Loading...
You are here:  Home  >  New Age journalistiek  >  Alternatieve gezondheid  >  Current Article

Experimenteren met vaccinaties: wie is het kind van de rekening? (Ellen Vader)

By   /   april 18, 2013  /   No Comments

Aapje getest 

Is alles geoorloofd voor de gezondheid van de mens? Kinderen en zwangere vrouwen zouden extra beveiligd moeten worden tegen gezondheidsrisico’s, schrijft Ellen Vader. De vaccinatie industrie houdt er geheel tegenstrijdige ideeën op na. Als er maar vaccins verkocht worden!

Wikipedia meldt het heel duidelijk: ‘In een experiment wordt nagegaan of wat er in theorie wordt verwacht, ook echt in de praktijk gebeurt. Als de theorie de praktijk niet kan verklaren, moet de theorie ofwel aangepast of helemaal vervangen worden.‘  Verder zegt Wikipedia over het morele en politieke voorzorgsprincipe: ‘Als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, dan ligt de bewijslast bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. Het voorzorgsprincipe is vooral van toepassing in de gezondheidszorg en het milieu; het gaat daar in beide gevallen over complexe systemen waar ingrepen resulteren in onvoorspelbare effecten.’

De logica van de moderne wetenschap stelt tegenwoordig: ‘We weten pas of een vaccin werkt, als we het grootschalig hebben uitgetest’. Natuurlijk is daar geld voor nodig, heel veel geld. Helaas wordt dat niet opgehoest door onafhankelijke onderzoeksinstituten maar door de belanghebbende farmaceutische industrieën! Het komt echter pijnlijk vaak voor dat zulke testen bij nader inzien afgebroken (moeten) worden, omdat men complicaties (doden) meldt. Van enig voorzorgsprincipe is geen sprake meer. Wat mij het meest trof, is dat er de afgelopen jaren een lange reeks ’tegenvallende’ tests op baby’s en kinderen is geweest. De ouders wisten in veel gevallen niet eens wàt er bij hun kinderen werd ingespoten.

GEDOCUMENTEERDE FEITEN

*In de voorbije vier jaar zijn in India meer dan 2.000 proefpersonen gestorven nadat dokters illegaal geneesmiddelen op hen hadden getest.

* Het orale poliovaccin veroorzaakte in 1 jaar tijd bij kinderen alleen al in India (2011-2012) 47.500 verlammingen.

* In december 2012 werden er in een klein dorpje van Tsjaad in Afrika, 500 kinderen ingeënt met het nieuwe MenAfriVac vaccin (meningitis-hersenvliesontsteking). Tenminste 50 jongeren van 7-18 jaar werden hierdoor verlamd. Dit vaccin zou het eerste in zijn soort kunnen zijn dat ongekoeld getransporteerd kan worden.

* Frankrijk en Spanje verzoeken regelmatig om een moratorium (dringend uitstel met het oog op nader onderzoek) op aluminiumtoevoegingen in vaccins.

* In 2012 werd het NVI, het Nederlands Vaccin Instituut, verkocht aan een onbekend Indiaas farmaceutisch bedrijf. Het lijkt een weloverwogen formule voor het ongestraft kunnen testen van medicijnen en vaccins op onschuldige kinderen in India. Het is alom bekend dat de strikte wetgeving in Europa en de VS veel farmaceutische bedrijven en onderzoeksorganisaties naar India en andere ontwikkelingslanden drijft, omdat die goedkoper en minder streng zijn voor het uittesten van geneesmiddelen.

* Dat het HPV-vaccin (oorspronkelijk bedoeld om baarmoederhalskanker te voorkomen) een experiment is, erkennen alle deskundigen. Het grootschalig wetenschappelijk onderzoek kwam er vanzelf wel in de praktijk (5 jaar). En dan zien we dat het echt geen rozengeur en maneschijn is. Alleen in Nederland en België schijnt er geen probleem te zijn. Wel in andere landen die de (vaak ernstige) bijwerkingen serieus in kaart brengen.

