TM is al bijna 15 jaar een tweewekelijkse publicatie, gratis, van de Stichting Open Ontmoeting Olivijn met alternatieve informatie over spirituele, (on)gezonde, duurzame, innovatieve en maatschappelijke fenomenen en over de kunst van het relativeren onder de klimaatneutrale redactie van Peter den Haring. Het wordt BCC gemaild naar 10.920 lezers, ontvangen door 1562 abonnees via de website en door 15.200 mensen via Facebook en LinkedIN. Doorsturen en overnemen graag met bronvermelding.

 Tijdgeest Megazien
van 15 augustus 2021
gaat over astrale werelden, God, nanotech, discrimi, boeren, kwade Trouw & Onze Vader.
 

VIER BEWUSTZIJNSDIMENSIES?

De politieke wereld wordt steeds nationalistischer, meer onverdraagzaam, meer hysterisch bang en richt zich onnatuurlijk op controle. Even loskoppelen is nuttig. In de natuur is er nooit controle: er is een flow van kringlopen. Eten en gegeten worden, dood gaan en weer leven. Ondertussen heeft niet alles wat leeft een ‘gewone’ fysieke gestalte. Er bestaat een elementenwereld waar wezens als kabouters, trollen, elfen, water- en luchtgeesten bestaan. Ook de aarde- en vuurelementalen horen hier thuis, angstaanjagende energieën, die makkelijk natuurrampen kunnen veroorzaken. Wie heel dicht bij de natuur staat, neemt ze soms waar. Omgekeerd beïnvloeden die wezens ons behoorlijk. Zij kunnen ons wel zien en zijn verbijsterd als wij laten weten dat wij hen waarnemen.

In de wereld van zielen, wachtend op een nieuwe incarnatie en zieke overledenen die genezen moeten worden, bestaat ook een afsplitsing (sommigen  noemen dat de hel) met wezens die wij als spoken of demonen etiketteren. Meestal zijn dat getraumatiseerde en vaak wraaklustige doden, niet zelden gemartelde kinderzielen en krankzinnig gemaakten, die denken nooit meer te kunnen ontsnappen uit hun geestelijke gevangenis. Zij ondermijnen uit principe en wraakbehoefte het Goede, omdat dat Goddelijke hen in hun lijden niet te hulp zou zijn geschoten. Dat er aan hun noodlot eigen lullig karma vooraf ging, is dan uit de herinnering verdwenen.

Er hangen ginder ook demonen rond die niet menselijk van oorsprong zijn. Hun kracht kan zich manifesteren als een externe soort dierlijke, astrale drift of prikkelende soms provocerende gedachtenspanning. De gezonde mens bestrijdt dat normaal-dierlijke niet in zichzelf. De bange mens gaat het echter moeilijk hebben.
Je kunt ineens ‘iets’ voelen, er hangt een ongewone energie om iemand heen. Het verleid je of leid je af. Het jent, het lijkt plezier te hebben in jouw ongeluk. Het kan je ook erg laten malen. Doorgaans wordt dat fenomeen ondersteund door een menselijke egoschil, onbezield maar nog steeds een kracht om mee rekening te houden. Soms is een hele groep mensen in de ban van zoiets, leidend tot groepswoede, lynchpartijen en de prikkeling van censuurfreaks in de (sociale) media. Iemands eigen innerlijke criticus kan worden overgenomen door zo’n spookachtig energiewezen, dat je gek maakt en ondertussen jouw vitale kracht opslurpt als een vampier. Dat wezen kan zichzelf daarmee groter maken. Dit soort schillen kunnen echter vernietigd worden door liefde in combinatie met een zwaard van geestkracht.

HOGERE GEESTEN

In de geesteswereld leven wat wij engelen en aartsengelen noemen, wezens die uit een hogere hiërarchie komen. Er zijn daar ook andere lichtwezens aanwezig, die doorgaans ooit mens zijn geweest. Denk aan de Bodhisattva’s en de Avatars, die als helpers voor de zoekende mens uit de stoffelijke wereld aan het werk zijn.
Er zal best ook wel een half stoffelijke dimensie zijn waar bepaalde, normaal onzichtbare buitenaardsen zich manifesteren, in een trilling die wij maar moeizaam kunnen waarnemen. En dan heb je nog de energetische erfenis van mythologische wezen als Titanen en andere reuzen.

