, iemand die je plezier en genot geeft, iemand die je door dik en dun bewondert, die je met al je problemen en handicaps accepteert, die om je grappen lacht, voor je zorgt, kookt, masseert en mooie kinderen geeft. De ideale vrouw die je alles uit handen neemt.” Adam heeft met open mond geluisterd: “Inderdaad, Heer. Precies dat! Maar wat gaat me dat kosten?” God rekent even: “Een arm en een been.” Adam is ook even stil. Dan vraagt hij: “Wat kan ik krijgen voor een rib?”

 BASISSCHOOLMOP

De onderwijzer heeft het allemaal uitgelegd en dan controleert hij nog even of de stof is blijven hangen. “Jantje! Hoe kan jij bewijzen dat de aarde rond is?” Jantje’s geest komt van ver terug: “Dat kan ik niet, meester. En bovendien, ik heb echt nooit gezegd dat hij rond is!”

   

  PENISMOP

De lerares Engels op de HAVO vindt aan het begin van haar eerste les het woord penis op het schoolbord geschreven, heel klein in een hoekje. Onopvallend veegt ze het weg. Niemand merkt iets. De volgende ochtend staat het woord op dezelfde plaats maar iets groter. Ze veegt het weg, maar er wordt besmuikt gelachen. De volgende dag staat er PENIS in blokletters van 10 centimeter. Driftig poetst ze het weg. Ook de meisjes lachen nu. Een dag later staat er een hele boodschap: THE MORE YOU RUB IT, THE BIGGER IT GETS!

  OVERSPELMOP

Debbie ligt te genieten van Alfons, de beste vriend van haar man Tim, als ze wordt gebeld. Het is een gesprek met veel Schat, Natuurlijk en Alle Begrip en haar minnaar voelt zich er in toenemende mate ongemakkelijk bij. “Wie was dat?” vraagt hij wantrouwend als ze eindelijk neerlegt. “O,” lacht Debbie. “Dat was Tim. Hij maakt het nog een beetje later, want hij zit lekker te pokeren met jou.”

  

Onze Allerliefste, Grootse, Machtige Leider Mao

 ONGELOOFMOP

Een atheïst wandelt door een schitterend herfstbos. Zijn bewondering voor de evolutie kent geen grenzen. Dan hoort hij gekraak in de struiken en ziet er een hongerige berenkop uit steken. Hij rent voor zijn leven, maar struikelt over een boomwortel. Hij rolt om en kijkt recht in de open berenmuil. Hysterisch gilt hij: “O God!” Plotseling stopt de tijd.

In het doodstille bos klinkt een lage zoemtoon die overgaat in een donderende stem: “Jij ongelovige worm, jij armetierige ontkenner van Mijn bestaan! In het moment van je dood roep je Mij plotseling aan?!” De atheïst snapt ook zelf zijn schijnheiligheid: “O Here God, natuurlijk mag ik niet op uw hulp rekenen. Ik begrijp dat u mij niet van het ene ogenblik op het andere Christelijke hulp wilt verlenen.” “Echt niet!” dondert de stem weer. “Maar, maar,” stamelt de atheïst, “kunt U misschien de beer Christen maken?” Even is het stil. “Dat kan,” klinkt een vermaakte stem. Direct is de tijd weer terug, de wind ruist en uit de berenbek druipt slijm in het gezicht van de atheïst. Plotseling begin de beer te bidden: “O Heer van hemel en aarde. Ik ben U diep dankbaar voor deze maaltijd! Amen!”

 

 

 

 

 

    Print       Email
  • Published: 4 jaar ago on februari 26, 2017
  • By:
  • Last Modified: februari 26, 2017 @ 12:57 pm
  • Filed Under: Humor

You might also like...

Doodzieke humor

Read More →