Tijdgeest Magazine, januari 2013

over een 5e dimensie, emancipatie en feminisme, over een buitenaardse basis op Antartica,  inkomensongelijkheid en dure zorgverzekeraars en over ‘abductees’.

Zwangerschapstest copy

VIJFDE DIMENSIE?

Gelukkig heeft 2012 ons geen Armageddon gebracht. Zwanger van nieuwe ideeën, vol vertrouwen en optimisme, zijn we op 21 december 2012 herboren in de vijfde dimensie. Tijd en ruimte zijn niet meer wat ze geweest zijn. Hoera! De verborgen planeet X of Niburu is nog niet in zicht geweest. De Bijbels aangekondigde catastrofe van aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, meteorietinslagen en wisselende polen heeft niet plaatsgevonden in het afgelopen jaar. Uitgesteld? Verkeerd berekend? Laten we het hopen. Het concept van De Tijdgeest blijft geënt op een combinatie van spiritualiteit, humor en actuele informatie die niet in de gewone media wordt opgenomen. Om met de veranderende actualiteit mee te gaan gaat dit medium TIJDGEEST MAGAZINE heten, gekoppeld aan een nieuwe website www.tijdgeest-magazine.nl. Dat is een verbredende opzet maar evenzeer prijzig. Ik vraag daarom hierbij al mijn lezers om ons te helpen met een nieuwe donatie voor deze aanpak (Olivijn: INGbank 5008174). De Stichting Olivijn ondersteunt mij nog een jaar als sponsor, maar vanaf 2014 moet ik een zakelijker en zelfstandiger koers gaan varen. Adverteerders mogen nu voortaan zelf mooie banners aanleveren. Gewone tekstballonnetjes kunnen ook nog even. En voor de beste reclame van 2012 (voor een Spaanse bank notabene!) http://www.youtube.com/watch_popup?v=GBaHPND2QJg&feature=youtu.be.

Hilary lacht copy

FEMINISME EN/OF EMANCIPATIE?

Natuurlijke (biologische) vrouwelijkheid beweegt zich in het vlak van altruïstisch zorgen voor een man en diens nageslacht. Er is vertrouwen en overgave voor nodig en dan floreert die vrouwelijkheid. Traditioneel en evolutionair is de man verantwoordelijk voor de reactie op en van de buitenwereld, de vrouw draagt verantwoordding voor huis en binnenwereld. De man houdt contact met de Zon, de geest, de vrouw is verbonden met de Aarde, de moeder. Het primaire werkterrein van de man is het denken, dat van de vrouw het voelen. Haar vruchtbaarheid en de mate van haar seksuele bevrediging hangt nauw samen met haar verwachtingen van de man. Als die man niet te vertrouwen blijkt, een kindrol blijft spelen en/of zijn verantwoordelijkheden ontloopt, wordt de vrouw op zichzelf teruggeworpen in een proces waarbij zij de mannelijke energie zelf moet gaan materialiseren in haar leven. Zelf de kost verdienen, expressief in de buitenwereld worden, eigen visies en standpunten creëren. De afgelopen eeuw heeft vrouwen gelukkig veel geboden op die terreinen. Je zou die emancipatie als gunstig voor haar zelfontwikkeling kunnen zien. Ook schept zulke zelfstandigheid de mogelijkheid om haar interesse in het spirituele gebied (traditioneel-cultureel het mannelijke territorium) intens te verbreden. Je moet dan wel het aloude patroon verlaten van het vrouwtje dat een Goede Partij aan de haak moet slaan met als tegenprestatie dat ze zo nu en dan het gelukkige ventje toestaat even ‘op de dot’ te gaan… Noodlottig is dat als gevolg van het overmatig afstemmen op het mannelijke denken, vrouwen ware piekerkampioenen kunnen worden, waarbij hun chaotische denken alle (seksuele) gevoelens kan gaan overheersen. Als een vrouw echter innerlijk yin en yang verbindt, kan ze misschien grotere wijsheid verwerven, dan mannen die dit doen. Samenvattend: God is een Godin, want slechts het vrouwelijke kan iets uit zichzelf creëren.