Al deze vier werelden, dimensies kun je ze ook noemen, werken op elkaar in. In sprookjes en mythen worden al die verborgen werelden beschreven, meestal met de raad om er voorzichtig mee te zijn. Als jij zelf mag zijn zoals je bent, MET al je onhebbelijkheden en tekortkomingen, dan is het makkelijker om, naast andere mensen, ook andere energiewezens te accepteren, zoals ze zijn. Eh, tenminste…

BESTAAT GOD?

Ontgoochelde Christenen, filosofen, mentalisten en veel neurowetenschappers hebben er korte metten mee gemaakt: Godservaringen en antwoorden op je gebeden zijn niet meer dan een interne dialoog met je innerlijke zelf. Of met je Hogere Zelf, als die tenminste bestaat. Allemaal projectie en massahysterie vinden de atheïsten onder ons. De talloze stemmenhoorders vinden zij zielige psychopaten, en ach, die vreemde helderzienden nemen hun zieke wanen te serieus. De gedachte dat er leven is na de dood, lijkt dood te vallen met de conclusie van de neurowetenschap, die stelt dat ons bewustzijn ophoudt als ons brein niet meer functioneert. Alsof daar zuiver wetenschappelijk onderzoek aan vooraf ging naar wat bewustzijn precies is. De veelheid aan spirituele workshops (Zoeken naar Je zelf en God) wordt her en der academisch lacherig afgedaan als knutselreligie.

En? Is er zoiets als een betekenishorizon, moet je het idee van levensopdrachten serieus onderzoeken? En biedt dat misschien dat toch troost? De vraag Heeft het leven zin is mogelijk dichterbij onze natuurlijke behoefte aan zekerheid dan de zielloze quasi-zekerheid van degenen die ons simpelweg tot mening en stof willen reduceren…


NANOTECH & BIOTECH

Stel dat er al jaren in de biotech en nanotech industrieën gewerkt wordt aan wat heet Distant Brain Reading en Brainwave Manipulation via satellieten en aan  Remote Brain-Computer Interface Neural Monitoring. Daar speelt grafeenoxide (in vaccins) een essentiële rol bij. Stel dat die projecten door buitenaardsen gerund worden. Waren er ook geen buitenaardsen van een andere planeet, die ons zouden ondersteunen? Spannende tijden!

Stel dat die vaccins inderdaad fatale bijwerkingen hebben op wat langere termijn voor kwetsbare lieden en te dikke kinderen. Dat blijkt dat de selectiecriteria voor de aanpak van de overbevolking gestoeld waren op de lokale dombo’s, de kokerkijkers, de angsthazen en de reeds zieken door luchtvervuiling in de buurt van vee-vet-mesterijen?! Dan is er niet alleen voor de pensioenen- en ziektekostenverzekeraars maar ook evolutionair toch maximale winst behaald?! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk!  Fijn trouwens dat het OMT alle meezingen wil verbieden. Ik werd gek van dat gezang.


“ Kijk dit dan! In de rij voor de uitkering!”

RUSSEN, VISSERS, NEGERS, HOMO’S, JODEN & BOEREN
(over discriminatie)

