Loading...
You are here:  Home  >  Astrologie  >  Current Article

2020: keerpunt in de tijd

By   /   januari 7, 2020  /   Reacties uitgeschakeld voor 2020: keerpunt in de tijd

De drie ‘Grote Wijzers van de Tijd’ starten een nieuw verhaal

Door Irma Schogt

Veel mensen zijn hun huidige manier van leven, werken en doen beu, men snakt naar verandering en vernieuwing. Begin 2020 komen de drie ‘Grote Wijzers van de Tijd’ bij elkaar in het teken Steenbok. Bedoeld worden Jupiter, Saturnus en Pluto. Deze drie ver van de zon staande planeten duiden aan dat ons grote veranderingen staan te wachten. In maart 2020 ontmoeten Jupiter (met een omloop door de zodiak, door de dierenriem, van 11,9 jaar), Saturnus (omloop 27-30 jaar) en Pluto (248 jaar) elkaar weer, voor het eerst sinds 13, 20 en respectievelijk 38 jaar. Hun samenstand, hun conjunctie, belooft een belangrijk keerpunt te worden. Het begin van de lang verwachte Nieuwe Tijd? Om een beeld te geven van de intensiteit en betekenis van deze wederkerende cycli kijken we naar wat er in het verleden in vergelijkbare perioden gebeurde.

Nieuwe 32-37-jaarscyclus van macht en schuld

Voor het eerst sinds bijna 38 jaar komen 12 januari 2020 Saturnus en Pluto weer bij elkaar. De cyclus van deze twee planeten hangt historisch samen met opgaande en afnemende tijden in economie en maatschappij. Elk van deze cycli wijst op structurele hervormingen in de bancaire monetaire / financiële en politieke wereld. In de jaren rond de samenkomst van deze planeten heeft de mensheid op het noordelijk halfrond vaak marginaal geld over om uit te geven, bijvoorbeeld door bezuinigingen en laag blijvende lonen. Herkenbaar? Het goede nieuws is: dit is dus een dalfase. We gaan straks, wat er ook gebeurt, weer de goede kant op. Hoe slecht het nu ook lijkt te gaan, eenmaal tegen de tijd dat Saturnus en Pluto over ongeveer 16-17 jaar weer recht tegenover elkaar staan is de algemene welvaartservaring doorgaans uitstekend. De “Goede tijden”-fase van deze cyclus zal doorlopen tot een piek tussen 2026  tot rond 2036-2037 ervaren worden.

De vorige samenkomst van Saturnus en Pluto in november 1982 was in de tijd waarin de wereld werd geconfronteerd met enorme door Amerika in gang gezette renteverhogingen. De Federal Reserve Board-president Paul Volcker verhoogde de rente destijds om het vertrouwen in de Amerikaanse dollar herstellen. Andere landen volgden. Onder de torenhoge rentes in de jaren tachtig, met hypotheekrentes boven 13 procent, groeide de economie enige jaren bijna niet. Toch luidde dat het begin in van nieuwe groei, die doorzette tot de piek in 2000-2001. Dat viel gelijk met het tegenover elkaar staan van diezelfde ‘wijzers aan de hemel’ Saturnus en Pluto. Tijdens zulke perioden hebben burgers en overheden vaak geld genoeg of zelfs over. In 2001 gaf de Amerikaanse regering nog geld terug aan burgers om van het overschot op de rekening af te komen. Maar de “Goede Tijden” hielden definitief op met de vreselijke aanslag op de Twin Towers in 2001. Die zou, volgens de officiële Amerikaanse verklaring, zijn gepleegd door Moslims. Na deze verklaring volgden militaire aanvallen op Irak en vele andere landen. Daar werd de afgelopen 18 jaar veel geld aan uitgegeven en aan het tegengaan van “terrorisme”, in plaats van aan opbouwen in eigen land.