Smiley groot copy KROKODILLENMOP

In het diepe zuiden van de Verenigde Staten past een struise blondine chique schoenen van krokodillenleer, maar ze knapt totaal af op de prijs ervan. “Ik ga wel zelf zo’n ondier schieten in het moeras!” schreeuwt ze tegen de verkoper en ze scheurt weg in haar auto. Op weg naar huis ziet de verkoper haar wagen geparkeerd staan naast een moerassige sloot. Hij hoort ook schieten. Als hij stopt, ziet hij net dat ze tot haar middel in het water staat, rokend geweer op haar rug, trekkend aan een levenloze krokodil. Hij stapt uit en helpt haar het beest aan wal trekken. Tot zijn verbijstering liggen daar al vier andere dode krokodillen. De blondine snauwt naar hem: “Help mij hem om te draaien!” De verkoper doet wat ze zegt, maar dan begint de vrouw hysterisch te vloeken: “Weer zo’n klerebeest zonder schoenen!”

Spierbalman copy

MACHO MANNEN PROBLEEM

Laat ons kijken naar de tegenpool van dit proces. Als de partner van de man een kindrol blijft spelen, zich niet seksueel kan overgeven en niet bereid is om zorgtaken binnen het gezin te vervullen, dan zal de man zich afgewezen voelen en zich verharden. Het zou evolutionair gezien leuk zijn geweest, als hij zich naar binnen had kunnen keren om op zoek te gaan naar ZIJN innerlijke vrouwelijke kwaliteiten. Helaas is er in onze moderne sociaaleconomische cultuur niet zo maar ruimte voor zulke processen. Integendeel, de man is gaan concurreren met vrouwelijke competitors op de arbeidsmarkt. Slechts een klein groepje heeft het huismanschap aangedurfd. Een andere groep is doorgeslagen in het excentriek hoerige vrouwelijke, de relnichtencultuur: uitdagend en altijd geil. Iets minder complex is het waarschijnlijker geweest om ‘vrouwelijke’ overgave te oefenen door, veel meer dan ooit werd toegelaten, de vrouw te verwennen met allerlei vormen van seksuele en lijfelijke dienstbaarheden. Vooruit, dat is aardig om te weten. Meditatie-onderzoek heeft aangetoond dat voor beide seksen geldt dat meditatie helpt om remmingen los te laten en meer gevoeligheid voor lichamelijk beleven te stimuleren. Fijn, sommige pioniers hebben dus rendement gehad van hun uitstapjes naar Aziatische culturen. Helaas zijn de meeste mannen in de afgelopen honderd jaar geen betere minnaars geworden, geen betere koks, geen betere gastheer. Hun smaak is niet vrouwelijk verfijnder geworden, hun erotiek niet speelser. In tegendeel: er is juist een spijkerharde machocultuur op gang gekomen als uiterst pijnlijk tegenwicht voor die feministische emancipatie: harde porno, harde games, harde agressie op straat. Hallo mannen! Willen wij een menselijke toekomst hebben, dan zullen we weer sprookjes en romantiek moeten toelaten, we zullen onze kinderen weer moeten gaan opvoeden in de beide polariteiten: hard EN zacht, sterk En zwak maar vooral ECHT.

We zullen het zien op en langs het voetbalveld!