“Hannie, de Russen gaan niet meer samen met de Amerikanen een basis op de maan bouwen maar met de Chinezen. Smerige verraders! Die halfdooie hond van een Biden gaat trouwens 44,5 miljard dollar uitgeven voor nieuwe nucleaire bommenwerpers, onderzeeërs, kruisraketten en nieuwe kernwapens. Hallo! En de wereldzeeën worden ondertussen leeg gevist. Die geldgeile vissers toch! Vergeet onze problemen met die Afrikaanse negers niet. Thuis niet opgeleid, hun verdiencapaciteit is marginaal en als ze bij ons immigreren, gaan de meesten in de Bijstand. Maar ze zijn tenminste gezond, niet ingeënt en ze planten zich graag voort. Immigrerende dokters en verpleegsters uit andere arme landen zijn hier natuurlijk wèl welkom. En nodig! Corona is met de A-status net zo dodelijk geworden als Ebola, snap jij dat eigenlijk wel, Hannie? Ja, nee, tegenwoordig lijkt hier iedereen wel homo, niet alleen qua amusement maar gewoon zelfs politiek! Glibber Klaver, Teflon Rutte en Robot Jetten, het soort gênante voorbeelden, dat je als homo onbedreigd hoog kan komen en toch diep kunt vallen. Of diep de hoogte in, hahaha!”
“Dat vind jij grappig?”
“Absoluut Hannie! En dan die Joden! Die zitten overal. Schrijvers met doodsdrift, bankiers met het verlangen om de wereld te regeren, maar een beetje fatsoenlijk die onteigende Palestijnen betalen voor hun huizen, ho maar. Islamieten blijven trouwens overal gesubsidieerd hun eigen taal spreken, ja hoor, en ineens moet alles bij de overheid drietalig! Wat dat niet kost!”
“Jij hebt aan eigenlijk iedereen een hekel, Berend.”
“Is dat gek? Die fucking boeren dan! Landbouw en veeteelt gebruiken 66% van de beschikbare grond in Nederland. Exporteren alles, de kleine laten zich gauw vet uitkopen. Zo! En jij, jij hebt daarom toch ook PvdD gestemd? Wat? Nee, Hannie?!”
“Wel! Maar ik wil voortaan geen ZWARTE mondkapjes dragen. Er is geen fataal Plan B, Berend!”
“Bah! Kutwappie! Bah en nog eens bah!”
“Hoezo bah? Wat ben jij een Heartbreaker, man!

En dan nog even Samenzwevers kijken bij de VPRO

BOEREN, NOG EEN PAAR AANDACHTSPUNTJES

O JA! Schonere lucht heeft in de Amerikaanse landbouwstaten de oogst van mais en soja over een periode van twintig jaar met 20% vergroot. Nederland kent een maximale luchtvervuiling. Als we daar iets aan doen, gaat de boerenproductie ook omhoog en kan men toe met minder grond. Helaas: hoe minder luchtvervuiling hoe meer de zon onze aarde opwarmt. Tenminste, ALS dat waar is…

EN! Goed onderzoek stelt dat de internationale veehouderij voor het allergrootste deel oorzaak is van de opwarming van de aarde: fout voer, foute mest, foute grondroof, foute waterroof. Laat je niet leiden door medelijden met onze rijke boeren. Laat ze gewoon eens andere gewassen telen in plaats van hun traditionele monoculturen en koeiengrasland. Dat herstelt ook onze insectenpopulaties.

EN! Wie het dramatisch slimme boek van Lale Gül leest over haar jeugd in een achterlijk Turks gezin in Amsterdam, die snapt dat wij een nieuwe zwaar Islamitisch-Gereformeerde boerensekte in huis gehaald hebben met de immigratie van ongeletterde Turkse en Marokkaanse bergbewoners naar onze moderne steden om die hier onze inferieure arbeid te kunnen laten verrichten. Wat een mooi voorbeeld van karma! Wilders heeft ergens gewoon gelijk, maar hij ontkent de dappere enkelingen die boven hun boerenmilieu uitstijgen.

Internationale Vrouwendag!

BERICHTEN VAN ONZE SPONSORS

Alleen donateurs kunnen oproepjes plaatsen in TM. Donateur word je door eenmalige storting (tot 2022, per half kalenderjaar dus) van € 20 op de rekening van de Haagse Stichting Open Ontmoeting Olivijn: NL73 INGB0005008174 onder vermelding van je mailadres. De regeladvertenties kosten € 15 per keer. Een oproep is altijd drie regels, maximaal 25 woorden, waarvan 3-4 vet. Voor langere berichten geldt daarboven een tarief van € 0,50 per woord. Je annonce wordt doorgeplaatst op www.tijdgeest-magazine.nl, goed voor 8.000 views per maand. Hoofdartikelen staan voortaan ook op LinkedIn (13.500 volgers) en Facebook (500 volgers).

