Loading...
You are here:  Home  >  Astrologie  >  Current Article

Sterrenbeeld Slangendrager: 29 november-18 december

By   /   februari 11, 2013  /   3 Comments

Slangendrager

Wat is de waarde van de Westerse astrologie als de astronoom 13 sterrenbeelden telt in plaats van de bekende 12?  En dan nog, als we de Slangendrager voortaan meetellen, is de duiding dan wel compleet? Andersom, zijn de Slangendragers juist de ideale intuitieve astrologen?

Een Amerikaanse vriend spot soms met mijn vak. De planeet Uranus wordt door hem consequent beschreven als ‘Your Anus’ en dan relativeren we alles weer wat. Hij wijst op de grote verschuivingen aan de hemel in de paar duizend jaar dat de astrologie bestudeerd is en of wij astrologen dat wel hebben ingecalculeerd? Zijn aanname gaat voorbij aan het ontstaan van het systeem van duiden van gebeurtenissen en karakterverbanden. Vroege astronomen zijn verbanden gaan leggen, maar de vraag is natuurlijk WAT ze eigenlijk benoemd hebben? Misschien (waarschijnlijk) hebben ze straling van veel verdere bronnen uit de kosmos verbonden met toen bekende sterrenbeelden? Men wist in de oudheid nooit een geboortetijd, pas langzamerhand werd het systeem verfijnd, echter steeds op basis van dubieuze hypotheses uit het verleden. Het duiden van enkele aspecten werkt daarom nooit, de astroloog heeft minstens het hele plaatje nodig. En dan nog? Ik herhaal nog maar eens mijn visie dat de goede astrologische analyse eigenlijk altijd vergezeld gaat van een paranormale duiding, dat die astroloog bewust of onbewust, het aura leest van de betrokkene.

SLANGENDRAGERS

Nog een ander punt. Zodiakaal zijn er 13 sterrenbeelden in plaats van 12 en ze zijn niet allemaal even groot (helemaal niet precies 30 graden), zoals de traditionele astrologen ons proberen te doen geloven. Hun boekjes spreken elkaar bovendien tegen, de theorieën kloppen absoluut niet allemaal.

Voorbeeld: volgens de zogeheten Siderische astrologen gaat de zon gaat maar een klein gedeelte van de periode van de Boogschutter echt door de Boogschutter. In het tweede gedeelte van deze periode gaat de zon door het sterrenbeeld Slangendrager (Ophiuchus). Een sterrenbeeld dat natuurlijk al lang bestond, maar nooit deel uitmaakte van de gewone astrologie. Wie tussen 29 november en 18 december geboren is, zal zich ook maar gedeeltelijk in de gewone Boogschutterenergie herkennen. Sommige astrologen praten over deze mensen als sjamanen, die het vermogen hebben om mannelijke en vrouwelijk energieën te verzoenen. Anderen leggen een nadruk op natuurbesef en contact met het Goddelijke. Mensen met de Zon of andere planeten in dit verstopte Sterrenbeeld zouden makkelijker hun basale instinctieve natuur naar een hoger niveau van intuïtie en aanvoelen kunnen verheffen. Juist DIE mensen zouden uitstekende intuitief werkende astrologen kunnen worden. Als je wat Googlet, als dit stukje je raakt, kom je veel boeiends tegen. Op http://www.femtopia.nl/maan/slangendrager.htm staat wel het meest illustratieve verhaal.

PdH

 

Sterrenbeeld

Tropische dagtelling Siderische Datum Zon in sterrenbeeld
Ram 21 maart-19 april 15 april-15 mei 17 april-13 mei
Stier 20 april-21 mei 16 mei-15 juni 14 mei-19 juni
Tweelingen 22 mei-22 juni 16 juni-15 juli 20 juni-20 juli
Kanker 23 juni-22 juli 16 juli-15 augustus 21 juli-09 augustus
Leo 23 juli-22 augustus 16 augustus-15 september 10 augustus-15 september
Maagd 23 augustus-23 september 16 september-15 oktober 16 september-30 oktober
Weegschaal 24 september-23 oktober 16 oktober-15 november 31 oktober-22 november
Scorpius 24 oktober-22 november 16 november-15 december 23 november-29 november
Ophiuchus NVT N VT 30 november-17 december
Boogschutter 23 november-21 december 16 december-14 januari 18 december-17 januari
Steenbok 22 december-20 januari 15 januari-14 februari 18 januari-15 februari
Waterman 21 januari-19 februari 15 februari-14 maart 16 februari-11 maart
Vis 20 februari-20 maart 15 maart-14 april 12 maart-16 april