Smiley groot copy VOODOO MOP

Ernst moet voor twee maanden naar het buitenland. Hij vreest dat zijn onverzadigbare, wellustige vriendin de onthouding niet aankan. Hij vraagt in de pornoshop de bediende om een oplossing. Die raadt hem de Voodoo Pomper aan, duur maar top. “Deze vibrator reageert op commando’s en zijn software past zich op alles aan. Kijkt u maar.” Hij wijst op het sleutelgat van de voordeur en beveelt: “Voodoo Pomper, neuk het sleutelgat!” Het ding wordt dun, lang en hard en laat direct het sleutelgat weten wie er de baas is. Ernst is razend enthousiast. Direct na zijn vertrek opent Marga het pakje dat Ernst haar liefdevol heeft toegestopt. Ze herinnert zich meteen het Startcommando: “Voodoo Pomper, neuk mijn kutje.” Na anderhalf uur ongekende orgasmes is ze afgepeigerd, maar door de stress is ze het Stopcommando vergeten. Wanhopig belt ze de ambulancedienst. De jongste ziekenbroeder krabt op zijn hoofd: “Ik weet het niet, Jan…” Dan begint de oudste te lachen: “Ik heb een idee, Kees! ‘Is tijdelijk, maar het zal zeker werken.” Margo moet haast huilen van opluchting. Dan roept Jan: “Voodoo Pomper, neuk nu Kees zijn hol!”

TROOSTRIJK GECHANNEL

Medium Gabriëlla Levin mailt mij dat haar connectie met Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef haar heeft laten weten dat de Aarde niet vergaat, maar haar oude structuren wel. Ingekort is haar boodschap dat de mensheid in de rol van Schepper als het ware individueel en collectief randvoorwaarden voor een bewustzijnssprong creëert, waarbij de mens een kanaal kan zijn voor het Goddelijke op Aarde. En daarmee komt er ruimte voor wonderen. Wonderen zijn gebeurtenissen die worden gecreëerd door een opening in bewustzijn waardoor een hoger niveau van het Goddelijke op Aarde manifest kan worden. Wonderen zijn gebeurtenissen die het verloop van de omstandigheden doorbreken en het proces naar een hoger niveau van bewustzijn tillen.

Dat zijn mooie, troostrijke woorden. Ik zet daar wat zorgelijke analyses tegenover. Lees verder!

Sprookje Wan copy

DE RIJKEN STELEN VAN DE ARMEN

Een ‘eerlijk’ kapitalisme en ‘heilzame’ marktwerking zijn volslagen illusies, sprookjes uit het boek van de Duivel. De afgelopen tien jaren hebben de rijken in Amerika extreem welvaart ‘gestofzuigerd’ boven de armen en de middenklasse. Vroeger ging 1 op de 10 omgezette dollars van rijk naar arm, tegenwoordig is dat 4 op de 10. Dat is pas efficiënt stelen. Tegelijkertijd wekt dat proces meer en meer gevoelens van bedrogen zijn en wantrouwen op bij degenen die zo aan het verarmen zijn. De gevangenissen raken voller en voller, de achterblijvers worden steeds wanhopiger. Dat uit zich eerst in meer en hardere criminaliteit, daarna meestal in cybercrime en na een bepaald kantelpunt in revolutie. Een oude Nederlandse wijsgeer zei het ooit zo: ‘Laet schrapen wie dat wil, maar u gedraegt u wijzer, want leven voor het goud, dat geeft een siel van ijzer.’Groot, groter, grootst is het devies van de patsers maar zolang rijk èn arm denken dat geld gelukkig maakt, blijft die illusie nog wel even de mondiale hebzucht aansturen. Maar de cruciale vraag blijft: wat gebeurt er met al dat bezit, met al die rooftocht? Lees vooral nog verder.

Adams Calendar copy   Adam’s Calendar

DE MENS AL 200.000 JAAR OP AARDE?

Afgaand op de boodschappen op de beroemde Mesopotamische kleitabletten en aansluitend wetenschappelijk onderzoek zijn mensen als soort ongeveer 200.000 jaar geleden door ruimtereizigers geschapen via in vitro fertilisatie (IVF) van een vrouwelijke aapwezen (na genetische manipulatie) met het zaad van een mannelijke ruimtereiziger. Je kent ze nog uit de Bijbel: reusachtige Goden die de dochters van de aarde tot vrouw namen. Lees verder over dit ongoing project van de Annunaki, zoals ze toen genoemd werden, in het werk van Zecharia Sitchin  De Twaalfde Planeet.

