Tijdgeest Magazine is al bijna 16 jaar een gratis publicatie, tweewekelijks, van de Stichting Open Ontmoeting Olivijn. 

 Tijdgeest Megazien
van 1 juli 2022
over
God, kooien, GrLi, oversterfte,  pokken, ziekteverzuim & doemklimaat.


Maar de voedselspeculanten worden rijk! En nog rijker!

VRAGEN OVER GOD

God? Scheppend bewustzijn? Een evolutionaire samenballing van liefde en creativiteit? Of wonen wij in een simulatie, een Matrix van de verdwaalde buitenaardse entiteit/god Lucifer? Dominees, priesters, channelaars, filosofen en sjamanen hebben ons gek gemaakt met complexe definities van hun Waarheid. Zijn wij slechts een holografische projectie in een Demiurgische toekomst? Luister maar eens naar Helma Broekman, die 13.000 jaar terug in de tijd zegt te kunnen zien en ons de AntiChrist aankondigt. Zij gaat bovendien de 144.000 maagdelijk gebleven Echte Uitverkorenen herkennen, die de wereld moeten gaan redden (Bijbelboek Openbaringen 7 van Johannes).

Maar stel eens dat ooit het Grote Geheel zichzelf heeft gesplitst (en oneindig verder opgesplitst) om gewoon meer creatieve mogelijkheden te kunnen onderzoeken? Die celdeling is kennelijk ongeremd doorgegaan. Nu zouden jij en ik nog steeds verkenners in een uitdijend bewustzijn kunnen zijn. In dat Licht zijn wij dus medescheppers van dat hele universum en onderling verbonden. Enne, die Vrije Wil? Is dat het recht om een bevel van God te negeren?
Wie dat eenheidsbegrip niet aandurft, wie ingaat op het bod van de hoogste bieder qua materieel welzijn, die is straks konijn voor de lichtbak van de kosmische jager, de zielenoogster.

Spannend, is er trouwens in het algemeen een verschil van kijken, van waarnemen vanuit een vrouwelijk perspectief of vanuit een mannelijk perspectief? Of is die dualiteit juist een topuitvinding om uiteindelijk onderscheid te kunnen maken tussen licht en donker, tussen Goed en Kwaad? Of is dat nu juist de valkuil: dat die tweedeling onze subtiele marteling is, dat Duivel en God wezenlijk Een zijn? En dat jij en ik ons gewoon minder druk moeten maken in dit hele spel? Beter luisteren naar de paddenstoelen?


Onze natuur: alles wat leeft, beeft en sneeft en een broertje dood aan pesticiden heeft.

STRAKS WEER TERUG IN DE KOOI?

Straks wordt het herfst. Gaan we weer terug in de kooi? Weer bang gemaakt door nieuwe doemscenario’s in de omgekochte media? Dodelijk dit, dodelijk dat! Deze link van de Stichting Vaccinvrij wordt meteen door zoekmachines en SpamAssasin als desinformatie en als spyware gelabeld : getuigenis-dr-richard-flemming-covid-19-is-een-biowapen.
De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn na de Coronacrisis. Er heeft zich in elk geval een extreme polarisatie in de maatschappij ontwikkeld. Iedereen wordt ook maar bedreigd (ik door de censuur op LinkedIn, de NPO vanwege nepnieuws). Iedereen lijkt ook te moeten kiezen, partij te kiezen. Voor of tegen. Vaccineren van kinderen om ouderen te beschermen? Ouders afsluiten van familiecontact voor hun eigen bestwil? Kwetsbare ouderen met onderliggend lijden blootstellen aan vaccinatieschade door boosters met een experimenteel vaccin? In welke kinky bioscoop zijn we toch terecht gekomen?

WEGGEFILTERD SOCIALISME: GRRLI

Progressief Heil schijnt van de ambtenarenpartij D’66 te moeten komen en van GroenLinks. Even opletten: GL was ooit een fusie van CPN (de communisten), de PSP (de pacifisten) en de PPR (progressieve katholieken).  Let op: de CPN en de PSP zijn compleet weg gefilterd uit het Links van GroenLinks. Ook deze oppositie wil wapens schenken en onbeperkt leveren aan Oekraïne, wat het ons ook zelf kost. De fusie van PvdA en GroenLinks levert vast nog meer gezagsgetrouwheid en militarisme op!

