Loading...
You are here:  Home  >  Andere verhalen  >  Current Article

CHECKLIJST VOOR VALSE GOEROES EN PROFETEN

By   /   juli 8, 2021  /   Reacties uitgeschakeld voor CHECKLIJST VOOR VALSE GOEROES EN PROFETEN

Wanneer zit je fout met een leermeester, goeroe, therapeut, genezer of medium? Wanneer is overgave de weg, wanneer moet je nee leren zeggen? Wat zijn jouw valkuilen en durf je ze te erkennen? 

 1. Een valse profeet begint met vleierij. Je energie en innerlijke kwaliteiten zijn hem of haar opgevallen (‘Jij zit dicht bij het Christusbewustzijn’) of je groeitempo is schitterend (‘Wat werk jij goed door je blokkades heen, zeg!’). Je kijkt nog niet door het netwerk van leugens en bedrog heen. Je bent nog geen grote sommen geld kwijt, je bent nog niet seksueel mis­bruikt en je hebt nog geen fraude hoeven plegen om je het zwarte gedrag van je goeroe wit te wassen. Als de smeerlap met die dingen zou begin­nen, was je verblinding immers van korte duur. Nee, het spel zal zich rustig aan ontrollen.
 2. Je wordt onge­rust en bang gemaakt vanwege innerlijke tekortkomingen. De goeroe ‘ziet’ dat je allerlei blokka­des hebt, trau­ma’s en kwetsu­ren. Je hoort dat je best wel leuk bezig bent met zelfonder­zoek, maar ondertus­sen heb je last van je minderwaardigheids­complex en van mogelijk psychosomatische kwalen (‘Voel je die span­ning in je lage rug?’). Erg: Oibibio-goeroe Bert van Riel: ‘Jij hebt potentiële kanker­cellen in de baarmoe­der.’
 3. De nepprofeet prikkelt een gevoel van hulp nodig hebben. Hij of zij kan jou gelukkig snel of op termijn genezen, als je maar goed luistert en doet wat de meester zegt. Je bijvoorbeeld ook strikt aan veel Bijbelse ideeën over moraliteit houden. Je hoort dan eindelijk ergens bij. Je wordt gezien. Misschien magneti­seert hij of zij je heerlijk of bezorgt hij of zij je je eerste echte orgasme. Iets wordt er in elk geval in je vervuld.
 4. Je moet iemands boeken kopen (gedwongen winkel­nering), een ‘Transformatie-Tetraeder kopen of’, casset­tes, CDs, appara­ten of uitvindingen kopen en/of uitventen in familie of op straat. Vaak verstrekt de nepmees­ter/ge­nezer je een al dan niet inge­straal­de edelsteen of zalf­je, drankje of pilletje. Uitgezonderd zijn natuurlijk de (erg goed goedkope!) MP3 bestanden van mijn CD met Auraschoonmaakoefeningen of die met Trancereizen!
 5. Krijg je schitterende toekomst­beloften? De quasi-verlich­te belooft je bijvoorbeeld een spannende positie in zijn of haar organisatie of je gaat strakjes iets van een Quantumsprong maken. De Maharishi Mahesj Yogi beloofde bijvoorbeeld de doorzet­ten­de TM-ers dat ze energetische toverkunsten, siddhi’s, zouden kunnen uitvoe­ren. Zelf ooit Meester spelen en ‘dars­han’ geven of lezingen houden, dat is de wortel die aan verlangende ezels wordt voor­gehou­den.
 6. Het specu­leren op iemands hebzucht is berucht. In de Avatar-club beloofden ­Harry Palmer en (de inmiddels overleden) Alexander Smit je rijkdom door het proces van loslaten van beper­kende overtuigin­gen (dis­crea­ties). Ook sommige Reiki-masters spiegelen je rijkdom voor. Veel leermeesters beloven je genezen­de krachten, waar je dan een eigen praktijk mee kan beginnen. Je moet even ettelijke duizen­den gulden voor je laatste inwijding investeren, maar daarna ga jij zelf binnenlopen.
 7. Punt zeven handelt over classificeren, criteria, normen en promoties. Je wordt ergens op een denkbeel­dig laddertje ingedeeld en je kunt opklimmen. Dat permanente vergelij­ken met medestudenten of andere discipelen moedigt doorgaans een besmuikte competitie aan. Ook ontwikkelen zich in de club of school razendsnel definities over goede en foute leerlingen. Nog dubieuzer wordt het spel als jouw classifi­catie in een of andere mysterieuze code wordt gepresen­teerd. Je zit bijvoor­beeld nog in de rode spiegel in plaats van in de blauwe (inde­ling van Bert van Riel). Of je dertiende chakra-energie wervelt niet goed. Of je staat op het punt van intreden in de vijfde dimensie of van meegol­ven op straal 9. Nog even!