 

    Print       Email
 • Published: 5 jaar ago on februari 11, 2013
 • By:
 • Last Modified: februari 11, 2013 @ 12:51 pm
 • Filed Under: Astrologie

3 Comments

 1. Ans Schapendonk schreef:

  Het 13e sterrenbeeld van de SLANGENDRAGER is eigenlijk dat van de KRAAMVROUW, terwijl de BOOGSCHUT-STER, want hier gaat het om een ‘amazona’ dat naar ‘a la maison’ (THUIS) verwijst, de VROEDVROUW symboliseert. Een amazona is geen ‘ridder’ maar een ‘ruiter’, want we hebben het hier over de GEOMETRIE. Hier is niet de vijfster (pat > penta > pentagram), maar de TIENKANT (een verdubbelde vijfster) van belang alias ‘el Condor passa’ dat niet alleen naar een ‘overvliegende adelaar’ verwijst, maar naar de ‘voorbijgaande hoek’. Sterrenbeelden verschuiven inderdaad na verloop der eeuwen. Met behulp van Goropius Becanus’ universele KLANKHELIX (Lauthelix, soundhelix) kunnen we de namen van de sterrenbeelden helixen, waardoor bv. de LEEUW – die helixt uit EEND (dok > duck) – nu verschuift in een MUIS. In dit sterrenbeeld staat REGULUS, de oerzon. Toen de Maya’s, die met de getallen 13 en 20 (i.c. ‘da vinci’) werkten, het ‘einde’ aankondigden op 21-12-2012, bedoelden ze ‘het begin van het eind’ alias het ‘vijfde era’. Na ‘vier’ (i.c. kwart > kwant > kwentje (rest > reset) helixt de QUINT alias de KWINTESSENS, want vokalen helixen alfabetisch. Op basis van dit universeel geldige klankpatroon (i.c. het ‘monstertje’ alias LUCIFER > het cijfer, le Chiffre) kunnen we de betekenis van de sterren analyseren en dan geldt dat MIKRO = MAKRO. Uit AFVAL > AFVALLIGE > BEVALLIG LICHT LICHT OP (het licht recyclet zich). Het gaat niet om een christelijk motief van een SLANG, maar om de Engelse betekenis ervan: DIALECT. Ook gaat het niet om een OUROBORO, maar om een SPI > SPIE (hoek) > SPIER (i.c. muis > muscle) > SPIERKE > PIERKE (i.c. wormgat). Nu het sterrenbeeld MUIS (zei piep in het voorhuis) omgedraaid naar het ‘Haar van Berenice’ verwijst, gaat het om COMA JOHANNEUM (Johannes-evangelie). Met de klankhelix kunnen we de TIJD als vierde dimensie ZICHTBAAR maken, waardoor we het verleden kunnen reconstrueren (en uit religieuze teksten natuurwetenschappelijk betekenissen destilleren) en de toekomst kunnen ‘spellen’ (voorspellen).

  Ans Schapendonk (17 Oktober 2016)

 2. Peter den Haring schreef:

  Een heel simpel verhaal is het niet, Ans. Moeten we nog eens nader onder de loep nemen. Eens via Skype?