Modieus Progressief is geheel in de ban van ELEKTRISCH, zodat de welgestelde elite vet gesubsidieerd een Tesla kon aanschaffen. Jammer, voor die zwarte kinderen in Afrikaanse mijnen die er de grondstoffen voor moeten opdelven voor een dollar per dag. De hardwerkende Nederlander, het is een raar begrip geworden, als je apathisch bewegende schijndoden om je heen zien. Sorry voor al dit oordelen. Ik was even mezelf…

OVERSTERFTE

Kwade tongen beweren dat de oversterfte vanwege Corona (of juist door de vaccins) de verzekeraars goed uit is gekomen. Minder uitkeringen aan pensioen- en levensverzekeringen. Minder dure ouderen in de ziektekostenverzekeringen.
“Er is gewoon veel dor hout gesnoeid,” werd letterlijk gezegd. Er waren politieke waarnemers, die daardoor bedrukt verlies voorspelden voor de gevestigde partijen, omdat veel oudere stemgerechtigden normaliter behoudend stemmen. Maakt dat nog iets uit? Komen er ooit nog eerlijke verkiezingen!?

Of kun je maar beter vluchten, emigreren, naar België? Of naar Sardinië? Kijk eens hier naar mijn interview met Sam Pitzalis, mijn bewonderde gids op Sardinië, het land van de reuzengraven? Een soort troost: 29.000 jaar geleden werden hier reuzen begraven. Die forse jongens zijn ook uitgestorven, tenminste, NADAT ze de dochters van de mensen tot vrouw genomen hadden. Voortgeplant dus, hun genen doorgegeven. Rood haar en zes tenen en zes vingers, daar zie je hen nog in terug.

POKKENVIRUS

De Noord-Amerikaanse indianen lieten zich decimeren door de blanken, omdat die de onderlinge haat van de verschillende stammen strategisch tegen hen konden uitspelen. Hoewel sommige stamhoofden verstandelijk en intuïtief dit proces aan zagen komen, konden ze de emoties van eeuwenlange stamoorlogen niet overstijgen in een gezamenlijke actie tegen hun overweldigers. En dus werden de meeste Indiaanse volken op termijn dramatisch uitgedund of zelfs geheel afgeslacht! De inzet van het besmettelijke pokkenvirus was toen ook al berucht. De genadeloze blanken deelden gratis bewust besmette dekens uit. Het eerste grote experiment van onze Spelbedrijvers?

Onze huisartsen informeren zichzelf ook niet meer echt betrouwbaar. Ze volgen doorgaans het aangeboden verdienmodel en vaccineerden klakkeloos ruim een miljoen mensen tegen het coronavirus in het begin van de campagne. Als zo’n doelgroep eenmaal bepaald is als doelwit, gaat het hard. Eerst de vaccins, dan de inflatie.
Er zijn geen voedseltekorten maar de grote bedrijven drijven onder het motto van inflatie hun winstmarges gewoon op. De consument is bang dus die pikt alles. Ondertussen bezorgt de flitsfietser alles thuis bij de rijke, luie elite. DAT is de symbolische achtergrond van de hetze rond het apenvirus. De menselijke apen worden zo moeiteloos uitgeroeid.  Blijf even aan die Indianen denken. En lees je kritisch bij waar je kan. Stuur alsjeblieft TM eens door aan je eigen wakkere achterban. LEES! LEES!


Kunst van Randell: oriëntatie in het slaaprijk of tussen de graancirkels.

‘ZIEKENHUISMAFFIA’

De commerciële ziekenhuizen hebben zakelijk gezien twee superjaren achter de rug met een ideale hoge beddenbezettingsgraad. Tegelijk hebben ze ons alsmaar de zwartste scenario’s voorspeld om nog meer overheidssteun te kunnen krijgen. “Ziekenhuismaffia,” werd er geschreven “in duistere relatie met farmaceutische criminelen.” Bedoeld werd obsessieve winstmakers via wurgpatenten. Bedoeld werd ook het uitbuiten van ziekenhuis- en zorgpersoneel in het algemeen door lage salarissen, zeker afgezet tegen de extreme honorering van medisch specialisten. Het wegkijken van deze werkelijkheid is een nationale kunst geworden.

