Loading...
You are here:  Home  >  New Age journalistiek  >  Emancipatie en seksualiteit  >  Current Article

Verminderde aantrekkingskracht: libidoverlies

By   /   oktober 21, 2015  /   Reacties uitgeschakeld voor Verminderde aantrekkingskracht: libidoverlies

seksbeeld

Geen zin meer in je partner? De verminderde seksuele aantrekkingskracht tussen jullie is mogelijk een effect van het fenomeen spiegelen. Of er is wat emancipatie doorgeschoten. Of je libidoverlies komt door teveel gepieker. Is er echt geen wellust meer tussen jullie, dan is jullie verhouding, jullie relatie, op een natuurlijke wijze overgegaan in een vriendschap. Mooi toch?

Onderdrukte trauma’s, nare ervaringen, beperkende overtuigingen, een bevallingstrauma maar ook verveling kunnen makkelijk leiden tot verminderd seksueel verlangen. Dit fenomeen belemmert de helft van alle vrouwen na vier jaar relatie en 80% van de ooit zo gelukkige stellen na 20 jaar huwelijk. Libidoverlies is een taboe, er over communiceren scheelt flink, ook al lijkt je partner op dit gebied aanvankelijk het inlevingsvermogen van een stopnaald te presenteren…

Levenslust en levenskracht en daaraan gekoppeld wellust varieert in intensiteit in een mensenleven, piekend bij mannen rond de 20 jaar, bij vrouwen tussen de 30 en 40 jaar. Er zijn mannen en vrouwen met een verhoogd libido, meestal veroorzaakt door een overproductie van de hormonen testosteron en oestrogeen. Dan heet je in je omgeving nymfomaan of men moppert dat jij alleen je lul achterna loopt.

Goede ervaringen hebben een positief effect op het libido en slechte ervaringen een negatief effect, dat snappen we allemaal. Zo kunnen kwellingen uit je jeugd lang je volwassen leven vergallen.
Fysieke pijn of de angst voor pijn is een ook sterke afremmer op alle plezier. Vermindering van het libido is gelukkig niet onomkeerbaar. Begrijpen wanneer en waarom het begonnen is, is daarbij essentieel.
Kijk eens op www.dokterdokter.nl/man/seks-relatie/article/5639/zo-wordt-seks-weer-leuk waar een goed stuk staat over sexdating met je saai geworden partner naar aanleiding van een boek van Hannie van Rijsingen (Onzichtbare ontrouw).

VERNEUKT IN DE EMANCIPATIE

Er spelen ook nog sociale fenomenen mee. Even wat informatie, leuk en niet leuk. Vrouwen zijn zich sinds het begin van de zeventiger jaren steeds ongelukkiger gaan voelen, zo blijkt uit verschillende studies. De hoofdoorzaak van die negatieve spiraal is toenemende stress, vooral rond geld- en materiële zaken. Veel vrouwen zijn namelijk in de afgelopen jaren toch harder en perfectionistischer ingesteld geraakt dan mannen. Lastig is dat zij daarbij hoge eisen stellen aan hun eigen uiterlijk, omdat ze denken dat mannen daar net zo op gefixeerd zijn als zijzelf.
In divers onderzoek melden de mannen trouwens dat zij juist steeds gelukkiger zijn geworden. Ze koken meer, ze besteden ook meer aandacht aan hun kinderen.  Doordat ze meer vrouwelijke taken naar zich toe hebben getrokken, lijken ze het huwelijk ook leuker  te vinden tegenwoordig, terwijl tegelijk juist meer en meer vrouwen het initiatief nemen om te gaan scheiden.

Ik zie zo’n trend als een typisch voorbeeld van een psychologische revolutie die haar eigen kinderen opvreet. Westerse vrouwen schieten waarschijnlijk een beetje door. Een schrale troost is dan dat er nog steeds VEEL meer vrouwen bezig zijn met spiritueel bewustzijnsonderzoek dan mannen. Daar zien we een enorme inhaalslag ten opzichte van vorige eeuwen. Weer terug naar het libidoverlies.

ASTROLOGISCHE VERKLARING

“Het stroomt niet meer tussen ons,” klaagt een cliënte in mijn praktijk. “Er is wel veel liefde, maar we winden elkaar nauwelijks meer op.”
Kijkend naar de betrokken horoscopen en de relatiehoroscoop zie ik bij actief ‘stromende’ stellen meestal diverse Venus-Mars, Mars-Mars, Mars-Pluto of Venus-Pluto verbindingen. Dan is er meestal bij een eerste ontmoeting al vurigheid en dat blijft er wel, ook als je even bonje hebt met elkaar.
Heel anders wordt het bij goede Venus-Jupiter-Maan verbindingen. Dan is er doorgaans veel liefde, wederzijdse koestering en zorg, maar de hitsigheid komt niet zo in beeld.
Bij krachtige Mercurius- en Neptunuscontacten ontstaat vaak een tijdelijk aardig alternatief: de mindfuck. Daarbij windt de ander jou wèl aardig mentaal op. Beiden werken met verbeeldingskracht en fantasie en dat kan aanleiding geven tot talloze vrolijke, speelse uurtjes. Helaas hebben twee laatst genoemde typen paren het na een aantal jaren wel een beetje gehad met al dat gedenk over seks. Vooral als er ook andere spanningen zijn (geld, huisinrichting, zware banen, jaloezie). Dan verdwijnt de seksuele animo als sneeuw voor de zon.