De Zuid-Afrikaanse auteur en kunstenaar Michael Tellinger beschrijft de ontdekking van een ronde monolithische stenen kalender in het Zuid-Afrikaanse Mpurnalanga, die minstens 75.000 jaar oud zou zijn. In zijn boek verwijst hij verder naar oeroude ruïnes die aantonen dat er sprake moet zijn geweest van vestigingen van mensen (?) over een lange periode die zich uitstrekt tot zo’n 200.000 jaar geleden. Kan niet? Kan wel? Pionierende wetenschappers stellen dat onze planeet al sinds een miljard jaar door buitenaardse bezoekers wordt ingezaaid met bacteriën, virussen, zaden, genen en nog zo wat. De oorspronkelijke bedoeling, denken ze, was om een zuurstofrijke en vruchtbare biotoop te creëren waarin ooit aardse arbeiders (slaven) zouden kunnen worden ingezet als hulptroepen voor buitenaardse exploitanten van de rijkdommen van onze planeet. Zijn we inmiddels rijp voor de oogst? Of stelen de aliens alleen ons goud in alle geheim?

Alien abduction copy

DE ONTVOERDEN KOMEN TERUG!

Een Koreaanse onderzoeker Dr. Young-hae Chu, verbonden aan de Engelse Oxford Universiteit, stelt op www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=evNOZxycRp4#! dat er een kolonisatie van de aarde plaats vindt in de vorm van bezoek van een tweede generatie hybride wezens. Jarenlang werden door Ufo’s ontvoerde mensen beroofd van ei- en zaadcellen, zelfs van foetussen en daar is flink mee doorgefokt in buitenaardse laboratoria. Ook op aarde lijken ongewone menselijke mutaties al voor te komen. Drunvalo Melchizedek, een Amerikaanse ziener, schreef in oktober 2000 dat hij kennis had, o.m. via schrijver Greg Braden, van kinderen geboren met AIDS, die al in 1995 hun DNA zodanig hadden aangepast, dat ze vrij van AIDS waren (zie http://www.spiritofmaat.com/archive/oct1/aids.htm). Naar schatting 1% van de (blanke) bevolking zou inmiddels in staat zijn tot zulke genetische veranderingen dat AIDS noch andere vergelijkbare virale infecties hen kunnen deren. Dat gaat via het inschakelen van zogeheten codons, altijd als inactief beschouwde DNA-elementen. Ook hier zien sommigen het werk van buitenaardse medici in. Op internet kon ik helaas verder geen opvolging van dat eerste onderzoek vinden (van Dr. Yvonne J. Bryson uit Los Angeles, geciteerd op 30 maart 1995 in The New England Journal of Medicine).

Hoe dan ook, meer buitenaardse experimenten (met die eitjes en die zaadjes) zijn kennelijk succesvol geweest. De Russische premier Dmitri Medvedev liet zich eind vorig jaar in een tv-interview ontvallen dat de Russische geheime dienst een enorm omvangrijk project heeft lopen om alle buitenaardsen in het land onder controle te houden. Zie www.youtube.com/watch?v=zHCSpm2kepo. Zijn nauwelijks verkapte waarschuwing aan het publiek spoort geheel met dat wat onze Koreaanse professor uitspreekt.

Dr. Young-hae stelt dat de actueel waargenomen verhoogde buitenaardse interventie alles te maken heeft met onze klimaatverandering. Een nog sterkere temperatuurstijging dan we nu al zien, laat 40% van het plantaardige en dierlijke leven of aarde uitsterven. Daar komen dan weer andere organismen voor in de plaats die zich zelf beter kunnen aanpassen. Aan welke soorten dacht jij? De permafrost in uitgebreide gebieden in Canada, Alaska en Rusland is voor het eerst in duizenden jaren aan het smelten. Er groeit gras op de voorheen bevroren toendra. We gaan het zien en merken. Maar waarom zou een buitenaards iemand zich daar nu heel druk over maken?