De Saturnus-Pluto-samenkomst daarvoor vond plaats in 1947, net na de Tweede Wereldoorlog. De autoriteiten (Saturnus) namen de nodige ingrijpende (Plutonische) opbouwmaatregelen (een Saturnus-Pluto-thema). Na de oorlog veranderde in 1945 ook fysiek het geld. In Nederland werd het oude geld afgeschaft in ruil voor het ‘tientje van Lieftinck’. Oud geld was niets meer waard. Ook in België werd het geld gesaneerd, onder de naam ‘Operatie Gutt’[i]. Het werelds monetaire systeem transformeerde in 1944 door het besluit van wereldregeringsleiders in Bretton Woods[ii]. Alle grondstoffenhandel zou voortaan in Amerikaanse dollars plaatsvinden, die wereldreservemunt werd. Na de Tweede Wereldoorlog begon de wederopbouw in Europa, floreerde de economie tot rond de oppositie 1965-1966.

De samenkomst van Saturnus en Pluto daarvoor was in 1914-1915. De Eerste Wereldoorlog van 1914 – 1918 viel ermee samen, evenals daarvoor op 23 december 1913 (om 18.02 uur) de oprichting van de ‘Federal Reserve Board’. Dit is in de 21e eeuw een van de machtigste monetaire instituten van de wereld. Ondanks dat het Federal in de naam heeft betreft het geen regeringsinstituut maar bestaat de ‘Fed’ uit private bankenondernemingen, die op deze wijze in 1913 het recht van geldschepping verkregen[iii]. In dat decennium werd ook voor het eerst belasting over inkomens geheven, zowel in Amerika als in Europa.

Terugkijkend op het verleden zien we in deze fase grote omwentelingen als gevolg van oorlogen of/en belangrijke vernieuwingen of aanpassingen in het monetaire systeem. Op basis van de historie is het niet ondenkbaar dat er vanaf 2020 wederom verschuivingen in het monetaire wereldstelsel optreden. Sinds de financiële crisis in 2008-2009, ontstaan door onverantwoord beleid van banken, heeft men steeds hetzelfde wapen van meer geld creëren gehanteerd. Door het door centrale banken opkopen van schuldbewijzen (obligaties) van staat en grote bedrijven, werd geld gecreëerd en nam de wereldwijde schuld tot recordhoogtes toe. In feite hebben de centrale banken door deze vorm van geldcreatie om ‘de inflatie te herstellen’ een trend ingezet die haaks staat op wat men de vorige keer in deze fase deed: de pijn nemen en rentes verhogen. Obligatie-aankopen door centrale banken, pensioenfondsen en andere institutionele beleggers hebben de prijs ervan zo opgedreven, dat de netto rente is gedaald tot het laagste punt ooit. De netto rente die men in augustus 2019 voor Nederlands 10-jaars staatsschuldpapier kon ontvangen was ruim een half procent negatief. De kosmische wijzers duiden erop dat het zeer onzeker is dat de dalende trend in rentes in veel landen de tijd van aanpassingen in de eerste helft van de jaren 2020 gaat overleven[iv].


Het symbool voor de planeet Saturnus 

Suggesties voor vernieuwing geldsysteem

De laatste jaren vóór de samenkomst van Saturnus en Pluto werd en wordt door velen nagedacht over mogelijke verbeteringen van het geldsysteem. In de jaren 1970 werd in Canada geëxperimenteerd met een basisinkomen voor burgers. Het bleek een succes, maar na een regeringswissel werd de proef gestaakt en belandden de resultaten in een la. In 2011 pakte de Canadese econoom Evelyn Forget het onderzoek weer op en bracht het basisinkomen-idee weer onder de aandacht. Op verzoek van Vereniging Basisinkomen (VBi) onderzocht het Nibud de effecten. Die effecten zijn positief, volgens het Nibud. Het zou kostenneutraal kunnen worden ingericht en ‘het zorgt voor bestaanszekerheid en vrijheid voor iedereen’ (VBi). Volgens onderzoeker Maurice de Hond kan het rekenen op steun van 51% van de Nederlanders.[v]

De theatermakers van De Verleiders startten na hun voorstelling Door de bank genomen in 2014 een succesvol burgerinitiatief ‘Ons Geld’ dat de gebreken van het geldstelsel aan de orde stelde[vi]. De Tweede Kamer gaf daarop de Wetenschappelijke Raad van de Regering (WRR) opdracht tot onderzoek. De WRR riep de overheid in zijn in 2019 uitgebrachte rapport ‘Geld en schuld’ op tot invoering van een veilige haven (bestand tegen omvallen van banken) voor giraal geld.  ‘Ons Geld’ roept de regering nu op tot stabiel, dienstbaar geld maken en doet voorstellen om het betalingsverkeer ervan veilig te stellen[vii]. Begin 2020 bespreekt de Tweede Kamer het WRR-rapport.

