Loading...
You are here:  Home  >  Archief Tijdgeest  >  Current Article

Tijdgeest Megazien van 15 februari 2021

By   /   februari 14, 2021  /   Reacties uitgeschakeld voor Tijdgeest Megazien van 15 februari 2021

Tijdgeest Magazine is al bijna 15 jaar een tweewekelijkse publicatie, gratis, van de Stichting Open Ontmoeting Olivijn met alternatieve informatie over spirituele, (on)gezonde, duurzame, innovatieve en maatschappelijke fenomenen en over de kunst van het relativeren onder de klimaatneutrale redactie van Peter den Haring. Het wordt BCC gemaild naar 11.300 lezers, ontvangen door 1560 abonnees via de website en door 15.200 mensen via Facebook en LinkedIN. Doorsturen en overnemen graag met bronvermelding.

Tijdgeest Megazien
van 15 februari 2021
over passie, oraal, communes, ACC, mensenrechten & vluchten.
 


Valentijnsdag voorbij, kans gemist? Inhalen mag altijd!

 ZINGEVING, ZOIETS

Het Chinese Jaar van de Os, de gecastreerde stier, gebaseerd op een maankalender, is begonnen. Draag vooral rood als je met Chinezen ergens om aan de slag wilt. Dat hoort bij een Os-jaar. Wordt het voor jou nog iets met zingeving? Iets met schoonheid en natuur? Laat je troosten met deze link (Travel Photographer of the Year)! Iets met spiritualiteit dan, iets met bewustzijnsverruiming in deze tijd van vertraging, incompetenties,  zelfoverschattende ambtelijke repressie en gedragsbeïnvloeding. Alles gericht op het afdwingen van gehoorzaamheid? Of gaan we een nieuwe vorm van Chinese roulette in: communistische eenheidsworst in combinatie met een ongeneeslijke zwakzinnigheid?!

Iets van passie moet er toch zijn, enig ideaal, zin, betekenis? De beroemde psychiater C.G. Jung stelde al bijna een eeuw geleden vast dat het Christendom was vervallen in dogma’s en holle rituelen, geheel los van de materiele werkelijkheid. Kerken bieden geen plek en geen bevredigende verklaring voor het bestaan van het Kwaad noch onderzoeken zij de onderlinge afhankelijkheid van mannelijk en vrouwelijk. Zonder een betekenisgevende mythe, zonder enige vorm van zingeving wordt onze steeds hedonistischer wordende Westerse cultuur vatbaar voor massabewegingen en massapsychoses, zei Jung en hij voorspelde knap dat we rond deze tijd in een crisis op dat punt zouden komen.
Ondertussen hitsen de werkgevers ons op: meer productie met minder mensen. Telefoon, laptop, WhatsApp, Instagram en Twitter sturen ons aan binnen een krachtige illusie dat er anders iets gemist wordt, prikkels, impulsen en Uitputtend Heilig Moeten. Voetballen met je zoontje met je telefoon in je hand, normaal? De psychische aandoeningen rijzen dus de pan uit. En voor wat? Lees: Gezonde mensen maken elkaar niet ziek | medischcontact. We gaan naadloos terug in de tijd.

 

SEKS: BELONING OF VERVULLING

Het misverstand over de man als heerser van de schepping valt rap op te lossen met enige kennis van de evolutie. Immers, in ons voortplantingssysteem kan slechts uit een vrouw nieuw leven tevoorschijn komen. Niet voor niets wijst de prehistorie op een matriarchaal begin (de vrouw aan het hoofd van de gemeenschap). Hoe zit het dan met die evolutionair als ideaal aangeprezen m/v samenwerking? De vrouw ervaart al vroeg een leegte in zich zelf, een holte, die instinctief kan worden opgevuld door (een deel van) de man, Na die tijdelijke bevredigende opvulling biedt de zwangerschap meer: een totale vervulling van het oergebod: ‘Gaat heen en vermenigvuldigt u!’
Doordat de boreling lang kwetsbaar blijft voor roofdieren en slavernij, heeft de moeder een beschermer nodig: de man. Maar waarom zou de betrokkene daar zin in hebben? Hij is toch nooit zeker van het vaderschap? Dus? De vrouw beloont hem regelmatig (zonder aandacht voor haar eigen maandelijkse cyclus) met orgasmes totdat kindlief halverwege de puberteit voor zichzelf kan zorgen. Ondertussen ploeteren beide partijen al die tijd met onbaatzuchtigheid, compassie en begrip (Echte Liefde dus)… De dienstbare EN slimme EN spirituele man beloont zichzelf verder door zijn voorhoofd met daarin de lichtbrengende pijnappelklier op het centrum van haar oraal opgewekte orgasme te drukken. Zo. Klaar! Win-win.