 3. Ans Schapendonk schreef:

  Eigenlijk wel, maar door de interferentie raak je het spoor bijster. Hoe korter de woorden, hoe meer betekenissen. Uit DE ELFDE VAN DE ELFDE (begin van carna-val (de val van het vlees) helixt het VAN DE in VIANDE > VIJAND > FEIND > EIND > EINDER alias HORIZON, maar einder is ook een KIM / MIK (permutatie: lees van rechts naar links), een HOEK dus. Maar een MIK is ook een ‘wit(ch) brood! Engels BREAD (brood) betekent ook ADEM dat helixt uit MADAM > ADAM > ADEM > ATEM > META > MENTAAL > MIJN TAAL >UNIEK INSTRUMENT volgens het universele klankpatroon alias ‘monster’ (vgl. duivel, LUCIFER (> le chiffre, het cijfer) alias de SLANG dat in het Engels naar VOL VOLK VOLKS VOLKSTAAL maar dan … VOL (k) STAAL (ijzer, metaal) verwijst! De woorden in onze taal zijn dus geenszins willekeurig wat elke linguïst beweert! Via onze amandelen ( Mandelbrot, fracties, morfische resonantie) en onze huig wordt het ingeademde ZUURSTOF gefilterd. Maar wat IS nou een ‘zuur stof’ wanneer je de mierzoete ZUURSTOK neemt? Dit ZOET verwijst niet alleen naar een BASE (in het Vlaams een ZOEN), maar ook naar een DOUCE dat helixt uit DOUZE ( het getal 12) dat na ONZE (het getal 11 maar wel VERDUBBELD) komt. Het ONZE DOUZE helixt uit ONS DOES, een HOND, een DOG / GOD (permutatie). Waarom wordt het bestaan van deze KLANKHELIX verzwegen? Omdat nu blijkt dat met GERMANIA (Duitsland) het GER-MAINE (de hand Gods) werd bedoeld, waar ook een IJZER > een IJZER-HOEK (vgl. KIM) ligt, het eigenlijke KANAÄN. Dit VERLOREN HOEKJE is net als bij de SLANGENDRAGER ‘zoek’ geweest, want het is het LAATSTE OORDEEL dat helixt in het ‘laatste overige deeltje’. Daarom leven wij in de ‘eindtijd’, maar er is geen begin of einde, want wat betekenen die woorden als een BEGIN helixt in een BEGIJNTJE alias een KA-NON? Wanneer een ‘ KIM-jong-un’ met kanonnen dreigt, is er ‘slechts’ sprake van een CANON (vgl. KANAÄN). Elk einde kent een begin. De slangendraagster is de KRAAMVROUW wier POOT > POINTE alias CLOU > KLAUW alias KOEVOET > KOE VOEDT alias BREEKIJZER door de planeet SA > > SAT > SATA > SATER > SATUR > SATURNES > SATAN RETURNS wordt ‘gebroken’, want Saturnus maakt uitgerekend op de poot een DRAAIING waardoor de 15e augustus, Maria Lichtmis, een bijzondere ‘gebeurte-NIS’ zal geven. Dan wordt er ‘(n)IETS’ geboren door het (p)OOTJE, want ‘een pootje lappen’ is hetzelfde als (n)iemand in het OOTJE nemen (pulling a leg). We werden ‘bij de neus genomen’, want een GOD bestaat wel degelijk, maar deze KAT CODE GODE GOD / DOG > DEUGD > TUGEND > SUF END is vergelijkbaar met goudvis die onder het ijs het overtollige melkzuur via hun kiemen kunnen lozen, terwijl de rest > reset in al-cohol (een ‘nisje’) wordt omgezet. Ooit de EEND verandert nu de HOND-LEEUW in een MUIS met het gezicht naar COMA Bere-NICE. Hier gaat het om ‘het hoekje omgaan’ (GEDENK te sterven .. > ge DENKT te sterven!), waardoor we niet ‘sterven’, maar net als bij de Z(W)EVENDE KWANTOR (vgl. Jona(s) in de walvis zat, was hij verdronken, maar toch niet NAT /TAN. Het woordje TOEN is verdwenen .. (het hoekie om), maar ERGENS komt het weer tevoorschijn, want uit AFVAL > AFVALLIGE (de slang LUCIFER alias ‘licht drager’) helixt een BEVALLIG