Ware Zelf cartoon copy

RUIMTEBASIS ANTARCTICA

Waar is het nog ijskoud? Wat zou er tevoorschijn kunnen komen als er veel poolijs gaat smelten? De Amerikaanse schrijver Charles Hapgood beweerde in zijn boek Maps of the Ancient Sea Kings uit 1966, onder meer op basis van de wereldkaarten uit 1510 van de Turkse Admiraal Piri Reis, dat er ooit niet over heel Antarctica (14 miljoen km2) ijs lag. Er waren beschavingen (van mensen (?) langs een kustlijn, die sonarmetingen ook nu nog hebben kunnen terugvinden. Veel smelten hoeft niet want zo diep hoeven we niet te zoeken, zo lijkt het. Want?

Mèt Engelse ondertitels is eindelijk de legendarische Russische documentaire uit 2006 Third Reich-Operation UFO te bekijken op www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MwUpPwyyvLw#. Generaals en wetenschappers onderzochten de historische mysteries en geruchten over een geheime basis van de Nazi’s op Antarctica (Neu Schwabe). Twee mysterieuze occulte Duitse organisaties uit het begin van de 20e eeuw, de Thule Society en de Vril Society gingen samenwerken met hooggeplaatste SS-ideologen om op basis van antieke geschriften en paranormaal verkregen informatie een vliegende schotel te bouwen. Dat zoiets tegen het einde van de oorlog gelukt is, laat geen twijfel. Wat er daarna gebeurde, is nog steeds topsecret. In 1947 ondernam de Amerikaanse Admiraal Byrd een overduidelijk militaire expeditie naar Antarctica, de Operation High Jump. Na een noodlottige aanval door een vliegende schotel keerde Byrd echter rap terug en kregen zijn bemanningen (4.000 man!) opdracht om te zwijgen als het graf over hun ervaringen. Hij zelf getuigde tijdens een besloten zitting voor een Senaatscommissie over zijn geschoktheid.

De film gaat verder over polaire wormgaten, astrale routes naar buiten ons zonnestelsel (en er weer in!). Het testen van geheime wapensystemen door de HAARP stations in Alaska, Groenland en Noorwegen komt aan de orde, en de vraag waarom bijna alle Amerikaanse Antarctische bases lijken te zijn bevolkt door agenten van de National Security Agency en de CIA. Nou ja, wij hopen natuurlijk dat onze regeringen proberen de engerds weg te houden. Ja, OF ze zijn medeplichtig aan het wegsluizen van onze rijkdommen, zoals al een paar duizend jaar geleden gebeurde door de Annunaki, de Goden van Mesopotamië.

Smiley groot copy INVLOEDMOP

De nieuwe melkmachine van de boer prikkelt onmiddellijk zijn perverse fantasie. Als er niemand thuis is, stopt hij er zijn piemel in en wordt direct gelukkig van de krachtige omklemming. Helaas laat de greep niet los na die twee minuten boerenplezier. Ten einde raad belt hij de leverancier: “Hoe krijg ik het zuigstuk van de uier?” Het antwoord is niet bemoedigend: “Meneer, de machine koppelt standaard automatisch af als er twee liter melk verzameld is. U moet die hoeveelheid gewoon van tevoren instellen.”

VIES/LEUK GENOEG DIT MOPJE? WORD DAN DONATEUR!

Stralende boom copy

MEETBARE TRANSFORMATIE?