Een petitie van Belang van Nederland, de partij van Wybren van Haga,  pleitte voor de rechten en vrijheden van iedereen die ervoor koos zich niet tegen het coronavirus te laten vaccineren en het recht op zelfbeschikking. Die petitie werd bijna 300.000 keer ondertekend. Zo groot is dus minstens de wappie-achterban. Maar is die groot genoeg? Of gaan straks de ‘normalen’ gewoon terug naar hun kooien? Bevroren door de geautomatiseerde liefdeloosheid? Of zijn er voldoende wilde dieren wakker geworden?

MEDISCH VERNUFT

Oplopend ziekteverzuim (een all time record van 6,3%) en het daarmee gepaard gaan van het uitvallen van bepaalde nutsvoorzieningen zou moeten leiden tot dramatische conclusies. Niet dat die helder in de reguliere media terecht komen. Vaccinschade, denken wij. Griep, Coronastress, psychische klachten, overspannenheid en burn-out, analyseert het CBS zonder blikken of blozen. Doorvragen: dat het gaat om pesten, discrimineren, schunnig druk zetten van leidinggevenden, pressie om over te werken, heftige en competitieve prestatiegerichtheid op de werkvloer. Ik hoor in mijn therapeutische praktijk veel argumenten om eens een tijdje de boel te saboteren.
Er is ook toenemend verzet tegen de financiële ongelijkheid in bepaalde bedrijven, met name de absurde beloningen van de top wekken wrevel bij lager kader.
Ik hoor eveneens klachten over corrupt gedrag van bedrijfsartsen. Stiekem overleg met de personeelsafdeling of rustig heil zoeken in het standaard voorschrijven van bepaalde medicijnen. Ook dat schept minstens wantrouwen.  Zeker nu elke patiënt meer en meer let op de bijwerkingen die overal op internet zijn na te zoeken. Al in 2018 las ik op Thailandblog hoe 80% van de medici wel eens nutteloze medicijnen voorschrijft aan lui die kennelijk graag dood willen. Ik zeg niks ten nadele van de knappe chirurgen die een gebroken enkel goed repareren met een paar schroeven en een tandenborstel.

DOEMKLIMAAT

Klimaatverandering is een natuurlijk verschijnsel dat veroorzaakt wordt door  de circulaire beweging van de magnetische noordpool in zo’n 26.000 jaar en interplanetaire plasmabranding als gevolg van elektrische ontlading tussen diverse planeten. Het meer of minder ontstaan van zogeheten zonnevlammen veroorzaakt een enorm effect op aarde. Maar elk doemverhaal lokt weer slimme, aangepaste reacties van de grootverdieners uit. De zeespiegel stijgt?! De dijken moeten verhoogd? Ah, aanbesteden! Business!
De import van Russische gas moet omlaag? Hup, ook de prijzen van de warmtepompen omhoog! En de Nederlandse tuinbouw krijgt een gasdoodklap maar hup, gewoon de prijzen van groenten omhoog. Het grote inflatiespel van waardevermindering van bezit en verlichten van bedrijfsmatige en politieke schulden.  Rusland krijgt de schuld van alles tegenwoordig, terwijl de stijgende voedselprijzen met wereldwijde manipulatie te maken heeft. Lees Het Nieuws Maar Dan Anders.

Alles draait om het aftappen van vermogen bij de lagere, armere sociale klassen ten bate van de hogere, industrieel producerende klassen. Zo grappig, zelfs een spiritueel geachte therapeut als Roy Martina, die al miljonair is, zegt in zijn lezingen dat het focussen om miljardair te worden hem helpt. Met wat?!

Blije WEF-kijkers: “Kijk dan, een tsunami!”