 8. Je Teacher of therapeut leert je denken in rangen en standen, compleet met bepaalde privileges (een kamertje dichtbij de Meester of Zijn eten mogen klaarmaken). Je krijgt na een inwijding een titel: Lichtwerker, Swami of zoiets en jij ‘mag’ voortaan meehelpen aan het Godde­lijke Plan. Jij ‘mag’ ook straks andere zielen met hun Ascentie helpen…
 9. Het negende punt slaat op gerommel met feiten, data en fenome­nen, meestal in de vorm van abstract, wazig en wollig gebab­bel.  Bombastische praatjes met wonderlijke, oncon­troleerba­re getallen en veel Hoofdletters. 16 Paarlen Poorten worden in je celgeheu­gen opnieuw geactiveerd. Bij De Stichting Light Network beweerde men dramatisch dat het Orion Rijk samen met de Dra­co/Zètafederatie een leger op aarde gevormd had, mensen ontvoerd en bij tienmiljoen mensen implantaties uitgevoerd.
 10. Punt tien: angst aanjagen voor vijanden van buiten. Jouw innerlijke angsten worden op de buitenwereld geprojecteerd. Er is een gezamenlijke enge tegenstander geschapen. Zo houdt de valse profeet zijn schaapjes doemdenkend bang bij elkaar. Je wordt alert gemaakt op een samenzwering. Van buitenaardsen, van de Joden, van de FBI. Van de fundamenta­lis­ten of van je eigen behoud­zuch­tige familie. Of je wordt opgezet tegen je ongeruste partner. De Antichrist is aan het werk of ondergronds wonen­de reptielwe­zens.. Griezelig wordt het als aan jou zelfs planetaire verantwoordelijkheid wordt opgelegd. Van jouw inspanning hangt de ondergang van de aarde af?! Je kunt er gewoon niet meer van slapen.
 11. Provocaties! Uitdagingen! De goeroe test je. Heb je lef? Durf je risico’s te nemen? Durf je je over te geven? Het is een geweldige ‘energy-booster’ als je haar er af moet, of wanneer je je in wit, rood, oranje of geel moet gaan kleden. En over een kolenvuur lo­pen? Drie weken vasten? Durf jij vier XTC-pillen te slikken of zes glazen whisky omdat de goeroe dat experiment interessant acht om door jouw ego-verdedigingen heen te komen? Verleiding in geraffineerde vormen.
 12. De valse profeet is specialist in sanc­ties, verban­ningen en vervloekingen. Hij of zij kan meestal niet tegen kritiek. Wie door­vraagt over zo iemands persoonlijke seksleven, over zijn of haar geldzucht, manie of fobie, maakt de Meester(es) subiet driftig. De criticus wordt de deur gewezen, soms zelfs met geweld. Als jij terecht wantrouwig bent, hoor je dat je `in je kop’ zit of een ‘mindfuc­ker’ bent. En als je het toch wáágt om de groep te verlaten, dan heb je je ingela­ten met het Kwaad zelf! Of je krijgt een ziekte, een ongeluk of de dood wacht je op! Jehova’s Getuigen, Ruinerwold, Osho, Transcendente Meditatie, Avatar, het Genootschap van Horus, de Isis-sekte, er niet meer bijhoren, gaat je op breken!
 13. Pijnpunt 13: Bedreigingen, slaan, uitschelden, je onder druk zetten. Het transformeren van je fysieke angst voor je goeroe is een grote stap in je leerproces, meestal verbonden met de angst voor een ouder, vaak voor een ouder die losse handen had. Vanuit een verlangen naar liefde, intimiteit en eenheid geeft het kindstuk in de discipel zich over aan de alternatieve vader- of moederfiguur. Vanuit een volwassen stuk zal hij later op intuïtie of gevoel afgaand ook Nee moeten leren zeggen tegen diezelfde aanbeden ouder. En dus tegen zijn goeroe, profeet of therapeut. Dat proces kan heel lang duren. Sommige neppende bemiddelaars tussen God en jou speculeren namelijk heel krachtig op ons schuldgevoel.

Uuiteindelijk kan de zoeker door schade en schande wijs geworden criteria opstellen voor zijn idolen. De kern van de hele les ligt in het toepassen van blijmoedige bescheiden­heid, zoals de I Tjing het zo prachtig stelt. In de Joods-Christelijke traditie zijn we beladen met het begrip het uitverko­ren volk, maar ook Bhagwan ‘Osho’ Rajneesh noemde zijn discipelen The Chosen People. De ervaring leert helaas dat wie fanatiek uitverkoren wil zijn, doorgaans aan de schandpaal eindigt. Echte, leuke heksen komen in een mooi boek.

www.peterdenharing.nl

 

    Print       Email

You might also like...

DE HOOGGEVOELIGHEIDSTEST

Read More →