Ik kom nog even terug op de informatie over AIDSkinderen die hun DNA veranderen. Kan een mens echt zo muteren? Therapeute Dineke Jongepier uit Veendam pendelt bij voedingsproblemen bepaalde supplementen uit. Bij toeval ontdekte ze wonderlijke uitkomsten van sommige van haar metingen van bepaalde zogeheten Boviswaarden (een norm voor gezondheid en vitale energie). Nu is het meten van subtiele energieën, zoals dat mondiaal gebeurt met wichelroeden, spiertesten, een pendel, biotensor of andere, meestal zeer prijzige superapparaten, in de ogen van sceptici allemaal discutabel onderzoek. Men heeft bovendien ontdekt dat de persoonlijkheid en de verwachtingen van degene die meet, de uitkomst kunnen beïnvloeden. Als de metende persoon ook nog claimt aangestuurd te worden door hogere machten, dan mag men best twijfelen. Niettemin is veel uiterst geavanceerde technologie op deze manier ontdekt, er wordt immers een significante verandering gemeten. En dat wijst ‘ergens’ op. Kijk vooral eens op de kritische website http://www.ascensie.nl/metenisweten.htm.

Dat gezegd hebbende werd ik toch getriggerd doordat Dineke vorig jaar bij een van haar cliënten Boviswaarden van meer dan 10.000 Bovis-eenheden mat (alleen voorkomend bij zeer gezonde grote bomen), terwijl een normaal gezond iemand een uitslag tussen de 6500 tot hooguit 8500 Bovis-eenheden kan hebben. Tenminste, zolang de betrokkene een ‘normale’ atomaire/moleculaire celstructuur heeft, geënt op de ‘gewone’ aardse 3e dimensie. Dineke nam daarom aan dat er een cellulaire transformatie plaats had gevonden, die de betrokkene, zonder dat hijzelf daar iets bijzonders van bemerkte, in een hogere dimensie, de 5e volgens haar, geplaatst had. Ze geloofde dat dit voorproefjes zijn van een naderende overgang van veel andere mensen naar een ‘hoger’ trillingsniveau, waarop de betrokkenen vooral in staat zouden zijn tot een transformerende vorm van troostend mediumschap. Ze had bovendien het idee dat er van de strengen zogeheten junk-DNA (naast twee actieve strengen) er na 21 december minstens eentje extra geactiveerd zou worden. Haar verhaal van toen is helaas niet meer op http://www.earth-matters.nl na te lezen omdat die website moet worden veranderd.. Inmiddels kunnen lezers in het noorden haar opties nu toetsen. Vraag Dineke dus om eens JOUW Bovis-waarden te testen!

Circusolifanten copy

ILLUSIES

Leuk circus? Ho even. Alle olifanten worden geslagen en gemarteld om deze trucs te laten zien. Nog twijfelen? Kijk naar een van die honderden bewijsfilms, zoals http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sQbeL-Hw00c. Dieren kennen geen illusies, alleen de mens. Als jij vaak denkt dat het allemaal echt is wat je ziet, kijk dan even naar de bus onder dit stukje, want misschien ben je wel te veel gevoelig voor optische illusies… Laten we liever open staan voor wat Reality Theatre over de relatie tussen oorlog en olie. Kijk naar de korte show van de Engelse politieke stand up comedian Robert Newman op www.brasschecktv.com/videos/energy/oil-and-war.html.

Smiley groot copy DURE ZIEKTEKOSTEN MOP

De bejaarde Ron belt zijn huisarts: “Ik heb een probleem in verband met de seks met mijn partner, maar zij kan er niet goed over praten. Kan ik met u een afspraak maken zodat we het kunnen laten zien?” De huisarts gaat akkoord en een week later demonstreert het paar hun vorm van seks. De dokter is verbaasd: “Ik zie niets waar ik me zorgen over maak.” Tien dagen later belt zijn patiënt toch weer voor een nieuwe afspraak. De situatie herhaalt zich en hoewel het standje anders is, ziet de arts niets bijzonders. Als de patiënt daarna opnieuw belt voor een afspraak, raakt de dokter geïrriteerd: “Ik zie niks verkeerds. Waarom wilt u dit gedoe herhalen?” Ron zucht: “Ach, ziet u, dokter. Als mijn vriendin en ik naar haar huis gaan, is de kans groot dat haar man ons betrapt. Naar mijn huis kunnen we al helemaal niet, want mijn vrouw is altijd thuis. Ik kan me van mijn AOW echt geen hotel permitteren en eh, om eerlijk te zijn, een consult bij u wordt geheel door mijn verzekering vergoed.”