* Winkeltje, webshop, workshops, massages & meditatie Namasté Café, Prins Hendrikplein 18 2518 JC Den Haag 070-3698766. Workshops Trancereizen met Peter den Haring op zondagmiddag 5 september. Nooit saai.

*  Mantra’s (mee)zingen in een live stream vanuit Wajid OMC in Den Haag: iedere maandag van 19:00 tot 20:30 en iedere vrijdag van 15:00 tot 16:30 uur.

* Avontuurlijke manager/secretaresse gezocht met grote helderheid en scheppingskracht, die mijn werk wil promoten, en alle praktische zaken kan coördineren, zodat ik mij geheel op de inhoud kan concentreren. (zie rashnutransformations.nl) Hoge verdiensten in het verschiet!

* Bitcoins overwegen? Dit is de link die ik vertrouw. Zorg dat je een lange adem hebt met je spaargeld vanwege de pump and dump trip. Laat je waarschuwen voor de economische hyperinflatoire geldbubbel door Willem Middelkoop.

* Leefbewust.com van Ron Fonteine biedt grondig onderzoek op het gebied van gezondheid, medicijnen en supplementen. En een schitterende webshop.

* Elke dinsdag en zondag kun je meedenken met het Viruswaarheid-team in een Zoom-sessie. Over de rechtszaken, over jouw rechten i.v.m. arrestaties bij demonstraties en rammelende maatregelen.

* Dat de MH-17 zou neerstorten in de Oekraïne en wie de schuldigen waren, dat wisten al velen een dag van tevoren. Foutje!

KWADE TROUW! AU!

Kindertrauma’s lijken steeds jonger te ontstaan. Het plan om pappie en mammie om te brengen met Kerst kon maar net verijdeld worden door opa.

Zo’n drift ontstond bijvoorbeeld even bij mij toen mijn handelsnaam (Tijdgeest Magazine. al tien jaar gebruikt voor mijn online hobby) werd gekaapt! Ineens heette de weekendbijlage van Trouw geen Letter & Geest meer maar TIJDGEEST. Hee, zo’n zelfde belazerd gevoel als je hoort dan een man zich laat ombouwen tot vrouw om op de Olympische Spelen mee te kunnen doen bij de vrouwen en dan zo te winnen. Brr.
Ja hoor, toen ging hun redactie ook snel dat merkje deponeren. Kwade Trouw? Ja, want de redactie van Trouw staat met vier verschillende adressen al sinds 2016 op mijn verzendlijst.  Journalistiek fatsoen bestaat bij mijn christelijke collega’s helaas niet meer!
Kwaad worden, tieren, schelden en zelfs vloeken helpt enorm bij het loslaten van stress, meldt allerlei wetenschappelijk onderzoek. Omstanders nemen iemands pijn en pissigheid dan ook ineens serieuzer. Tering trouwelozen!!


Gods hand door Peter den Haring

ONZE VADER

Voor de redactie van Trouw het traditionele gebed,
moderner vertaald door Bram Moerland:

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

 DOELGERICHTE MOP

Ronald ziet dat twee smerige kerels een chique geklede oudere man in een steegje proberen te beroven. De arme man slaat nog dapper om zich heen met zijn wandelstok. Ronald stapt uit zijn auto en rent er naar toe. “Zo,” schept hij even later tevreden op. “Die gast had geen kans meer tegen ons drieën!”

Domino Orakel, Tijdgeest Magazine

ZONDER STAPPENTELLER GEEN LEVENSDOEL?

Afschuwelijk, zulke innerlijke conflicten. Raadpleeg het domino orakel om te zien of er geen weg elders beschikbaar is.

Redactie Tijdgeest Magazine: Peter den Haring
Ook voor tekst, coaching, beroepskeuzeadvies,
karmische astrologie, auralezen & familie opstellingen
Kornoeljestraat 118 2564 LT Den Haag 070-3646639 www.peterdenharing.nl
Hier interviews met hem door Lisanne Hoogerwerf, Lilian Ferru, Chris den Daas & Patrick Kicken plus een lezing op Sterrenstof.