Het is goed te weten dat deze tijd deel uitmaakt van een periode (2012-2025) waarin ‘bottom up’-initiaties – ondanks alles – meer kans kunnen maken vruchtbare grond te vinden dan in andere tijden. Het is een gevoelsmatige onderstroming die ons ertoe aanzet om ons individueel en collectief weer te verbinden met kernwaarden en –principes. In dit licht zouden ideeën voor alternatieve ruilmiddelsystemen (geldvormen) die alle gebruikers ervan dienen, (deel)oplossingen kunnen bieden naast het huidige systeem. Wellicht worden ze ten tijde van crisis belangrijker en kunnen ze deel uitmaken van een nieuw geldsysteem, als ontwikkelingen daar in deze jaren weer naar zouden leiden.

13 jaar na 2007

Jupiter verwijst altijd naar optimisme en vergroten. Groei stimuleert de economie, die ook onder Jupiter valt. De andere wijzer, Pluto is gerelateerd aan verborgen zaken en schulden. Elke samenkomst van Jupiter en Pluto heeft een intensiverende werking op dat wat speelt in politiek en economie. In 2007 kwamen deze planeten bij elkaar in Boogschutter, het teken van overdrijven en vergroten. De oplossing voor de hypothekencrisis die in 2007 begon was dan ook: meer (Jupiter) schuld (Pluto) creëren. Dit keer komen Jupiter en Pluto van april – december weer bij elkaar in Steenbok, teken van regels, krimp en terughoudendheid. In plaats van meer uitbreiding (zoals in 2007 en 2019 in Boogschutter) zullen er vermoedelijk meer regels en procedures (Steenbok) komen. Dat heeft eerder een remmend effect op de economie. En, zolang het door centrale banken gecreëerd geld enkel naar banken en grote bedrijven gaat en de rente negatief blijft, kan dat, wanneer banken negatieve rentes gaan invoeren op geldrekeningen, leiden tot financiële krimp bij het MKB en particulieren.

Basis van economische waarde staat te veranderen

De cyclus van Jupiter en Saturnus werd van oudsher de Economische Cyclus genoemd. Op 21 december 2020 komen zij na 20 jaar aan op 0 graden Waterman, een lucht-teken (denken, communicatie). De samenkomst in 2020 in dit luchtteken is niet alleen het begin van een nieuwe 20-jaarscyclus tussen beide, maar ook een verandering na 200 jaar, wat betreft het element waarin de conjunctie van Jupiter en Saturnus plaatsvindt. Na 200 jaar in (op een uitzondering na) steeds in tekens van het aarde-element (overeenkomend met tastbare zaken zoals grondstoffen) zal deze economie-gerelateerde cyclus zich zo’n 200 jaar,  tot aan eind 22e eeuw, afspelen in het element lucht (van wind, communicatie en techniek). Tijdens de eerste Jupiter-Saturnus-cyclus in het element aarde werd in 1847 voor het eerst olie gewonnen en gedestilleerd tot lamp- en machineolie, daarna kwam ruwe olie in 1848[viii]. Deze grondstof (aarde-element) is het middel tot verkrijgen van macht en geld geworden in de (oude) economie.
Met de wissel naar het teken lucht zien we de wereld zich afkeren van fossiele brandstoffen richting zon, wind en computers. Zelfs geld is ook steeds minder vaak fysiek. We zien cryptovaluta ontstaan zoals bitcoin. Pincodevrije betalingen met bankpas, credit card of telefoon verlopen simpeler dan betalingen met contant geld. Er verdwijnen ook steeds meer geldautomaten uit het Nederlandse straatbeeld. De Nederlandsche Bank noemt op haar website goud als vertrouwensanker, omdat ‘als het hele systeem instort, de goudvoorraad een onderpand biedt om opnieuw te beginnen’’[ix]. Tegenstrijdig misschien, waarom zeggen zij dit?
Bij het afscheid nemen van de oude economiecyclus kan er een opschoning van oude niet-functionerende vormen, structuren en besturen plaatsvinden voordat eind 2020 een nieuwe elementcyclus voor financiële markten en wereldeconomie van start gaat.