LIJKEND OP JE VADER OF MOEDER

Er speelt nog een afremmend fenomeen voor zin, lust en libido. Talloze relaties komen namelijk tot stand op basis van het onbewuste verlangen om de erg of een beetje verstoorde verhouding met één van je ouders uit te werken. Dan lijkt je (nieuwe) partner voldoende, uiterlijk of qua gedrag, op je vader of moeder om zulke verlangens over te dragen. Die ander gaat ook vaak echt zelf pappie of mammie naar de partner spelen omdat die persoon nadrukkelijk (soms onderdanig of juist eisend) een kindrol op zich heeft genomen.
Droevig maar logisch is dat in de gezonde ouder-kind relatie geen sprake is van seks en dus verpesten zulke patronen meestal de normale seksuele aantrekkingskracht. Daar helpt helaas alleen psychotherapie bij.  Praten, hypnose, Gestalt, Voice Dialogue, er is zat voor wie serieus zelfonderzoek wil doen.

Uit de Tantratraditie komt er gelukkig voor de andere genoemde gevallen een boeiende oefening, die vaak werkt (al is het op je lachspieren en dat is ook al mooi!).  We gaan dus ompolen oefenen!

ENERGIE OMPOLEN

Even wat theorie: de kern van de mannelijke energie wordt geacht te zijn gelokaliseerd in zijn eikel, de vrouwelijke kern zou in haar hart zitten. Mannen stoten hun lustenergie naar boven, vrouwen sturen hun liefde omlaag. Zegt de handleiding. Helaas lijken er nogal wat uitzonderingen op die regel te zijn. Als je een beetje speels bent en genoeg om elkaar geeft, kun je proberen of het zogenaamde ‘ompolen’ van je energiehuishouding ten opzichte van elkaar wat soelaas biedt voor een ingedutte seksuele beleving. Hoe gaat dat?

Oefening 1. Jullie kunnen je hart- en sekschakra rechtstreeks met elkaar verbinden door zodanig op of tegen elkaar te gaan liggen dat jullie geslachtsdelen de hartstreek van de ander raken. Haal veel en diep adem en visualiseer dat jullie liefde en seks met elkaar laten vermengen.

Oefening 2. Als dat niet helemaal het harde c.q. sappige effect heeft wat we willen, dan kun je elkaars voeten op de wederzijdse voorhoofden leggen, terwijl je de enkels van de ander vasthoudt. Adem tegelijkertijd in en uit en experimenteer dan de volgende dag met ongelijk ademen (jij IN als de ander UITademt).
Kijk maar of er enig effect te bespeuren is. Al kruipen jullie allebei maar iets omhoog, dan is een keertje blijmoedig SoixanteNeuf (69) mogelijk al veel winst.

Verjaardag seks cartoon

PIEKEREN

Het ergste probleem bij seks is dat een van de partners ‘in de kop’ blijft zitten. Denken, vergelijken, piekeren. Volgens een enquête in een damesblad verbinden vrouwen vijf akelige schoonheidsangsten aan het ouder worden: haaruitval (35%), overhangende oogleden (28%), uitzakken van het figuur (26%), haargroei op bovenlip en kin (23%) en het verkleuren van de tanden (20%). Mannen denken zich weer gek over hun werk en hun prestaties. Of over het verlies van de thuisclub of over dat tikgeluid in hun auto. Beide geslachten lijden ook enorm onder hun verliesangst en hun storende bezitsdrang. Ze spiegelen bovendien doorgaans elkaars handicaps. Dus de ander vergroot jouw eigen stompzinnigheid of onbewuste gedrag enorm uit, zodat jij je er aan kunt ergeren! Ai, ai, ai.

Als je dat je eenmaal realiseert, is er een flinke geestelijke sprong te maken. “Ik ben jij en jij bent mij!”
Jullie zijn dus bij elkaar om van elkaar te leren? En vooral om iets over je zelf te leren? Precies! En al je verbindingen zijn waarschijnlijk allemaal voorbestemd (geweest)? Karma en zo? Jawel.
En als er definitief geen wellust meer tussen jullie is, dan is jullie verhouding, jullie relatie, gewoon op natuurlijke wijze overgegaan in een vriendschap? Aha! Mooi toch?
Als je dat eenmaal snapt, is er weer vrijheid. En rest jullie alleen grote dankbaarheid naar elkaar. Dat is hoe het zou moeten gaan…

Zo, uw dominee heeft weer gesproken!

Peter den Haring

    Print       Email

You might also like...

‘Tantramassages verbieden’ zegt Ewald Wagenaar

Read More →