LICHT ‘licht op’. Het gaat dus niet alleen om schijnen, de schijn, maar ook om een OPLICHTEN (vgl. Een pootje lappen). Zoek nu op Wikipedia de moleculen LUTEOLINE, QUERCETINE en RUTINE, drie VLAAM(s) > VLAM > (v) LAM (Gods) > LAMMETJES, maar het RUTINE baart zelf nog een TWEELING (de permutatie, want dat is een ‘verdubbeling’ (mama, koppiekoppie) en een ‘retrogarde’ (lees van rechts naar links). En dus wat ERIK VERLINDE en ROBBERT DIJKGRAAF (Mind of the Universe) als hun eigen ontdekking willen presenteren op het Gala van de wetenschap op 28 november. Maar zij hebben dit VI (2) TRI (3) > VITRINE naast dit TRI (3) VI (2) > TRIVIAAL – ” wij leven in een schijnwereld”, wat overigens niet klopt, van mij, sinds ik hen op de hoogte heb gebracht van GOROPIUS BECANUS universele klankhelix, die deze taalkundige en lijfarts van keizer Karel V. Aan de ORFISCHE THEOLOGIE van de BAKERVROUWEN ontleende, die het THEOS niet met GOD vertaalden – en wier ‘kerkertjes’ slechts bevallingshuizen waren met hen als PRIES-STERS (vrouwen die met zoutkristallen werkten) – maar THEOS als VOLK VOLKS VOLKSTAAL (> vol (K) staal > metaalionen, vgl. Harswisselaars) interpreteerden. De religie met een ‘goddelijke vader’ is hiermee van de baan, maar NIET de boodschap (naastenliefde), want die werd door deze LES FEMMES SAGE > (les fem)MESSAGE ook verkondigd. Het MATriarchaat ontdekte de BAKER-MAT > MIJTER, want deze ‘bisschopsmuts’ helixt in het Duits in ‘beim Schopf pakken, wat tijdens een bevalling naar het hoofdje pakken verwijst. De ‘bisschop’ op het schilderij van SOLOTHURN blijkt dus ook geen man, maar een vrouw te zijn met als linkerhand een KLAUW als teken van de POOTvrouw, die de CLOU van ons zintuig PRATEN REDEN READ LUISTER ILLUSTER ILLUSTREREN heeft begrepen, want deze FRIEZEN (in Artois) ontdekten de FRIES, de STRIP, het ‘doorlopende verhaal’, niet HIS-STORY, maar HER STORE (> Storch alias ‘ooievaar’), de EITJES die door (zelf)bevruchting tot leven komen, want de Amazona’s waren ooit HERMAFRODIETEN (> DIETS). Verander dus eindelijk dat ‘ben ik van DUITSE bloed’ gewoon weer in ‘ben ik van Dietsen bloed’, maar dit ‘Den Diest ‘RIJK’ van MELK (room > Roomse kerk) en HONING’ lag in ARTOIS (waardoor de Nederlandstalige de eigenlijke JODEN zijn), maar helixte na zoveel EEUWEN (tan ten CIEN chien) in DAS HEILIGE REICH DER DEUTSCHEN NATION, maar door de klankverschuiving was dit al lang niet meer het land waar die gebeurtenissen plaatsvonden. De Marburgers in Duitsland menen nog steeds dat hun PHILIPPS der GUTMUETIGE op het kasteel aldaar gewoond heeft, terwijl het om de Vlaamse Filip de Goedmoedige ging! En ook LEUTHERIUS > LUTHER > LOETER (Duitse uitspraak) kwam niet uit WITTEMBERG, maar uit WITTE BERG alias DUINKERKEN!
  Ik ben door professoren niet alleen van sexuele intimidatie beschuldigd, maar door de universiteitsleiding en rechters ook ontmondigd! U begrijpt nu ook wel WAAROM, maar ook Adolf Hitler werd via de linguïst Anton Baumstark al over het herkomstland van de joden (Artois) ingelicht, wat de Duitse regering sinds decennia VERZWIJGT.

  Ans Schapendonk (12. Augustus, 2017)

Laat een boodschap achter

You might also like...

Astrocartografie, alternatieve vakantieplanning?

Read More →