BERICHTEN VAN ONZE SPONSORS

Alleen donateurs kunnen oproepjes plaatsen in TM. Donateur word je door eenmalige storting (tot 2023, per kalenderjaar dus) van € 40 op de rekening van de Haagse Stichting Open Ontmoeting Olivijn: NL73 INGB0005008174 onder vermelding van je mailadres. De regeladvertenties zelf kosten € 15 per keer. Een oproep is altijd drie regels, maximaal 25 woorden, waarvan 3-4 vet. Voor langere berichten geldt daarboven een tarief van € 0,50 per woord. Je annonce wordt doorgeplaatst op www.tijdgeest-magazine.nl, goed voor 8.000 views per maand. Hoofdartikelen staan voortaan niet meer op LinkedIn (helaas, ooit 13.000 volgers) maar nog wel op Facebook (3200 volgers).

* Leuke dingen doen op het strand! Beachline Events! Blokarten, Powerkiten, E-Choppen en meer! Van jong tot oud, met het bedrijf of met het gezin!

* Heb jij ook een probleem met censuur en privacy van Facebook? Kijk op alternatief Spiritoo.com. De kortste weg naar gelijkgestemden. Wij volgen je niet en nooit.

* www.nickysplace.nl: Medium en lerares Nicole van Olderen in Haarlem, consult mediumschap, huiskameravonden bij jou thuis. Nieuw: spiratie avonden en lezingen. Jaartraining: Ontwikkel Je Intuïtie.

* Uw platencollectie verkopen? Wakkere platenwinkel Best-Kept-Records. LP’s of singles, bel 06-26591300. Alles, pop, rock, jazz, klassiek, hardcore, als het maar in goede staat verkeert.

* Woonbioloog Theo Hooijer in Voorthuizen is specialist in de aanpak van aardstralen, electrosmog, telecomspanning en entiteiten. Ook voor Resonantie Techniek en een EcoIntention- traject.

* Cafe Weltschmerz interviews in het programma Tussen Hemel en Aarde, over spiritualiteit en bewustzijnsontwikkeling! Steun ons met een donatie en houd ons kritisch in de lucht!

Wachten op de luchthaven op betere tijden.

CULTUURMOP

Robby vroeg op zijn 16e zijn vader, of die ook van hem zou houden, als hij homo zou zijn. Zijn vader was makkelijk: “Je bent al ongewenst geboren. Ik heb sowieso nooit van je gehouden.” Dat was een schok. Want Robbie was opgevoed als enig kind. Dat was nog vreselijker voor zijn jongere broertje natuurlijk, maar daar zat Robbie zelf niet mee Toen hij ouder werd, hadden zijn vriendinnen het wel moeilijk met hem. Totdat Jennifer langskwam. Close die twee! Klef zelfs. Maar het leek definitief uit, toen hij haar rolstoel had verkocht vanwege zijn speedverslaving. Ha, twee keer raden wie er kruipend terug kwam!? Toch de ware liefde gevonden: er is hoop voor iedereen!

Domino Orakel, Tijdgeest Magazine

WAT TE DOEN TEGEN LASTIGE ENTITEITEN EN DODEN?

Raadpleeg het domino orakel eens om te checken of jij maar beter even die handleiding in Hoofdstuk 44 moet lezen in mijn nieuwe boek: DIKKE HANS LEERT VLIEGEN. Oftewel: Bestaat reïncarnatie echt?!

Tijdgeest Magazine informeert over alternatieve, spirituele, (on)gezonde, duurzame, innovatieve en maatschappelijke fenomenen en over de kunst van het relativeren. Het wordt BCC gemaild naar 10.610 lezers, ontvangen door 1559 abonnees via de website en door 2.500 mensen via Facebook. Doorsturen en overnemen graag met bronvermelding.  Doorsturen en overnemen graag met bronvermelding.

Redactie Tijdgeest Magazine: Peter den Haring
Ook voor tekst, coaching, beroepskeuzeadvies,
karmische astrologie, auralezen & familie opstellingen
Kornoeljestraat 118 2564 LT Den Haag 070-3646639 www.peterdenharing.nl
Hier interviews met hem door Lisanne Hoogerwerf, Lilian Ferru, Chris den Daas & Patrick Kicken plus een lezing op Sterrenstof. Den Haring is lid van de