Illusiebus copy

DURE ZORGVERZEKERAARS

De grootgraaiende bestuursraadvoorzitters van de grootste zorgverzekeraars verdienen gemiddeld € 400.000 per jaar. Zulke salarissen zijn ook normaal voor ziekenhuisdirecteuren en medisch specialisten. Veel armere mensen aan de onderkant van de samenleving kunnen echter de verplichte, steeds duurder wordende ziektekostenverzekering NIET meer betalen. Ik kwam zelf uit via www.goedkoopstezorgverzekering.nl/ bij de FBTO, een Achmea-dochter, wiens baas Willem van Duin goed is voor € 425.000. Zij vinden zichzelf eigenlijk nog zielig in verhouding tot de salarissen van de veelverdieners in de commercie. topman Ad Scheepsbouwer van KPN verdient zo’n 7 miljoen per jaar, Shell-baas Jeroen van der Veer pakt bijna 10 miljoen mee per jaar. Wat doen dat soort mensen toch met al dat geld? En hoe komen de armen zo arm?

Intouchables copy

INKOMENSONGELIJKHEID

Allereerst is het inkomen van hoogopgeleiden bijna twee keer zo hoog als dat van laagopgeleiden. Een derde van de werkzame beroepsbevolking heeft een hbo- of universitaire opleiding afgerond en is dus hoogopgeleid. Twee vijfde heeft in elk geval een opleiding op middelbaar niveau (MBO) afgerond. Ruim een kwart van de werkenden, de nog slechter opgeleiden verdient dus heel weinig, gemiddeld maar € 26.500 per jaar bruto. Jongeren verloren bovendien in de afgelopen 5 jaar haast 10% salaris. Vrouwen zijn gemiddeld iets hoger opgeleid dan mannen maar ze verdienen nog steeds maar 80% van mannensalarissen in vergelijkbare beroepen. Overigens was dat in 2007 nog veel slechter: gemiddeld verdienden ze 56% van wat mannen toen verdienden. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) ontvangt over leeftijdsdiscriminatie de meeste klachten: ouderen boven de 50 hebben eigenlijk alleen nog kansen als ZZP-er. De werklozen zitten het slechtste, maar dat konden we verwachten. Het leed zit vooral bij de langdurig Bijstand-ontvangers. En met deze regering gaat dat niet beter worden. Bezuinigen pakt immers de armen erger aan dan de rijken. Tijd voor de SP!

Zieke man copy

Smiley groot copy ZIEKE THAILAND MOP

Dirk leeft zich helemaal uit op zijn vakantie maar bij terugkomst in Nederland merkt hij vreemde gele plekken op zijn penis op. De dermatoloog haalt er een collega bij maar ze zijn het helaas eens: “U hebt liggen rondklooien in het Verre Oosten. Dit komt daar vaak voor. We zullen hem moeten amputeren.” Dirk kan er niet mee leven en besluit opnieuw naar Bangkok terug te reizen. De daar geconsulteerde specialist vraagt wat de Nederlandse artsen gezegd hebben: “Ik wed dat ze hem wilden amputeren, nietwaar?” Dirk klaart 100% op: “En dat hoeft dus niet, dokter?!” De dokter schudt zijn hoofd: “O nee. Binnen 14 dagen valt hij er gewoon vanzelf af.”

TIJDGEEST MAGAZINE REDACTIE

PETER DEN HARING

Coaching * Karmische astrologie * Auralezen

* Familie opstellingen * Tekst 

Kornoeljestraat 118 2564 LT Den Haag 070-3646639