Niet daar, sukkel!

MASSAHYPNOSE

Vijftig jaar geleden was ons motto socialisme, seks en sensatie. Tegenwoordig is dat gevang, gemopper en genetische aanpassing. Luister naar de een na de andere gerenommeerde wetenschapper, Prof. Dr. John P. Ioannidis van de Californische Stanford University bij voorbeeld, die met zijn baanbrekende Corona-studie alle stompzinnige overheidsbeleid en de sprinkhanenplaag door onze lockdown tot de bodem toe afbrandt. Stress en collectieve isolatie maakt gevoelig voor massahypnose waarbij ook de CRISP-techniek voor genregulatie wordt ingezet.

In deze tijd worden de bokken kennelijk van de schapen gescheiden. Dat klinkt ergens goed. Maar wat is het criterium? Onafhankelijkheid? Mentale vrijheid? Geloof in de liefde en verbinding? We worden bizar door buitenaardsen gemanipuleerd in elk geval. Gaat het nu vooral om tijdige vereniging voor onderlinge bescherming?

JONGERENVERZET 

Is er verzet? Overal in Nederland hebben oudere jongeren een netwerk van illegale feesten opgezet. Ik was ’s nachts als special guest ergens met 40 man in een kleine nauwelijks geventileerde disco, veel drugs, veel gerook, harde housemusic maar een zeer liefdevol gezelschap, bewust van hun anarchistische verzet tegen de nieuwe dictatuur. Elke week is er ergens een ondergronds feest, met lange wachtlijsten voor deelname.

Tja, ik liep er wel Covid op. Twee weekjes gammel thuis en weer op! Voordeel bij het nadeel: nu hoef ik niet meer gevaccineerd te worden! Wel dat nare testje ondergaan met die twee wattenstaafjes, dat gun je vooral jonge kinderen niet! Teken deze petitie!
Straks kunnen de overlevers van Covid (haast een miljoen mensen!) collectief feestend naar speciale horecatenten. Zij kunnen immers niemand meer besmetten. Doe mee!


Het nieuwe overheidsnormaal

ELKAAR BESCHERMEN DOOR SAMENWONEN?

Verbinden, dat is ons toverwoord. Connecties met medestanders verdiepen. Niet? Dan gaat het Leger des Onheils deze strijd winnen. WordPress heeft bijvoorbeeld 14 dagen geleden censuur toegepast op de ‘opruiende’ Bataafsche Courant, Facebook stopte mijn account met het argument dat ik niet oud genoeg ben. Echt! Wees dus dankbaar dat je deze Tijdgeest Magazine nog steeds kunt lezen. En lees vooral ook even wat Tarik Z., de quasi-aanslagpleger op de NOS-studio in 2015 had willen zeggen!

Ik heb een paar keer in de afgelopen jaren medestanders gezocht voor een groter project, min of meer communaal samenwonen en werken maar ik ontving vooral reacties van mensen die graag mee wilden doen, NADAT ik/wij de basis gelegd zouden hebben. Een zelfde effect ondervindt op dit moment mijn vriend Peter Elshof van het grote Rotterdamse centrum voor bewustzijnsontwikkeling Djoj. Dat moet vanwege de Corona-maatregelen definitief sluiten deze zomer. Van al zijn docenten en trainers heeft er maar een enkeling een aanbod tot steun neergezet. De actieve inzetbaarheid van meedenkers en meewerkers is helaas absurd sterk terug gelopen. Een effect van 30 jaar Ikke, ikke en de rest kan stikken? Wie anders wil, mag mij mailen. Ik zoek naar iets op de Veluwe of in de Achterhoek. Oostwaarts. Ik zal gelijk even bewijzen dat ik zwaar Russisch gezind ben, zie mij thuis hun jolige Matrozendans oefenen. Nog gezelliger: Otava Yo beluisteren. En dan weer gewoon door met een andersdenkend iemand haten.

INTEGERE WETENSCHAP? HER EN DER: ACC!

Op universitair onderwijs is sinds 2015 flink bezuinigd. De universiteiten worden noodgedwongen steeds commerciëler. Onderzoek zit in het verdomhoekje en wordt vooral door belanghebbende partijen van buiten gefinancierd, de marktwerking en de zogeheten liberalisering deed zijn intrede. De universiteit is “niet langer een vrijplaats voor belangeloze nieuwsgierigheid” zoals Prof. Ewald Engelen het omschreef. Download hier 40 provocatieve stellingen over de wetenschap!