Afbeelding van Wikipedia: Gouden munt van Eucratides (171-145 v.j.t.) een van de Hellinistische heersers van Ai-Khanoum (pre-Alexandrië). De grootste antieke gouden munt: 169,2 gram, 58 mm doorsnede.

Veranderingen op komst vanaf 2020

De langzame planeten Jupiter, Saturnus en Pluto zijn historisch samen te brengen met belangrijke maatschappelijke processen en omkeren in politiek, macht en geld. Zij komen in 2020 bij elkaar in het zodiakteken Steenbok van discipline, voorzichtigheid, volhardendheid, ambitie en verantwoordelijkheid. Met langzame planeten in dit zodiakdeel staan de machtsstructuren onder druk vanwege afnemend vertrouwen en verzet van burgers. Mensen willen verandering. Het volk vraagt steeds meer om verantwoording van zijn leiders. In tijden als deze is er meer onrust en dreiging van dictatorschappen.

Er kunnen geheimen of bedrog uit het verleden worden onthuld. Regeerders kunnen geconfronteerd worden met de gevolgen van beleid dat op onware aannames blijkt te zijn gebaseerd. Interessant is dat in 2020 in de V.S. een Grand Jury-onderzoek start op basis van het resultaat van een zeven jaar durende studie door 23 internationale experts die in 2011 de officiële aannames over de ramp onafhankelijk van elkaar hebben beoordeeld[x]. Zij tonen, naar verluid,[xi] aan hoeveel fundamentele aspecten van de officiële 9/11-theorie onwaar zijn. Na 9/11 draaide het nieuws vaak om terrorisme en in 2020 worden onderzoeksbevindingen van over dat wat door de Amerikaanse regering(en) als aanleiding tot oorlogsvoering werd gezien, voorgelegd aan de grand jury. Als de jury ervoor kiest om een aanklacht in te dienen, zal het proces snel tot een rechtszaak kunnen leiden.

De kosmische cycli van 2020 wijzen op veranderingen in politiek en economie. Een andere verre planeet, Uranus, gerelateerd aan afbraak en vernieuwing, beïnvloedt nog tot 2026 onze welvaart, zekerheden en het gewone, normale. Die energie opent de deur naar een geheel nieuwe kijk op geld en brengt een nieuwe kijk op wat normaal wordt geacht. Het is daarbij niet ondenkbaar dat in die nieuwe standaard, ergens in de jaren 2020 er onorthodoxe belangstelling voor onderzoek komt naar de samenhang tussen planetenlopen en gebeurtenissen op aarde, dus voor de astrologie. Nieuwe generaties, zoals de Millennials, zullen hun de algemene kijk daarop waarschijnlijk geheel vernieuwen.

Irma Schogt is MarketTiming-analist en vermogensbeheerder.

Meer informatie over 2020 in het boek Forecast 2020 op de website van Irma Schogt.

 

[i]. https://nl.wikipedia.org/wiki/Tientje_van_Lieftinck

[ii] https://nl.wikipedia.org/wiki/Systeem_van_Bretton_Woods

[iii] Als de dollar valt, Willem Middelkoop, ISBN 9789046802755, Geld komt uit het niets, internet

[iv] Forecast 2020, https://www.markettiming.nl/nl/producten/forecast-2020-book

[v] https://basisinkomen.nl/persbericht-basisinkomen-2-0/

[vi] Zie www.burgerinitiatiefonsgeld.nu

[vii] https://onsgeld.nu/publieke-bewaarinstelling-veilige-haven/

[viii] Jaarboek 2018, Aionion Symbolon, Drs. Karen Hamaker-Zondag, ISSN 0925-2878

[ix] https://www.dnb.nl/betalingsverkeer/goud/index.jsp

[x] het boek 9/11 Unmasked (Pluto) van David Ray Griffin en Elizabeth Boodworth uit 2018

[xi] 9/11 Ontmaskerd, De andere krant 2019 Editie 9/11

    Print       Email

You might also like...

Verhuizen naar Hongarije?

Read More →