* We kennen allemaal de resultaten en commotie van de wereldwijde griepgrap die in 2009-2010 speelde. Nog steeds wordt de griepprik de hemel in geprezen en dit ondanks het door deskundigen volmondig toegeven dat het helemaal niet zeker is of het werkt. Baat het niet, het schaadt niet, wordt dan gezegd. Dit is dus een regelrechte leugen, want de rapporten wereldwijd stromen binnen over narcolepsie (slaapstoornis) ten gevolge van het griepvaccin Pandemrix.

ZWANGERE VROUWEN VACCINEREN?

Het boodschappenlijstje van de gezondheidsinstanties is lang, heel lang. Zo droomt men ervan om tegen het jaar 2020, 50% van alle zwangere vrouwen in te kunnen enten met het seizoensgriepvaccin. Ook al weer een experiment, want men heeft nog geen idee over de bijwerkingen hiervan op lange termijn. Was het niet voor kort een gouden regel om zwangere vrouwen nooit of te nimmer bloot te stellen aan medicijnen (zelfs een sigaretje en glaasje wijn wordt afgeraden). Tot voor het massaal introduceren van vaccins was het een gouden regel onder de geneesheren om nooit of te nimmer een ziek of herstellend kind in te enten. Maar dan wel een foetus, waarbij men onmogelijk exact kan bepalen of deze gezond opgroeit in de buik van de moeder? Baby’s onder de 6 maanden worden NIET ingeënt omdat voor deze leeftijdscategorie het vaccin NIET getest is. Maar mag het vaccin dan WEL aan een fœtus via de moeder worden toegediend, een nota bene nog niet geboren baby die nog in volle ontwikkeling is?

In het griepdossier uit 2011 van de overheid was te lezen: De European Paediatric Influenza Analysis Group (EPIA) onderzoekt momenteel in acht Europese landen de voor- en nadelen van griepvaccinatie bij kinderen. Volgens de onderzoekers van de Cochrane Collaboration houdt Roche 60% van de testresultaten van Tamiflu geheim. Tamiflu is een antiviraal middel bij griep, waarvan in een aantal studies is bewezen dat het niet helpt en zelfs gevaarlijk is. Toch heeft de producent onlangs nog de toestemming gekregen om het ook aan kinderen vanaf 2 weken (!) toe te dienen. Ook van dit middel weten ze de effecten nog niet op lange termijn.

EXPERIMENTEREN OP KINDEREN

De Nederlandse wet verbiedt ondubbelzinnig experimenteren op kinderen. ‘Er mag geen wetenschappelijk onderzoek verricht worden met proefpersonen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Dit verbod is niet van toepassing op wetenschappelijk onderzoek dat mede aan de betrokken proefpersonen zelf ten goede kan komen.’ In Nederland en België is de wet op minderjarigheid op een bepaald moment stilletjes gewijzigd, alléén op het gebied van vaccinaties. Nu staat er dat kinderen (als het erop aankomt) vanaf 12 jaar géén toestemming meer van hun ouders nodig hebben om een vaccin te halen. Jawel, kinderen, die volgens de wet tot 18 jaar nog niet eens een bankrekening mogen openen, die mogen ondanks hun wettelijke onmondigheid WEL zélf over hun gezondheid beslissen?

Het RIVM geeft zelf in de eigen brochure ook toe dat vaccineren gelijk staat aan experimenteren. Lees maar even mee : “De kritische prikkers stellen wetenschappelijke resultaten ter discussie en benadrukken risico’s en bijwerkingen van vaccinatie. Zij wijzen er op dat nog niet alle bijwerkingen bekend zijn, met name bij de introductie van nieuwe vaccins. Per definitie hebben zij dan gelijk, omdat alleen op lange termijn bekend is welke langetermijneffecten er zijn. Gesteld wordt dat bijwerkingen niet goed geregistreerd worden door officiële instanties. Dat hangt dan weer samen met de passieve surveillance: ouders moeten het zelf actief melden als er bijwerkingen zijn en dit gebeurt lang niet altijd.”

Ik laat de Franse filosoof Voltaire (1694-1778) nog even aan het woord : „Doctoren gieten geneesmiddelen waar zij weinig van afweten, om ziekten te genezen waar zij nog minder van afweten, in mensen waar zij helemaal niets van afweten.”

Ellen Vader

    Print       Email

Laat een boodschap achter

You might also like...

DE HOOGGEVOELIGHEIDSTEST

Read More →