Sommige ambtenaren en politici doen nu schijnheilig voorkomen alsof het behalen van een academische titel direct een waarborg is voor de integriteit van de Wetenschappers. De talloze schandalen van geritsel met feiten, verhulde opdrachtgevers, omkopingen en conflicterende virologen maken van dit verhaal een absurde mythe, die nu de gezondheidszorg aantast.
De reguliere media interviewen steeds dezelfde kopstukken uit het OMT omdat daarbuiten vooral kritiek op hun beperkte visie te horen valt. Namelijk van andere WETENSCHAPPERS, van andere artsen. Het censureren van zulke kritiek in de media is ook een misdaad. Een alternatieve club van medische professionals probeert ons vertrouwen terug te winnen: het Artsen Covid Collectief.

RECHTEN VOOR VLUCHTELINGEN?

Rèchten? Mensenrechten? Voor alle mensen? Mooi idealistisch maar nauwelijks realistisch. Beter beginnen met analyseren waar we goed opgeleide vluchtelingen direct kunnen gebruiken voor zinvol werk. Snel scannen en aan de slag. Uitstellen, afstellen en opsluiten is een populistische verspilling. Of speelt er nog een religieus sentiment?
Enorme aantallen vluchtelingen trekken naar elders, vooral vanuit Afrika dat fikse klimaat- en etnische problemen kent plus corrupte overheden. Omdat ze thuis zich ook absurd snel voortplanten (nagenoeg het enige kosteloze entertainment), gaan er steeds heftiger verschuivingen in de wereld plaatsvinden. Oorlogen om grond en water (ten koste van veel natuur) zijn onder de Sahara schering en inslag. Milieuvervuiling ook. Daarom willen die zwarte jongeren weg vanzelf!

Veel progressieve, menslievende politici stellen nu dat al die mensen (voornamelijk miljarden straatarme boeren en sloppenwijkbewoners) recht hebben op eten, scholing, gezondheidszorg, een dak boven hun hoofd en werk waarmee ze meer dan het absolute overlevingsminimum in hun land van oorsprong verdienen. O ja? Omdat we niet eens onze eigen daklozen en stresshuishoudens behoorlijk kunnen huisvesten, zien immers weer andere politici meer in gevangenisachtige opvang op arme eilanden. Ook een dom idee, want al dat enorme arbeidspotentieel wordt totaal inefficiënt verspild. Bedenk dus werk, bedenk zin.
Zo’n opsluitdeal en helemaal die in combinatie met commerciële exploitatie is mensonterend. Commercie toelaten in Amerikaanse gevangenissen was het begin van het einde, zo laat de film Prison for Profit zien. KIJKEN. Dan begrijp je nog beter de woede achter Black Lives Matter, want 65% achter de tralies is zwart.

Niets willen zien! Ver van mijn bed! Terug naar huis!

AFKEER VAN IMMIGRANTEN

In een groot EU-onderzoek (Standard Eurobarometer 91-verslag) valt op dat onder Europeanen de afkeer van migranten van buiten Europa enorm groot is. In de Tsjechische Republiek is dat zelfs 86%, in Estland ziet 74% van de ondervraagden bezwaren, in Letland 74%. Hongarije scoort 70%, Griekenland en Slowakije 68%. Er is een ruime meerderheid tegen het toelaten van migranten in landen als Italië en Finland (56%), en in Frankrijk (53%). In Polen, Denemarken en Nederland ervaart 52% van de bevolking weerstand tegen immigranten. Duitsland scoort iets ‘progressiever’: 44%. Het is geen wonder dat partijen met een strenger asielbeleid hoog zullen scoren bij elke verkiezing. Vooral de ongerustheid over fanatieke mohammedaanse vluchtelingen baart zorgen en de sterk verbreide gedachte dat de meerderheid van de instromers nooit zelfvoorzienend zal zijn door gebrekkige opleiding en taalproblemen. Ontspannen gaan wij trouwens zelf op vakantie naar die pittoreske armere landen!

 

BERICHTEN VAN ONZE SPONSORS

Alleen donateurs kunnen oproepjes plaatsen in TM. Donateur word je door eenmalige storting (tot 2022, per kalenderjaar dus) van € 40 op de rekening van de Haagse Stichting Open Ontmoeting Olivijn: NL73 INGB0005008174 onder vermelding van je mailadres. De regeladvertenties kosten € 15 per keer. Een oproep is altijd drie regels, maximaal 25 woorden, waarvan 3-4 vet. Voor langere berichten geldt een tarief van € 0,50 per woord. Je annonce wordt doorgeplaatst op www.tijdgeest-magazine.nl, goed voor 8.000 views per maand. Hoofdartikelen staan voortaan ook op LinkedIn (13.000 volgers) en Facebook (1200 volgers). Tenminste, als mijn account weer wordt vrijgegeven!

* Meer bomen nu, aanplantingen op percelen van het Land van Ons: Ver)plant een boom voor minder CO2! Een samenwerkingsverband dat deze winter 1 miljoen bomen in Nederland wil planten.

* Als je iemand bespioneren wilt, dan is de Tracker ideaal. Waar woont die gast? Hup, magneetje onder zijn auto. De jouwe gestolen? Dat wordt lachen.

* Enschede, Landgoed AlGoed. Pasen: verdiepingsdagen voor coaches, therapeuten en mensen op weg met persoonlijke ontwikkeling. Familieopstellingen, Trancereizen, Bonding en andere workshops €220,- all-in.

* Nog 2 plaatsen voor onze magische Verdiepingsreis naar Sardinië van 10-17 april: reuzengraven, UFO-uitkijktorens, Familie Opstellingen, Trancereizen, orakelen in heilige prehistorische monumenten. Aanmelden Keep Alive Tours onder hun Garantievoorwaarden.

* Geboeid door edelstenen? Door grote kristallen? Maak er een waanzinnig uitje van: 500 m2 uitstallingen op de Wintersale van Timmers Gems in Berghem.

* De website www.wanttoknow.nl is het grootste, meest veelzijdige platform voor alternatief nieuws in Nederland. Elke week is er een Nieuwsbrief beschikbaar en een enorm archief waar je op onderwerp kunt zoeken. Abonneren is gratis.

 VLUCHTEN DAN? WAARHEEN?

Doordat ook de Himalayagletschers sneller smelten, raakt eveneens het hele Zuid-Aziatische continent in klimaatstress. Vluchtelingen trekken naar het zuiden, mensen sterven door hongersnood en verdrinking. Is dat al niet genoeg qua natuurlijke aanpak van de overbevolkte wereld? O nee! Bill Gates zei ooit zo scherp als het maar kon: “We gaan de overbevolking aanpakken met betere vaccins.”
Die dubbele boodschap schijnt alleen door de heel slimmen begrepen. Van vaccins zouden mensen toch beter moeten worden? En langer leven? Of minder lang en minder vruchtbaar soms? Rijke ouderen mogen zo lang door als ze willen.

De maatschappelijke hitte neemt toe. Vaccinaties zijn tegenwoordig (was niet altijd zo) veel schadelijker dan gedacht wordt. Lees het gratis e-book (Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties), waarin een keur aan deskundigen hun research deelt. Anderen delen weer in stiekeme bezoekjes hun plannen voor aanslagen, valse vaccinatiebewijzen en neptesten. Vluchten kan niet meer. Ondertussen zitten meer dan een miljoen sufburgers thuis op YouTube een verdovend sprookje van het Efteling Theater te bekijken. Een paar dappere anderen gaan toch weer brakend de straat op!


Het oude normaal: anarchistisch gemaskerd op straat. Nieuw: de mondkapjes!

PROSTITUTIEMOP

Twee mannen bezoeken een dame van lichte zeden. Na tien minuten komt de eerste man teleurgesteld naar buiten. “Mijn eigen vrouw is een stuk beter,” mompelt hij tegen zijn vriend. Die komt eveneens na tien minuten knorrig buiten met de tekst: “O ja! Jouw vrouw is véél beter!”

MOE? OPGEBLAZEN GEVOEL?

Met meer slaap aanpassen op 5G? En de spanning in de wereld voel jij in je buik? Raadpleeg het domino orakel om je te oriënteren op je spirituele positie op aarde. Ooit wordt het weer zomer op het naaktstrand.

Redactie Tijdgeest Magazine: Peter den Haring
Ook voor tekst, coaching, beroepskeuzeadvies,
karmische astrologie, auralezen & familie opstellingen
Kornoeljestraat 118 2564 LT Den Haag 070-3646639 www.peterdenharing.nl
Hier interviews met hem door Lisanne Hoogerwerf, Lilian Ferru, Chris den Daas & Patrick Kicken plus een lezing op Sterrenstof.

 

    Print       Email

You might also like...

Tijdgeest Megazien 15 juli 2021

Read More →